Kabanata 46

Sinuman na taos na gumugugol at iniaalay ang iyong sarili sa Akin ay tiyak na pangangalagaan kita hanggang sa kadulu-duluhan; tiyak na hahawakan ka ng Aking kamay nang sa gayon ay lagi kang mapayapa at laging puno ng kagalakan at araw-araw mong taglay ang Aking liwanag at pahayag. Tiyak na dodoblehin Ko ang Aking mga pagpapala sa iyo, nang sa gayon ay mayroon ka ng kung anong mayroon Ako at naaangkin mo kung ano Ako. Ang ibinigay sa loob mo ay ang iyong buhay, at walang makakakuha nito mula sa iyo. Huwag mong guluhin ang iyong sarili o malumbay; sa loob Ko ay mayroon lamang kapayapaan at kagalakan. Taos kitang minamahal, ikaw anak na nakikinig nang taos at sumusunod sa Akin. Yaong pinakakinamumuhian Ko ay ang mga mapagpaimbabaw at tiyak na buburahin Ko sila. Aalisin Ko ang anumang pahiwatig ng sanlibutan mula sa Aking tahanan, at aalisin ang lahat ng bagay na iyon na hindi Ko kayang tingnan.

Sa kaibuturan ng Aking puso alam Kong ganap kung sino ang taos na nagnanais sa Akin at sino ang hindi. Maaaring mahusay nilang ikubli ang kanilang sarili at magsuot ng mahusay na balatkayo, at maaari pa ngang masasabi na sila ang pinakamagaling na mga artista sa mundo, subali’t nakikita Ko nang malinaw ang lahat ng kinakandili nila sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Huwag mong isipin na hindi Ko alam kung ano ang nasa iyong puso; sa katotohanan walang sinuman na nakauunawa nang mas malinaw kaysa sa Akin. Alam Ko kung ano ang nasa iyong puso; handa mong ialay ang iyong sarili sa Diyos, gumugol para sa Diyos, kaya lamang ay ayaw mong gumamit ng matamis na pananalita upang papagbunyiin ang iba. Tingnan nang malinaw! Ang kaharian ngayon ay hindi itinatayo sa pamamagitan ng lakas ng tao, subali’t matagumpay na itatayo gamit lamang ang Aking napakayamang karunungan at matinding pagsisikap. Sinumang nagtataglay ng karunungan at nagtataglay ng kung ano Ako sa loob nila ay magkakaroon ng bahagi sa pagtatayo ng kaharian. Huwag nang mag-alala, lagi ka na lamang alalang-alala, walang pakialam sa pahayag o sa pagpapalinaw ng Aking kalooban sa loob mo. Huwag nang gawin iyan. Higit kang makipagbahagi sa Akin tungkol sa anumang bagay upang maiwasan ang pagdurusa mula sa sarili mong mga kilos.

Maaaring sa pang-ibabaw ay nakikita Akong tila malahininga sa bawat isa, nguni’t alam mo ba kung ano ang Aking iniisip sa loob? Lagi Kong itinataas nang matayog ang mga mapagkumbaba, at laging ibinababa yaong mga palalo-sa-sarili, mapagpahalaga-sa-sarili. Yaong mga hindi nakauunawa sa Aking kalooban ay magdurusa ng malaking kawalan. Dapat mong malaman na ganito kung ano Ako, ito ang Aking disposisyon—walang sinumang makakapagbago rito, walang sinumang makauunawa rito nang lubusan. Sa pamamagitan lamang ng Aking pahayag na maaari mong maunawaan, kung hindi ay hindi mo rin mauunawaan ito nang lubusan; huwag kang maging mapagmataas. Kahit na ang ilang tao ay nakakapagsalita nang mainam, ang kanilang mga puso ay hindi kailanman naging tapat sa Akin, lagi Akong sinasalungat nang palihim; Aking hahatulan ang ganitong uri ng tao.

Huwag basta tumuon sa pagsunod sa sinasabi ng iba, dapat mong bigyang-pansin ang Aking kilos at Aking pag-uugali. Sa paraang ito lamang na unti-unti mong matatarok ang Aking kalooban; ang iyong mga pagkilos kung gayon ay maaayon sa Aking kalooban, at hindi ka makagagawa ng mga pagkakamali. Huwag tumangis o maging malungkot; nakikita Ko nang malinaw ang lahat ng iyong ginagawa, lahat ng iyong mga pag-uugali at lahat ng iyong mga iniisip, at alam Ko ang iyong taos na mga ninanasa at mga pinapangarap; gagamitin kita. Ngayon ay isang napakahalagang sandali, ang sandali upang subukin ka ay sumapit na. Hindi mo pa ba nakikita? Hindi mo pa ba nadarama? Bakit ba ganoon ang Aking pakikitungo sa iyo? Nalalaman mo ba? Ibinunyag Ko na ang mga bagay na ito sa iyo at ikaw ay may kaunting kabatiran. Nguni’t huwag tumigil—magpatuloy ka sa pagsulong sa iyong pagpasok at patuloy kitang liliwanagan. Natanto mo na ba na habang mas lalo kang sumusunod at nakikinig sa Akin, mas nagniningning ka sa loob at mas higit ang mga pahayag sa loob mo? At mas higit ang iyong pagkakilala sa Akin at mas higit ang iyong nagiging karanasan? Huwag laging kumapit sa iyong sariling mga pagkaintindi sapagka’t ang ganitong gawain ay magbabara sa pagdaloy ng Aking buháy na tubig at hahadlang sa pagsasakatuparan ng Aking kalooban. Dapat mong malaman na ang lubos na pagkamit sa isang tao ay hindi isang madaling bagay. Huwag mag-isip sa gayong kasalimuot na paraan. Basta sumunod ka, at huwag nang magpalagay!

Sinundan: Kabanata 45

Sumunod: Kabanata 47

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.
Makipag-ugnayan sa Amin
Kontakin Kami Gamit ang Messenger

Kaugnay na Nilalaman

Tungkol sa Buhay ni Pedro

Si Pedro ang huwaran ng Diyos para sa sangkatauhan, isang inspirasyon na kilala ng lahat. Bakit kaya itinaas ng Diyos ang isang taong...

Mga Setting

  • Teksto
  • Mga Tema

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Font Size

Espasyo ng Linya

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

Mga Nilalaman

Hanapin

  • Saliksikin ang Tekstong Ito
  • Saliksikin ang Aklat na Ito