Nagbalik na ang Panginoon

Ang propesiya ng pangalawang pagdating ng Panginoon ay natupad na, sinalubong mo na ba ang Panginoon? Gusto mo bang madala bago dumating ang mga kalamidad?

2018-04-26 07:55:49

Pagtuklas sa Hiwaga ng Pagkakatawang-tao ng Diyos (1)

Bakit nagkatawang-tao ang Panginoong Jesus upang gumawa sa mga huling araw? Ano ang malawak na kabuluhan ng pagkakatawang-tao ng Diyos? Bakit napakahalaga nito sa sangkatauhan?

2018-07-26 04:19:39

Pagtuklas sa Hiwaga ng Pagkakatawang-tao ng Diyos (2)

Ano ang diwa ng Diyos na nagkatawang-tao? Ang Panginoong Jesus ba ang Anak ng Diyos o Siya ba ang Diyos Mismo? Paano tinatapos ni Cristo ng mga huling araw ang lumang panahon?

2018-08-01 07:20:59