Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Punong Salita

Ang Pagpapakita ng Diyos ay Nagdala ng Bagong Kapanahunan

Diyos ang Namumuno sa Kapalaran ng Buong Sangkatauhan

Minamasdan ang Pagpapakita ng Diyos sa Kanyang Paghatol at Pagkastigo

Unang Bahagi

Ang mga Pagbigkas ng Diyos na Nagkatawang-tao sa Buong Sansinukob Nang Una Niyang Sinimulang Isakatuparan ang Kanyang Ministeryo

Pambungad