Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Unang Bahagi

Ang mga Pagbigkas ng Diyos na Nagkatawang-tao sa Buong Sansinukob Nang Una Niyang Sinimulang Isakatuparan ang Kanyang Ministeryo