Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Kabanata 28

Nakikita mo na ang panahon ay napakaikli at mabilis na kumikilos pasulong ang gawain ng Banal na Espiritu, nagsasanhi upang ikaw ay magkamit ng gayon kadakilang mga pagpapala, upang tanggapin ang Hari ng sansinukob, Makapangyarihang Diyos, na Siyang sumisikat na Araw, ang Hari ng kaharian — ang lahat ng ito ay Aking biyaya at habag. Ano bang mayroon na maaaring makapaghiwalay sa iyo mula sa Aking pag-ibig? Bulayin nang maingat, huwag subukang tumakas, maghintay nang tahimik sa harap Ko sa bawat saglit at huwag laging gumala sa labas. Ang iyong puso ay dapat na dumikit malapit sa Aking puso, at kahit na ano pa ang mangyari huwag gumawa ng mga bagay-bagay nang walang-taros o sa sariling kapasyahan. Dapat kang tumingin sa Aking kalooban, gawin anuman ang Aking nais at maging buo-ang-loob na iwan iyong hindi Ko ninanais. Hindi ka dapat kumilos batay sa iyong mga nararamdaman, nguni’t sa halip ay isagawa ang pagkamakatuwiran gaya Ko; ito ay hindi katanggap-tanggap na maging maramdamin kahit sa iyong ina at ama. Dapat mong iwan ang lahat ng hindi umaayon sa katotohanan at dapat mong ialay ang iyong sarili at gumugol para sa akin nang may dalisay na puso na nagmamahal sa Akin. Huwag pagdusahan ang pagkontrol ng sinumang tao, anumang pangyayari o bagay; hangga’t ito ay umaayon sa Aking kalooban kung gayon ay isagawa ito nang naaayon sa Aking mga salita. Huwag magkaroon ng takot, sapagka’t ang Aking mga kamay ay umaalalay sa iyo, at tiyak na iingatan kita mula sa lahat ng masasama. Dapat mong bantayan ang iyong puso, maging nasa loob Ko sa lahat ng sandali, dahil ang iyong buhay ay isinasabuhay nang nakasalig sa Aking buhay; kung iiwan mo Ako kung gayon ay kaagad kang malalanta.

Dapat mong malaman na ito ay ang mga huling araw ngayon. Ang diyablong si Satanas, gaya ng isang leong umaatungal, ay naglalakad sa palibot, naghahanap ng mga taong masisila. Ang lahat ng uri ng mga salot ay lumilitaw ngayon at mayroong maraming iba’t ibang uri ng masasamang espiritu. Tanging Ako ang tunay na Diyos; tanging Ako ang iyong kanlungan. Ikaw ay ngayon lamang maaaring magtago sa Aking lihim na dako, tanging sa loob Ko, at ang mga sakuna ay hindi darating sa iyo at walang kalamidad ang makalalapit sa iyong tolda. Dapat kang maging malapít sa Akin nang higit pa, makipagsasalamuha sa Akin sa lihim na dako; huwag makipagsasalamuha sa iyong sariling kapasyahan sa ibang tao. Dapat mong tarukin ang kahulugan sa Aking mga salita — hindi Ko sinasabi na ikaw ay hindi pinapayagan sa pagsasalamuha, kaya lamang ngayon ay wala ka pa ring kakayahang kumilala. Sa loob ng panahong ito, ang gawaing ginagawa ng masasamang espiritu ay namamayani. Sila ay nagbibigay sa iyo ng pagsasalamuha sa pamamagitan ng lahat ng uri ng mga tao. Ang kanilang mga salita ay lubhang kasiya-siyang pakinggan, nguni’t may lason sa loob. Ang mga ito ay balatkayong mga bala at bago mo ito matanto kanilang itatanim ang kanilang lason sa loob mo. Dapat mong malaman na ang karamihan ng mga tao ngayon ay di-matatag, na para bang sila ay lasing. Kapag ikaw ay may mga paghihirap at nakipagsasalamuha ka sa iba, ang sinasabi nila sa iyo ay mga panuntunan at doktrina lamang, at ito ay hindi kasing-buti ng pagsasalamuha nang tuwiran sa Akin. Lumapit sa harap Ko at ilabas mong lahat ang lumang mga bagay sa loob mo, buksan ang iyong puso sa Akin at ang Aking puso ay tiyak na mabubunyag sa iyo. Ang iyong puso ay dapat na maging masigasig sa harap Ko. Huwag maging tamad, nguni’t sa halip ay dapat kang malimit na maging malapit sa Akin; ito ang pinakamabilis na paraan upang ang iyong buhay ay lumago. Dapat kang mabuhay sa loob Ko at Ako ay mabubuhay sa loob mo at Ako rin ay maghahari bilang Hari sa loob mo, pinapatnubayan ka sa lahat ng bagay, at ikaw ay magkakaroon ng bahagi ng kaharian.

Huwag maliitin ang iyong sarili dahil ikaw ay bata; dapat mong ialay ang iyong sarili sa Akin. Hindi Ko nakikita kung ano ang wangis ng mga tao sa ibabaw o gaano sila katanda. Ang nakikita Ko lamang ay kung minamahal nila Ako nang taos o hindi, at kung sinusunod nila ang Aking daan o hindi at isinasagawa ang katotohanan na ipinagwawalang-bahala ang lahat ng iba pang mga bagay. Huwag mag-alala tungkol sa kung ano ang magiging bukas o kung paano ang magiging hinaharap. Hangga’t ikaw ay nananalig sa Akin upang mabuhay sa bawat araw, kung gayon tiyak na ikaw ay Aking aakayin. Huwag manahan sa ideya na “Ang aking buhay ay lubhang kulang-sa-gulang, hindi ko nauunawaan ang kahit ano,” na isang ideya na ipinadala ni Satanas. Basta gamitin ang iyong puso upang tuluy-tuloy na maging malapit sa Akin at sumunod sa Aking mga yapak hanggang sa dulo ng daan. Kapag iyong narinig ang Aking mga salita ng pagtutol at babala at gumising, dapat kang agad na tumakbo pasulong; huwag huminto sa pagiging malapit sa Akin, sumabay sa mga yapak ng kawan at manatiling nakatingin sa unahan. Sa harap Ko, dapat mong ibigin ang iyong Diyos nang iyong buong puso at kaluluwa. Subuking pag-aralan ang Aking mga salita nang higit tungo sa landas ng paglilingkod. Sa pagsasagawa ng katotohanan hindi ka dapat maging mahina-ang-puso, nguni’t magtaglay ng isang makapangyarihang puso, taglayin ang resolusyon at gulugod ng isang batang lalaki, at taglayin ang isang matigas na puso. Kung nais mong ibigin Ako, kung gayon dapat mo Akong bigyang-kasiyahan ng lahat ng bagay na nais Kong isakatuparan sa iyo. Kung nais mo Akong sundan, kung gayon ay dapat mong iwan ang lahat ng mayroon ka, lahat ng iyong iniibig, sumunod nang mapagkumbaba sa harap Ko, magtaglay ng isang payak na isipan at huwag humayo na nagsasaliksik o nagsasaalang-alang ng mga bagay-bagay nang walang-katiyakan; dapat kang laging sumabay sa gawain ng Banal na Espiritu.

Dito ay binibigyan kita ng payo: Dapat kang humawak nang matibay at isagawa ang lahat ng Aking naliwanagan na sa loob mo!

Sinundan:Kabanata 27

Sumunod:Kabanata 29

Baka Gusto Mo Rin