Mga Patotoo Tungkol sa mga Karanasan sa Buhay

Iba pa

Isang Tungkulin na Hindi Maiiwasan

Ni An xin, Myanmar Tinanggap ko ang gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw noong 2019 at pagkaraan ng ilang buwan, sinimulan kong ipalag…

Tingnan ang iba pa

Mga Patotoo ng Pang-uusig

Iba pa

Nang si Mama ay Makulong

Ni Zhou Jie, Tsina Labinlimang taong gulang ako nang tumakas kami ng mama ko mula sa aming bahay. Naaalala ko na malalim na ang gabi nang umalis kami…

Lumalago sa Gitna ng Isang Bagyo

Ni Mixue, Tsina Isang araw nang Marso, 2013, ako at dalawa pang sister ay pauwi ng bahay mula sa isang pagtitipon, at pagpasok namin, nakita naming g…

Sa Walang Humpay na Pagpapahirap

Ni Wu Ming, Tsina Isang araw ng Disyembre ng taong 2000, bandang alas singko ng hapon, nagtitipon kami ng asawa ko sa bahay kasama ang dalawang kapat…

Tingnan ang iba pa

Mga Patotoo Tungkol sa Pagbabalik sa Diyos

Iba pa
Tingnan ang iba pa

Kontakin Kami Gamit ang Messenger