Mga Patotoo Tungkol sa mga Karanasan sa Buhay

168 artikulo 5 video

Isang Permanenteng Desisyon

Namatay ang papa ko sa isang sakit noong kinse anyos ako at nawalan ng sandigan ang pamilya ko. Hindi ko iyon matanggap. Pakiramdam ko pinagsakluban a…

Nakakahinga nang Maluwag na Walang Panibugho

Ni Anjing, Tsina Noong Enero ng 2017, nabigyan ako ng tungkulin ng pagdidilig sa loob ng iglesia. Labis akong nagpasalamat sa Diyos para sa pagkakata…

Iuulat o Hindi Iuulat

Ni Yangyi, Tsina Sabi ng Makapangyarihang Diyos, “Para sa kapakanan ng kapalaran ninyo, dapat ninyong hanapin ang pagsang-ayon ng Diyos. Ibig sabihin…

Ang Ani na Nakamit Mula sa Isang Pagsubok

Ni Zhang Li, Tsina Isang malaking punto ng pagbabago ang 2007 sa buhay ko. Nang taong ’yon, nasangkot sa isang aksidente ang asawa ko at naratay. Mal…

Gamot Para sa Inggit

Ni Xunqiu, Tsina Sabi ng Makapangyarihang Diyos, “Ang laman ng tao ay kay Satanas, ito ay puno ng mga masuwaying disposisyon, nakakahiya ang karumiha…

Paghahanap ng Kalayaan Mula sa Katayuan

Ni Don En, France Naging pinuno ako ng iglesia noong 2019. Ginawa ko ang mga bagay-bagay ayon sa aking sariling pamamaraan, naging hindi responsable …

Isang Karanasan ng Pagiging Tapat na Tao

Ni Yongsui, South Korea Isang araw sa pagtitipon sa katapusan ng Marso, isang lider ang nagsabi tungkol sa isang kapatid na inaresto at brutal na pin…

Isang Pakikipaglaban sa Brainwashing

Ni Zhao Liang, Tsina Inaresto ako ng Komunistang Partido ng Tsina dahil sa aking pananampalataya noong 19 ako. Nagdanas ako ng 60 na araw ng pagpapah…

Isang Magandang Paraan Para Mabuhay

Ni Xunqiu, Japan Noong bata pa ako, sinabihan ako na huwag akong maging direkta sa iba, at kailanma’y huwag gagawa ng bagay na ikagagalit nila. Iyon …