Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.
 多少个搜索结果

Walang nakitang mga resulta!

Christian Worship Music Video | "Umawit ng Papuri sa Makapangyarihang Diyos" 4:22
Filipino Praise Song | "Praise the New Life" | (English Song) 3:26
Christian Praise Music Video | "Ang Pag-ibig at Kakanyahan ng Diyos ay Walang Pag-iimbot" 4:24
Christian Video | "Ang Mabatong Daan ng Ebanghelyo" (Tagalog Subtitles) 10:54
Filipino Worship Song | "All God’s People Praise Him to the Fullest" (English Song) 4:33
Filipino Christian Song |  "Pag-ibig sa Diyos Laging Awitin" (Tagalog Subtitle) 4:45
Tagalog Christian Music Video | “Ang Diyos Nagkatawang-tao ng mga Huling Araw ay Pangunahing Ginagawa ang Gawain ng mga Salita” 4:47
Tagalog Christian Music Video | "Purihin ang Diyos Nang Buo ang Puso" 5:10
Christian Music Video 2019 | "Awit ng Matamis na Pag-ibig" Praise and Thank God for His Love 3:03
Tagalog Christian Praise Music Video | "Nakita Ko Na ang Pag-ibig ng Diyos" 3:32
Tagalog Christian Music Video | "Ang Mga Tapat Na Tao Lamang Ang Mayroong Pagkahawig Sa Tao" 5:18
Tagalog Christian Song "Buong Sangnilikha Dapat Sumailalim sa Dominyon ng Diyos" | Authority of God 4:43
Tagalog Worship Song | "Bayan ng Diyos sa Lahat ng Bansa Ipinahahayag Bilang Isa Kanilang Damdamin" | Ang mga Tao ng Diyos ay Nagpupuri at Nagpapasalamat sa Diyos 5:15
Tagalog Christian Praise Song | "Mahal Ko, Pakihintay Ako" 5:01
Tagalog Praise and Worship Song "Yaong Tumatanggap ng Bagong Gawa ay Pinagpala" Nais Mo Bang Matamo ang mga Pagpapala ng Diyos? 4:05
Latest Tagalog Christian Worship Song | "Tanging Matatapat na Tao ang May Pagkakahawig sa Tao" 3:49
Tagalog Christian Song | "Tungkulin ng Tao ang Sumaksi para sa Diyos" | The Christian Mission 4:49
Tagalog Christian Music Video "Dalawang Libong Taon ng Pananabik" Meet With the Lord 3:37