Mga Patotoo Tungkol sa mga Karanasan sa Buhay

Iba pa

Pagkatapos ng mga Kasinungalingan

Ni Chen Shi, Tsina Sabi ng Makapangyarihang Diyos, “Kailangan ninyong malaman na gusto ng Diyos ang matapat na tao. Ang Diyos ay may diwa ng katapa…

Tingnan ang iba pa

Ang mga Patotoo ng mga Mananagumpay

Iba pa
Tingnan ang iba pa

Nakamamanghang Proteksyon ng Diyos

Iba pa

Pagsaksi sa isang Himala sa Gitna ng Kawalan ng Pag-asa

Sa mga pangyayaring kaugnay sa sakunang ito, nananalangin siya sa Diyos at umaasa sa Diyos, at sa ilalim ng patnubay ng mga salita ng Diyos, nakakatagpo siya ng pananampalataya at lakas, at nakakasaksi ng isang himala sa gitna ng kawalan ng pag-asa.

Tingnan ang iba pa