Nagbalik na ang Panginoon

Ang propesiya ng pangalawang pagdating ng Panginoon ay natupad na, sinalubong mo na ba ang Panginoon? Gusto mo bang madala bago dumating ang mga kalamidad?

2018-04-26 07:55:49

Pagtuklas sa Hiwaga ng Pagkakatawang-tao ng Diyos (1)

Bakit nagkatawang-tao ang Panginoong Jesus upang gumawa sa mga huling araw? Ano ang malawak na kabuluhan ng pagkakatawang-tao ng Diyos? Bakit napakahalaga nito sa sangkatauhan?

2018-07-26 04:19:39

Pagtuklas sa Hiwaga ng Pagkakatawang-tao ng Diyos (2)

Ano ang diwa ng Diyos na nagkatawang-tao? Ang Panginoong Jesus ba ang Anak ng Diyos o Siya ba ang Diyos Mismo? Paano tinatapos ni Cristo ng mga huling araw ang lumang panahon?

2018-08-01 07:20:59

Ang Tatlong Yugto ng Gawain

Ang kuwento sa likod ng gawain ng Diyos na iligtas ang tao sa Kapanahunan ng Kautusan, Kapanahunan ng Biyaya, at Kapanahunan ng Kaharian ay inihahayag dito para tulungan kang malaman ang gawain ng Diyos.

2018-09-27 23:38:03