Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Kabanata 39

Buksan ang mga mata at tingnan at makikita ang dakilang kapangyarihan Ko sa lahat sa dako! Makatitiyak kayo sa Akin sa lahat ng dako. Pinalalaganap ng sansinukob at kalawakan ang Aking dakilang kapangyarihan. Nagkakatotoong lahat ang mga salitang nasabi Ko na sa pag-init ng panahon, pagbabago ng klima, katiwalian ng mga tao, kaguluhan sa kalagayan ng lipunan, at ang panlilinlang sa mga puso ng mga tao. Pumuputi ang araw at pumupula ang buwan; nasa kaguluhan ang lahat. Hindi ninyo pa ba nakikita ang mga ito?

Dito ibinubunyag ang dakilang kapangyarihan ng Diyos. Walang dudang Siya ang iisang totoong Diyos—ang Makapangyarihan—na naitataguyod ng mga tao sa maraming taon! Sino ang nagsasalitang pauna at pagkatapos nakapangyayari ng mga bagay? Tanging ang ating Makapangyarihang Diyos. Kaagad lumilitaw ang katotohanan sa sandaling nagsasalita Siya. Papaanong hindi masasabing Siya ang totoong Diyos?

Nalalaman Ko sa kaibuturan na lahat kayo ay handang makipagtulungan sa Akin at naniniwala Ako na ang Aking mga pinili, ang Aking mga minamahal na kapatid ay lahat mayroon ng ganitong uri ng hangarin, pero hindi basta makakapasok o talagang isinasagawa, hindi makapanatiling mahinahon at panatag kapag naharap sa pangyayari ng mga katunayan. Hindi kailanman nagbibigay anumang pansin sa mga layunin ng Diyos, at inuuna ang sariling personal na kapakanan at nauunang lumalapit. Hayaan ninyong sabihin Ko sa inyo, hindi kailanman matutugunan ng ganitong paraan ang Aking mga layunin! Anak! Ibigay mo lang sa Akin ang puso mo nang ganap. Malinawan! Hindi Ko nais ang pera mo ni iyong mga bagay-bagay ni para sa iyo na masigasig, mapanlinlang o makitid ang isip na lumapit sa harapan Ko para maglingkod. Manahimik at maging malinis na puso, maghintay at maghanap tuwing dumarating ang mga suliranin, at ibibigay Ko sa iyo ang kasagutan. Huwag maging mapagduda! Bakit hindi kailanman naniniwala na totoo ang mga salita Ko? Bakit hindi makapaniwala sa Aking mga salita? Sutil sa paanuman at ganito pa rin ngayon, napaka-walang muwang at hindi naliwanagan kailanman! Gaano karami ng pangunahing katotohanan ang natatandaan ninyo? Talaga bang naranasan ito? Naguguluhan at padalus-dalos at dali-daling kumikilos tuwing nakakaharap ng mga problema! Na pumasok sa espiritu at mas makipag-usap sa Akin ang pangunahing bagay ngayon, na para bang sa pana-panahon ay nag-iisip tungkol sa isang problema ang inyong mga sariling puso. Nauunawaan ba? Mahalaga ito! Talagang isang problema ang naantalang pagsasagawa. Magmadali, huwag magpaliban! Ang mga taong na nakakarinig ng Aking mga salita at hindi nagpapaliban pero kaagad isinasagawa ang mga ito ay pagpalaing malaki! Igagawad Ko sa inyo nang dalawang ulit! Huwag mag-alala! Kumilos ayon sa sinasabi Ko, na walang pagkabalam kahit isang segundo! Madalas ganoon ang inyong mga pantaong pagkaintindi, at mapagpaliban kayo, palaging inaantala sa pagpapabukas ang dapat nagagawa ngayon. Tamad at masyadong padaskol-daskol. Hindi mailarawan ito ng mga salita! Hindi ito Aking pagpapalabis kundi katunayan. Kung ayaw mong paniwalaan ito, kung gayon maingat na suriin ang iyong sarili at siyasatin ang iyong kalagayan at matutuklasan mo na talagang ganito nga!

Sinundan:Kabanata 38

Sumunod:Kabanata 41

Baka Gusto Mo Rin