Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

MGA AKLAT

 • Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

  Ito ang unang pagkakataon mula sa paglikha na kinausap ng Diyos ang buong sangkatauhan. ang mga pagbigkas na ito ang unang teksto na ipinahayag ng Diyos sa sangkatauhan na kung saan ay inilantad Niya ang mga tao, ginabayan sila, hinatulan sila, at nagsalita ng puso-sa-puso sa kanila at kaya, ito rin ang unang mga pagbigkas na kung saan ay ipinaalam ng Diyos sa mga tao ang Kanyang mga yapak, ang lugar kung saan Siya ay namamalagi, ang disposisyon ng Diyos, kung anong mayroon at kung ano ang Diyos, ang mga kaisipan ng Diyos, at ang pag-aalala Niya para sa sangkatauhan. Maaaring sabihin na ang mga ito ay ang mga unang pagbigkas na ipinahayag ng Diyos sa sangkatauhan na nagmula sa ikatlong langit mula noong paglikha, at ang unang pagkakataon na ginamit ng Diyos ang Kanyang likas na pagkakakilanlan upang magpakita at ipahayag ang Kanyang tinig sa sangkatauhan sa pamamagitan ng mga salita.

  Basahin ang iba pa
 • Pagpapatuloy ng Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

  Dapat muling suriin ng lahat ang kanyang buhay sa paniniwala sa Diyos upang tingnan kung, sa paghahangad sa Diyos, tunay na nauunawaan niya, tunay na naintindihan niya, at tunay siyang humantong sa pagkilala sa Diyos, kung tunay na nalalaman niya kung ano ang pag-uugali na dinadala ng Diyos sa iba't ibang uri ng mga taong nilalang, at kung tunay na nauunawaan niya kung ano ang ginagawa ng Diyos sa kanya at paano ipakahulugan ng Diyos ang kanyang bawat kilos.

  Basahin ang iba pa
 • Mga Pagbigkas ni Cristo ng mga Huling Araw (Mga Seleksyon)

  Ang Makapangyarihang Diyos, ang Cristo ng mga huling araw, ay ipinapahayag ang Kanyang mga salita upang hatulan at dalisayin ang mga tao at akayin sila sa bagong panahon, ang Panahon ng Kaharian. Ang lahat ng nagpapasakop sa Kanyang kapangyarihan ay masisiyahan sa mas mataas na katotohanan at tatanggap ng mas dakilang mga pagpapala. Tunay na mabubuhay sila sa liwanag, at makakamit nila ang katotohanan, ang daan, at ang buhay.

  Basahin ang iba pa
 • Mga Talaan ng mga Pananalita ni Cristo

  Ipinaliliwanag ng aklat na ito ang sangkap ng tao at ang kasalukuyang situwasyon ng tao, malinaw na itinatakda ang layunin na dapat itaguyod ng mga tao, at nilulutas ang mga usapin na may kaugnayan sa kalikasan ng tao.

  Basahin ang iba pa
 • Ang Mga Tupa ng Diyos ay Naririnig ang Tinig ng Diyos (Mga Kinakailangan ng Bagong Mananampalataya)

  Compiled into this book are the visionary truths of the three stages of God’s work, His names, the mystery of His incarnation, and how to distinguish between the true way and false ways, to be read and equipped by those who have only recently accepted God’s work in the last days, and so that they may lay foundations as quickly as possible upon the visionary truths of God’s work.

  Basahin ang iba pa
 • Mga Klasikong Salita ng Makapangyarihang Diyos Tungkol sa Ebanghelyo ng Kaharian (Mga Seleksyon)

  Ang mga seleksyon mula sa klasikong mga salita ng Makapangyarihang Diyos ay kasama sa aklat na ito at sumasaksi para sa lahat ng mga umaasa at nananalangin para sa pagpapakita ng Diyos sa matagal nang pagbabalik ng Tagapagligtas na nasa mga puting alapaap, at sumasaksi sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos sa Kapanahunan ng Kaharian. Pinangungunahan nito ang sangkatauhan na makilala na ang Makapangyarihang Diyos at ang Panginoong Jesus ay parehong Diyos—Siya ang Cordero na iprinopesiya sa Aklat ng Pahayag na nagbukas sa aklat at sa pitong tatak.

  Basahin ang iba pa
 • Sandaang mga Tanong at mga Sagot sa Pag-iimbestiga sa Tunay na Daan

  Ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos—Cristo ng mga huling araw at ang pagbabalik ni Jesus—ay sumasaksi sa pagpapakita at gawain ng Diyos at naghahayag sa mga misteryo ng anim na libong taon na planong pamamahala ng Diyos sa Kanyang pagliligtas para sa sangkatauhan. Sa aklat na ito, ginawa ang mga seleksyon mula sa mga katotohanan na ipinahayag ni Cristo ng mga huling araw, upang lutasin ang mga katanungan tungkol sa gawain ng Diyos sa mga huling araw ng mga tao mula sa lahat ng relihiyon at sa mga iyon na nauuhaw at naghahanap sa tunay na daan, nagpapahintulot sa mga tao na makita na ang Kanyang mga salita ay ang katotohanan, ang daan, at ang buhay.

  Basahin ang iba pa
 • Mga Patotoo ng Karanasan sa Paghatol ni Cristo

  Nagsimula na ang paghatol sa harap ng malaking puting luklukan sa mga huling araw! Ang huling Cristo—ang Makapangyarihang Diyos—ay naipahayag na ang katotohanan upang isagawa ang Kanyang gawain ng paghahatol at paglilinis sa sangkatauhan. Sa pamamagitan ng pagbubunyag at paghatol ng salita ng Diyos, unti-unting natatanto ng piniling bayan ng Diyos ang katotohanan ng kanilang katiwalian sa pamamagitan ni Satanas at naghahanap ng daan para matakasan ang impluwensya ni Satanas, na tumutulong para unti-unting magbago ang disposisyon nila sa buhay. Ang mga tunay na karanasang ito ay nagpapatotoo na ang gawain ng paghatol na isinasagawa ng Makapangyarihang Diyos ay ang gawain ng lubusang pagliligtas sa sangkatauhan.

  Basahin ang iba pa
 • Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

  Compiled into this book are the visionary truths of the three stages of God’s work, His names, the mystery of His incarnation, and how to distinguish between the true way and false ways, to be read and equipped by those who have only recently accepted God’s work in the last days, and so that they may lay foundations as quickly as possible upon the visionary truths of God’s work.

  Basahin ang iba pa
Ibahagi
I-download