Mga Patotoo Tungkol sa mga Karanasan sa Buhay

Iba pa

Ang Mapuna ay Naglantad sa Akin

Ni Sharon, Espanya Isang araw ng Disyembre taong 2021, sinabi sa akin ng isang kapatid na si Sister Arianna, na nailipat sa ibang iglesia mula sa amin…

Noong Ako’y Bente Anyos

Ni Liu Xiao, Tsina Noong bente anyos ako, inaresto ako ng mga pulis dahil sa pananampalataya sa Diyos at pinahirapan. Hindi ko makakalimutan kailanma…

Tingnan ang iba pa

Mga Patotoo ng Pang-uusig

Iba pa

Napatibay ng Pagmamahal ng Diyos ang Puso Ko

Matapos sumailalim sa di-makataong malupit na pag-uusig ng gobyernong CCP, kahit naranasan ko ang lahat ng uri ng pahirap ng katawan, naging mas malapit ako sa Diyos, nagtamo ako ng mas praktikal na pag-unawa sa karunungan, pagka- makapangyarihan sa lahat, pagmamahal at pagliligtas ng Diyos, at napalakas ang aking determinasyon na sundan ang Makapangyarihang Diyos.

Tingnan ang iba pa

Kontakin Kami Gamit ang Messenger