Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.
 多少个搜索结果

Walang nakitang mga resulta!

Tagalog Christian Praise Song | "Ang Kaharian ni Cristo ay Mainit na Tahanan" (Tagalog Subtitles) 4:22
Tagalog Christian Music Video | "Tungkulin ng Tao ang Sumaksi para sa Diyos" | The Christian Mission 4:49
Tagalog Christian Music Video "Dalawang Libong Taon ng Pananabik" The Heart's Voice of a Christian 3:37
Tagalog Christian Worship  Praise Songs 2018 | Mamahalin Ko ang Diyos Magpasawalang-hanggan 3:09
Tagalog Kanta | 'Pag Binuksan Mo'ng Puso Mo sa Diyos 3:40
Tagalog na Cristianong Kanta | Disidido Akong Sundin ang Diyos 5:28
Kanta ng Papuri Tagalog | Paghahandog ng Tapat na Puso sa Diyos 3:11
Tagalog Christian Song | "Saan ang aking tahanan" | God Is My Soul Harbor 6:37
Cristianong Papuring Kanta | Tunay na Ligaya ang Maging Taong Tapat | Musikang Video 4:52
Kanta ng Papuri (Tagalog) | Maghandog ng Pag-ibig sa Diyos 6:04
Kanta ng Papuri (Tagalog) | Ang Tunay na Pag-ibig ng Diyos 5:01
Cristianong Kanta | "Kung 'Di Ako Iniligtas ng D'yos" | Binigyan Ako ng Diyos ng Bagong Buhay 5:32
Cristianong Musikang Video | Lahat ng Bansa at Lahat ng Bayan Purihin ang Makapangyarihang Diyos 4:38
Cristianong Musikang | O Makapangyarihang Diyos, Ikaw ay Lubos na Maluwalhati! 4:20
Tagalog na Cristianong Papuring Kanta | Makabuluhan ang Buhay Natin 2:49
Tagalog na Cristianong Papuring Kanta | Panalangin ng Bayan ng Diyos | Mabuhay sa Pag-ibig ng Diyos 3:49
Tagalog na Cristianong Papuring Kanta | Sundan ang Diyos sa Baku-bakong Daan 4:48
Kanta ng Papuri (Tagalog) | Habang Daan Kasama Mo 03:50