Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Kabanata 51

Oh! Makapangyarihang Diyos! Amen! Sa’Yo napapakawalan ang lahat, malaya ang lahat, bukas ang lahat, nabubunyag ang lahat, maliwanag ang lahat, walang anumang pagkukubli o pagkatago. Ikaw ang Makapangyarihang Diyos nagkatawang-tao. Nakapapamuno Ka bilang hari. Hayagan Kang naibubunyag, hindi na isang hiwaga bagkus ganap na ibinunyag magpakailan-kailanman! Ako nga ay totoong lubusang naibubunyag, hayagan Akong nakarating na, at nakapagpapakita bilang Araw ng pagkamakatuwiran dahil ngayon ay hindi na ang panahon ng pagpapakita ng tala sa umaga, hindi na ito ang yugto ng pagkukubli. Tulad ng matalim na kidlat ang Aking gawain, naisasakatuparan sa kagulat-gulat na bilis. Ngayon nakasusulong ang Aking gawain sa ganitong yugto at sinumang nagsasayang ng oras o nagpapabaya ay makakatagpo lang ng walang-awang hatol. Dapat malinaw mong lalung-lalong maunawaan na Ako ang kamahalan at paghatol at hindi na Ako ang habag at pag-ibig gaya ng naguni-guni ninyo. Kung hindi pa malinaw sa iyo ang puntong ito, ang iyong matatanggap kung gayon ay paghatol, dahil ikaw mismo ay malalasap iyang hindi mo kinikilala, kung hindi magkakaroon ka pa rin ng mga duda at hindi nangangahas na nagiging matatag sa iyong paniniwala.

Iyang naipagkakatiwala ko sa inyo, nakakaya ninyo bang gawing ganap ito sa pagtatalaga? Sinasabi Ko na kinakailangan nito ang karunungan para maisagawa ang anuman, gayunpaman ilang mga bagay ang nagawa na ninyo kung saan napagbulay-bulayan ninyo ang Aking mga payo paulit-uli, at binigyan ang mga ito ng higit pang pagsasaalang-alang? Kahit na mayroon kayong isang pagkakaunawa sa isang salita ng Aking mga payo at iniisip ninyong mainam ito kapag naririnig ninyo ito, pagkaraan nito wala na itong halaga sa inyo. Kapag naririnig ninyo ito, hinahamak ninyo ang inyong mga sarili kapag itinutuon ninyo ito sa inyong sariling tunay na mga kalagayan, papaano kaya ang susunod? Pagkatapos pinaniniwalaan ninyo ito na isang di-mahalagang bagay.[a] Ngayon ang tanong dapat ay kung maaari bang umunlad ang iyong buhay o hindi, at hindi pinag-uusapan ang mukhang ginagampanan mo sa panlabas. Wala sa inyo ang mayroong anumang pagpapasya at ayaw ninyo na magkaroon ng pagpupunyagi, hindi ninyo nais na bayaran ang halaga, hindi ninyo gustong isantabi ang panandaliang panlupang kasiyahan datapwat kinatatakutan mo ang mawalan ng mga pagpapala galing sa langit, anong uri ang taong ito? Ito ay isang hangal! Hindi kayo dapat nagagalit—hindi ba ang nasasabi Ko ay makatotohanan? Hindi ba nito naitatawag-pansin iyang naisaisip mo sa iyong sarili? Wala kang pagkatao! Wala ka man lang ng katangian ng isang normal na tao, at kahit na ito ay ganito, hindi mo pa rin nakikita ang sarili mo bilang naghihikahos, ikaw ay banayad at walang-iniintindi maghapon, kampante sa sarili! Hindi mo alam gaano kalaki ang iyong mga kakulangan at ano ang kulang mo. Napaka-hangal!

Hindi ba ninyo nakikita na ang Aking gawain ay nakarating na sa gayong punto? Ang Aking kalooban ay lahat nasa inyo, kailan ninyo kayang mauunawaan ito, kailan ninyo pakikitaan ito ng ilang pagsasaalang-alang? Tamad! Hindi mo nais na bayaran ang halaga, hindi nais na gumawa ng mabigat ng gawa, hind nais na magbigay ng, at hindi nais na magsumikap. Hayaan mong sabihin Ko sa’yo! Mas natatakot kang magdusa ng kahirapan, mas kaunti ang mga pakinabang na magkakaroon ang buhay mo, bukod diyan mas mararaming hadlang ang makakatagpo mo habang lumalago ang buhay mo, at mas malamang na wala itong pagunlad. Nagpapaala-ala Ako sa’yo muli (Hindi Ko na sasabihin ulit)! Sinumang hindi akuin ang pananagutan sa sariling buhay, ipagwawalang-bahala Ko at pababayaan Ko. Nagsisimula na Akong ipatupad ito; hindi mo pa ba malinaw na nakikita ito? Hindi ito isang pakikipagkalakalan ni negosyo ito, pero ito ay buhay, malinaw ba ito?

Talababa:

a. Ang orihinal na teksto ay nagsasabi “Kung gayon ito ay isang di-mahalagang bagay.”

Sinundan:Kabanata 49

Sumunod:Kabanata 52