Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Kabanata 16

Pagkatapos ng pagpapatotoo ng Anak ng tao, ibinunyag ng Makapangyarihang Diyos ang Kanyang sarili sa atin nang publiko bilang ang Araw ng pagkamatuwid. Ito ang pagbabagong-anyo sa bundok! Ngayon ito ay lalong mas nagiging totoo, at mas makatotohanan. Nakita na natin ang paraan ng paggawa ng Banal na Espiritu, ang Diyos Mismo ay lumabas mula sa makalamang katawan. Siya ay hindi nakokontrol ng tao, ni ng kalawakan, ni ng mga kalupaan; nilalampasan Niya ang mga hangganan ng lupa at ng dagat, nakararating Siya sa mga kadulu-duluhan ng sansinukob, at lahat ng mga bansa at mga bayan ay tahimik na nakikinig sa Kanyang tinig. Habang iminumulat natin ang ating espiritwal na mga mata nakikita natin na ang salita ng Diyos ay nagmula sa Kanyang maluwalhating katawan; ito ay ang Diyos Mismo na lumilitaw sa laman. Siya ang tunay at ganap na Diyos Mismo. Siya ay nagsasalita sa atin nang hayagan, Siya ay nakakaharap natin, pinapayuhan Niya tayo, kinakaawaan Niya tayo, hinihintay Niya tayo, inaaliw Niya tayo, dinidisiplina Niya tayo at hinahatulan tayo. Inaakay Niya tayong hawak ang ating kamay at ang Kanyang pagmamalasakit sa atin ay nagniningas gaya ng apoy sa loob Niya, taglay ang sabik na puso pinagmamadali Niya tayong gumising at pumasok sa Kanya. Ang Kanyang nangingibabaw na buhay ay naibigay sa ating lahat, at lahat ng pumapasok sa Kanya ay dapat makamit ang pangingibabaw at mapagtagumpayan ang sanlibutan at lahat ng mga masasamang nilalang, at magharing kasama Niya. Ang Makapangyarihang Diyos ay ang espiritwal na katawan ng Diyos. Kung Kung itinalaga Niya ito, kung gayon ay matutupad ito; kung sinasabi Niya ito, mangyayari ito, at kung iniuutos Niya ito, kung gayon ay gayon iyon; Siya ang nag-iisang tunay na Diyos! Si Satanas ay nasa ilalim ng Kanyang mga paa, sa walang-hanggang kalaliman. Ang lahat ng bagay sa sansinukob ay nasa Kanyang mga kamay; ang panahon ay sumapit na, at lahat ay babalik sa pagiging wala at muling isisilang.

Sinundan:Kabanata 15

Sumunod:Kabanata 17