Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.
 多少个搜索结果

Walang nakitang mga resulta!

Christian Worship Music Video | "Ang Pag-ibig at Kakanyahan ng Diyos ay Walang Pag-iimbot" 4:25
Christian Music Video | Sana Araw-Araw Nakasama Ko ang Diyos (Tagalog Subtitles) 3:53
Christian Music Video | Kilalang-kilala ni Pedro ang Diyos (Tagalog Subtitles) 3:34
Christian Music Video | Kahanga-hanga na dumating na ang Makapangyarihang Diyos (Tagalog Subtitles) 3:34
Christian Praise Music Video | "Ang Diyos ang Simula at ang Wakas" (Tagalog Subtitles) 3:54
Christian Music Video | "Ang Diyos na Nagkatawang-tao ay Pinaka-kaibig-ibig" (Tagalog Subtitles) 3:46
Christian Music Video | "Paano Hahanapin mga Bakás ng Diyos" (Tagalog Subtitles) 4:11
"Ang Ugat Kung Bakit Nilabanan ng mga Fariseo si Jesus" (Tagalog Subtitles) 4:57
Para sa Buhay ng Tao, Tinitiis ng Diyos ang Lahat ng Pagdurusa 2:57
Ialay ang Puso Mo sa Harap ng Diyos Kung Naniniwala Ka sa Kanya (Tagalog Subtitles) 3:52
Laging Parang Bago ang mga Tanawin sa Kaharian 4:08
Isang Pasiyang Hindi Ko Pagsisisihan 5:12

Isang Pasiyang Hindi Ko Pagsisisihan

551
Ang Mga Mananampalataya sa Diyos ay Dapat Sumunod ng Papalapit sa Mga Yapak ng Diyos 3:52
Kumawala sa mga Pagkaunawa sa Nasyonalidad at Lahi Para Hanapin ang Pagpapakita ng Diyos 4:01
Hinahayag ng Cristo ng mga Huling Araw ang Misteryo ng Plano ng Pamamahala ng Diyos 3:00
Mga Pagpapahayag ng Pananampalataya sa Diyos 4:11
Christian Worship Music Video | "Umawit ng Papuri sa Makapangyarihang Diyos" 4:22
Filipino Praise Song | "Praise the New Life" | (English Song) 3:26

Mga Pinakabagong Video sa Ibang Serye