Isang Gabay na Aklat para sa Pananampalataya

59 artikulo

Paano Natin Matatanggal ang Kahungkagan at Kirot na Dala ng Sobrang-Abala, Paspasang Modernong Pamumuhay na Ito?

Sa mundo ngayon, nagmamadali ang mga tao at inaabala ang kanilang sarili sa paghahangad ng pera, karangalan at kita. Habang ang takbo ng buhay ay nagiging mas abala, ang buhay ng mga tao ay unti-unting nagiging mas hungkag at mahirap. Kaya, paano natin matatanggal ang kirot at kahungkagan ng ating espiritu? Basahin ang artikulong ito upang mahanap ang sagot.

Ang 5 Propesiya sa Biblia Tungkol sa Pagbabalik ng Panginoong Jesus ay Naganap na

Madalas na nangyayari ngayon ang mga sakuna sa buong daigdig at ang mga propesiya sa Biblia tungkol sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo ay sadyang natupad na. Nagbalik na ang Panginoong Jesus. Ipinakikita sa iyo ng artikulong ito ang katuparan ng 5 propesiya sa Biblia tungkol sa pagbabalik ng Panginoong Jesus, na makatutulong sa ating matiyak na nagbalik na nga talaga ang Panginoong Jesus. Sa artikulong ito, mahahanap mo ang paraan para maging matatalinong birhen at salubungin ang muling pagbabalik ng Panginoon.

Ano ang Pagsisisi? Paano Natin Makakamit ang Tunay na Pagsisisi?

Tanging kapag mayroon tayong tunay na pagsisisi sa Diyos natin maaaring matamo ang Kanyang pangangalaga sa gitna ng mga sakuna. Kung gayon ano ang tunay na pagsisisi? At paano natin makakamit ang tunay na pagsisisi? Sasabihin sa iyo ng artikulong ito ang mga kasagutan.

Paano Tayo Makasisiguro na ang Kidlat ng Silanganan ay ang Tunay na Daan?

Sa wakas naibunyag na ang misteryo sa Mateo 24:27: “Sapagka’t gaya ng kidlat na kumikidlat sa silanganan, at nakikita hanggang sa kalunuran; gayon din naman ang pagparito ng Anak ng tao.” Ngayon siyasatin natin ang Kidlat ng Silanganan at mahahanap natin ang daan upang masalubong ang Panginoon.

Pagninilay sa Mateo 25: Paano Maging mga Matalinong Dalaga

Sa Mateo 25, sinabi sa atin ng Panginoong Jesus ang talinghaga ng 10 mga dalaga. Mula dito makikita natin na ang kalooban ng Diyos ay maging mga matalinong dalaga tayo upang salubungin Siya. Basahin ang artikulong ito at mahahanap mo ang paraan upang maging isang matalinong dalaga.