Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Kabanata 91

Palaging nagsasalita at nagbibigkas ng Aking tinig ang Aking Espiritu—ilan sa gitna ninyo ang makakakilala sa Akin? Bakit dapat Akong maging katawang-tao at dumating sa gitna ninyo? Isang malaking hiwaga ito. Nag-iisip kayo tungkol sa Akin at nasasabik sa Akin buong maghapon, at pinupuri ninyo Ako, natatamasa Ako at kinakain at iniinom Ako araw-araw, at gayon man ngayon hindi pa rin ninyo Ako nakikilala and yet today you still do not know Me. Napaka-mangmang at napaka-bulag! Napakaliit ng pagkakilala ninyo sa Akin! Ilan sa gitna ninyo ang maaaring magsaalang-alang tungo sa kalooban Ko? Iyan ay, ilan sa gitna ninyo ang makakakilala sa Akin? Lahat kayo ay tuso, masasamang tao, at gayon man gusto ninyo pa ring matugunan ang Aking kalooban? Kalimutan ito! Sinasabi Ko sa’yo, gaano man kaganda ang mga pagkilos ni Satanas, ito lahat ay ginagawa para gibain ang Aking pagtatayo at gambalain ang Aking pamamahala. Gaano man kabuti ito kumikilos, hindi nagbabago ang diwa nito—nilalabanan nito Ako. Kaya nga, maraming tao ang walang kamalay-malay na pinababagsak ng Aking kamay at walang kamalay-malay na tumatakbo mula sa Aking pamilya. Ngayon, walang usapin (ang usapin man ay malaki o maliit) ang ginaganap ng tao at lahat ay nasa loob ng Aking mga kamay. Kung sinasabi ninuman na lahat ng bagay ay nasa ilalim ng kontrol ng tao kung gayon sinasabi Ko na nilalabanan mo Ako, at tiyak na Ako ay kakastiguhin ka nang matindi at hindi mag-iiwan sa’yo saanman na mapagpapahingahan ng ulo mo. Ano, mula sa lahat ng bagay, ang hindi nahahawakan sa loob ng Aking mga kamay? Ano ang hindi Ko itinatag, o pinagpasyahan Ko? At nagsasalita ka pa rin ng pagkakilala sa Akin! Isang tahasang pagsisinungaling ito. Nakapandaraya ka ng iba kaya iniisip mo na madaraya mo rin Ako? Inisip mo na magtatapos ang usapin kung walang sinuman pa ang nakaalam tungkol sa ano ang ginawa mo? Huwag isiping madali kang mapapawalang-sala! Ako ay dapat paluhurin ka sa Aking harapan at pagsalitain. Hindi katanggap-tanggap ang hindi magsalita; ito ang Aking utos ng pangangasiwa!

Talaga bang nauunawaan ninyo kung sino ang Aking Espiritu, at kung sino Ako na tao? Ano ang kabuluhan ng Aking pagiging nagkatawang-tao? Sino sa gitna ninyo ang maingat na napagbulay-bulayan ang ganoon kahalagang usapin gaya nito at tumanggap ng ilang pahayag mula sa Akin? Nililinlang ninyo ang inyong mga sarili! Bakit Ko sinasabi na ikaw ang supling ng malaking pulang dragon? Ngayon ibinubunyag Ko sa inyo ang hiwaga ng Aking pagkakatawang-tao, isang hiwaga na hindi nakayanan na matuklasan ng tao simula ng paglikha sa mundo, na nagdadala sa napakaraming layon ng Aking pagkamuhi sa pagkapahamak. And gayon din ito ngayon. Dahil sa Aking katawang-tao, napapaging-ganap na ang marami sa Aking minamahal. Bakit talaga dapat Akong maging katawang-tao? At bakit Ako mayroon ng Aking kasalukuyang imahe (lahat ng bagay gaya ng Aking taas, anyo at tayog atbp.)? Sino ang makapagsasabi ng isang bagay tungkol dito? Mayroon napakalaking kabuluhan sa Aking pagkakatawang-tao na hindi ito basta masasabi lahat. Sasabihin Ko lang sa inyo ngayon ang isang bahagi nito (tulad ng ang mga hakbang ng Aking gawain ay nakarating na hanggang dito, kaya dapat Kong gawin ito at sinasabi ito): Pangunahing nakatuon ang Aking pagkakatawang-tao sa Aking mga panganay na anak, upang mapastulan Ko sila at upang maaari silang makipag-usap at magsalita nang mukhaan sa Akin; lalo pang ipinapakita nito na Ako at ang Aking mga panganay na anak ay matalik sa isa’t-isa (ibig sabihin na magkakasama kaming kumakain, nananatiling magkakasama, magkakasamang namumuhay at magkakasamang kumikilos), upang sila ay mapakain Ko sa katunayan—hindi ito mga walang lamang salita pero katunayan ito. Dati-rati, naniwala ang mga tao sa Akin pero hindi maunawaan ang katunayan, at ito ay dahil sa hindi pa Ako nagkatawang-tao. Ngayon, ang Aking pagiging nagkatawang-tao ay pinapayagan kayong lahat na maunawaan ang katunayan at pinapayagan yaong mga taimtim na nagmamahal sa Akin na makilala Ako sa Aking pananalita at pakikitungo at mga prinsipiyo sa likod ng paraan nang pangangasiwa Ko ng mga usapin—ang marunong na Diyos Mismo. Pinapayagan din nito yaong mga hindi taimtim na hinahanap Ako na makita ang aspeto Ko iyan ay ang Aking pagkatao sa Aking mga di-nahahalatang pagkilos at sa gayon nilalabanan Ako, at kung gayon mamatay na “walang dahilan paanuman,” pinababagsak Ko. Sa pagpapahiya kay Satanas, sumasaksi sa pinaka-matunog ang pagkakatawang-tao sa Akin; hindi Ko lang nakakayang lumabas mula sa katawang-tao pero makakapamuhay din Ako sa loob ng katawang-tao. Hindi Ako dumaranas ng paglilimitang pang-kalawakan o pang-heograpiya, sa Akin walang anumang mga sagabal at lahat ay maayos na dumadaloy. Pinaka-napapahiya si Satanas sa puntong ito, at kapag lumalabas Ako mula sa katawang-tao, gumagawa pa rin Ako sa pamamagitan ng katawang-tao, hindi Ako naaapektuhan paanuman. Humahakbang pa rin Ako sa kabundukan, mga ilog, mga lawa at bawat sulok ng lahat sa sansinukob. Nagkatawang-tao na Ako upang ibunyag yaong lahat na isinilang sa Akin pero nagsisibangon para lumaban sa Akin. Kung hindi Ako naging katawang-tao, hindi magkakaroon ng paraan para ibunyag sila (ibig sabihin yaong mga kumikilos sa isang paraan sa Aking mukha at iba sa Aking likuran). Kung nanatili Ako bilang Espiritu, sasambahin Ako ng mga tao sa kanilang mga pagkaintindi, at iisipin na Ako ay walang-anyo at di-maaabot na Diyos. Nagkatawang-tao Ako ngayon bilang kabaligtaran ng mga pagkaintindi ng mga tao (pinag-uusapan ang Aking taas at anyo), nakakamukha ng isang karaniwang tao at hindi nagiging napaka-tangkad. Itong puntong ito ang pinaka-nagpapahiya kay Satanas at ang pinaka-makapangyarihang pagsalungat sa mga pagkaintindi ng mga tao (paglapastangan ni Satanas). Kung ang Aking anyo ay napaiba sa lahat ng iba pa kung gayon magiging maligalig iyan—lahat ay pupunta upang sumamba sa Akin at uunawain Ako sa pamamagitan ng kanilang mga sariling pagkaintindi, at hindi nila makakayang sumaksi nang maganda para sa Akin. Kaya kinuha Ko sa Aking Sarili ang imahe na mayroon Ako ngayon, at hindi ito mahirap maunawaan paanuman. Lahat dapat lumabas mula sa kanilang mga pagkaintindi at hindi madaya ng mga tusong pakana ni Satanas. Sa hinaharap sasabihin Ko sa inyo nang magkakasunod ang higit pa, naaayon sa pangangailangan ng Aking gawain.

Ngayon, matagumpay ang Aking proyekto at isinasakatuparan ang Akin plano. Nakatatamo Ako ng isang pangkat ng mga tao na nakikipagtulungan sa Akin sa isang pagkakaisa, at ito rin ang Aking pinaka-maluwalhating panahon. Ang Aking mga minamahal na anak (lahat yaong nagmamahal sa Akin) ay kayang maging isang puso at isip sa Akin sa paggawang ganap kasama Ko ng lahat ng bagay na kailangan Kong gawin—ito ang isang kamangha-manghang bagay. Pagkatapos ngayon, yaong mga hindi Ako nasisiyahan ay hindi magkakaroon ng gawain ng Banal na Espiritu. Iyan ay, itatapon Ko yaong mga hindi umaayon sa kung ano ang nasabi Ko sa nakaraan. Dapat perpektong umayon ang mga tao sa kung ano ang sinasabi Ko. Tandaan ito! Ito ang perpektong pag-ayon. Huwag magkamali ng pag-unawa; bahala Ako sa lahat. Bayan, huwag makipag-usap ng mga kailanganin sa Akin. Kung sinasabi Ko na nararapat ka kung gayon nakataga ito sa bato, at kung sinasabi Ko na hindi ka nararapat, huwag magmukhang nasaktan at sinisisi ang Langit at lupa—lahat ng mga iyan ay Aking pagsasaayos. Sinong nagpalapastangan sa iyo ng iyong sarili? Sinong nagpagawa sa iyo ng nakahihiyang kahangalan? Kahit wala kang sinasabi hindi mo maitatago ang katotohanan mula sa Akin. Sino ang Aking pinupuntirya kapag sinasabi Ko na Ako ang Diyos Mismo na sinusuri ang pinaka-kaloob-looban ng puso ng tao? Sinasabi Ko ito sa mga di-tapat na mga taong iyon. Ginagawa iyang uri ng bagay sa Aking likuran, napaka-walanghiya. Ninanasa ninyo bang linlangin Ako? Hindi ganyan kadali ito! Lumayas kaagad dito! Mga anak ng paghihimagsik! Hindi mo minamahal ang iyong sarili, hindi mo iginagalang ang iyong sarili! Hindi mo kinakalinga ang iyong sarili, pero ninanasa mo pa rin na Ako ay magmahal sa’yo? Kalimutan ito! Hindi Ko nais kahit isa sa mga gayong kahabag-habag. Lahat lalayas dito! Nagdadala ito ng pinaka-malubhang kahihiyan sa Aking pangalan at hindi ayos para sa inyo na hindi makita ito nang malinaw. Dapat ipagsanggalang ninyo ang inyong mga sarili sa pagiging nabahiran ng anumang dumi sa masama at mahalay na lumang mundo ito; dapat kayo ay ganap na banal at walang bahid-dungis. Ngayon, yaong mga sapat na nararapat para mamuno bilang mga haring kasama Ko ay yaong mga hindi nabahiran ng anumang dumi, dahil sa Ako ang banal na Diyos Mismo at hindi Ko nais ang sinuman na ipinahihiya ang Aking pangalan. Para sa mga ito naman, ipinadadala sila ng Satanas para subukin Ako at lahat sila sa buong katotohanan ay mga alagad ni Satanas na dapat magagapi (ihinahagis sa walang hanggang hukay).

Banal at walang bahid-dungis ang Aking pamilya, at ang Akingtemplo ay kahanga-hanga at makahari (ibig sabihin na yaong mga nagtataglay ng kung ano Ako at kung ano ang mayroon Ako). Sinong nangangahas na pumasok at basta-basta nagiging sanhi ng kaguluhan? Tiyak na hindi Ko sila papatawarin. Lubusan silang mawawasak at dapat silang matinding ipahiya. Kumikilos Ako nang marunong. Walang patalim, walang baril at hindi nagaangat ng daliri, lubusan Kong tatalunin yaong mga lumalaban sa Akin at ipinapahiya ang Aking pangalan. Bukas-palad Ako, at sa di-nagbabagong bilis ipinagpapatuloy Ko ang Aking gawain bagaman lumilikha si Satanas ng gayong pakagambala; hindi Ko ito pinapansin at tatalunin Ko ito sa pagiging ganap ng Aking plano ng pamamahala. Ito ang Aking kapangyarihan at Aking karunungan, at higit pa isang maliit na bahagi ng Aking walang katapusang kaluwalhatian. Sa Aking paningin, yaong mga lumalaban sa Akin ay gaya ng mga surot na gumagapang sa alabok at, ayon sa nais Ko, madudurog Ko sila sa ilalim ng Aking paa anumang oras. Gayunpaman, ginagawa Ko ang mga bagay na may karunungan. Nais Ko na ang Aking mga panganay na anak ay humayo at ayusin sila; hindi Ako nagmamadali. Kumikilos Ako na may sistema, sa isang maayos na paraan, at wastong walang anumang kamalian. Yaong mga panganay na anak na isinilang sa Akin ay dapat nagtataglay kung ano Ako, at makayang makita ang Aking walang katapusang karunungan sa Aking mga gawa!

Sinundan:Kabanata 90

Sumunod:Kabanata 92