Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Kabanata 67

Ang Aking mga anak ay humaharap nang tapatan, at humaharap sa lahat ng tao. Marahas Kong kakastiguhin ang mga maghamong salungatín sila nang harapan; tinitiyak Ko iyon. Ngayon, lahat ng yaong nakabangon at nagpastol sa iglesia ay naabot na ngayon ang katayuan ng mga panganay na anak at magkakasama na ngayon sa kaluwalhatian kasama Ako─lahat ng Akin ay sa inyo rin. Ipinagkakaloob Ko sa lahat ng sumusunod sa Akin nang tapat ang masaganang biyaya, upang ikaw ay maging makapangyarihan, higit pa sa lakas ng iba pang tao. Ang Aking kalooban ay nasa inyo nang lubos bilang mga panganay na anak at nais Ko lang kayo na gumulang pa sa lalong madaling panahon at tapusin na ang naipagkatiwala Ko na sa inyo. Unawain ito! Na ang Aking ipinagkakatiwala sa inyo ay ang katapusang proyekto ng Aking plano ng pamamahala. Ako ay umaasa lamang sa inyo na kayang maialay ang iyong buong pagkatao sa Akin kasama ng iyong buong puso, ng iyong buong isip at ng iyong buong lakas, at gugulin ang lahat ng ito para sa Akin. Hindi na talagang nakapaghihintay ang panahon para sa tao, at walang sinuman, walang anuman, at walang bagay na makapipigil sa Aking likha. Unawain ito! Umuunlad ang Aking likha nang maayos nang walang balakid sa bawat hakbang.

Ako ay nakahahakbang sa magkabilang dulo ng santinakpan, ang Aking mga mata ay sumusuri palagi sa bawat isang tao, at nang mas higit pa ay namamasid Ko ang buong larawan ng santinakpan. Ang aking mga salita ay mistulang naglalakbay sa bawat sulok ng santinakpan. Sinuman ang naghahamong huwag maglingkod para sa Akin, sinuman ang naghahamong hindi maging tapat sa Akin, sinumang naghahamong magbigay ng paghatol sa Aking pangalan, at sinuman ang naghahamong mang-alimura at manirang-puri sa Aking mga anak─ang lahat ng yaong sadyang gumagawa ng mga bagay na ito ay dapat na makaranas ng matinding paghatol. Ang aking paghatol ay nangyayari nang lubusan. Na ibig sabihin, ngayon ay ang kapanahunan ng paghatol, at sa pamamagitan ng maingat na obserbasyon ay matutuklasan mo na ang Aking paghatol ay sumasaklaw sa kabuuan ng sansinukob. Mangyari pa, ang Aking pamilya ay hindi tangi; yaong may mga kaisipan, mga salita, at mga kilos na di umaalinsunod sa Aking kalooban ay hahatulan. Dapat mong unawain, ang Aking paghatol ay nakadirekta sa buong mundo ng sansinukob, hindi lamang isang grupo ng mga tao o mga bagay─napagtanto mo na ba ito? Kung ikaw ay pasumandaling magkaroon ng namaling kaisipan, samakatuwid ay makararanas ka agad ng paghatol sa loob mo.

Ang Aking paghatol ay nagagawa sa lahat ng hugis at mga anyo. Alamin ito! Ako ang natatangì at pantas na Diyos ng mundo ng sansinukob! Wala nang hihigit pa sa Aking kapangyarihan. Ang Aking mga paghatol ay pawang naibubunyag sa inyo: Kung may anumang mga maling kaisipan ka ay magbibigay-inspirasyon Ako sa iyo pagkatapos. Iyon ay, nang ikaw ay aking mapaalalahanan. Kung ayaw mong makinig, iiwan kita agad pagkatapos (tumutukoy ito sa hindi lang pagdududa sa Aking pangalan, ngunit nang lalo pa sa mga panlabas na mga kagawian─yaong kaugnay sa mga mahalay na kaluguran). Kung ang iyong mga kaisipan ay mapanlaban sa Akin, nagrereklamo ka sa Akin, paulit-ulit na tinatanggap ang mga ideya ni Satanas at hindi sinusunod ang mga pandama ng buhay, kung gayon ang iyong espiritu ay mapupunta sa kadiliman at ang iyong laman ay madurusa ng sakít. Dapat na lumapit ka sa Akin. Hindi mo maibabalik nang lubusan ang iyong mga normal na kalagayan sa isa o dalawang araw lamang, at ang iyong buhay ay mahahalatang babagsak unti-unti. Yaong mahihilig sa masamáng pananalita ay Aking didisiplinahin ang inyong mga bibig at dila at magsasanhi upang ang inyong mga dila ay mapasailalim sa pakikitungo. Yaong di mapigil sa masamang gawa ay Aking babalaan kayo sa inyong mga espiritu, at yaong ayaw makinig ay kakastiguhin nang matindi. Yaong harapang humahatol at lumalaban sa Akin, ibig sabihin yaong nagpapakita ng pagsuway sa salita o sa gawa, Aking tatanggalin at iiwan sila nang lubusan, dahilan upang mapahamak sila at mawalan ng mga pangunahing biyaya; ito ang mga iyong tinatanggal pagkatapos mapili. Yaong mga mangmang, ibig sabihin yaong may mga pangitain na hindi malinaw, liliwanagan Ko pa rin sila at ililigtas sila. Ngunit yaong nakakaintindi ng katotohanan subalit hindi isinasagawa ito ay gagawaran alinsunod sa mga tuntunin na binanggit sa itaas, kung sila man ay mangmang o hindi. Samantalang yaong mga tao na ang mga intensyon ay mali na sa simula pa lamang, titiyakin Kong sila ay hindi kayang makaunawa sa realidad kailanman at sa huli sila ay tatanggalin nang unti-unti, isa-isa─walang maiiwan─ngunit naiiwan sila alinsunod sa Aking pagsasaayos (sapagkat hindi ako gumagawa ng mga bagay nang nagmamadali, ngunit manapa’y sa isang maayos na kayarian).

Ang Aking paghatol ay ibinubunyag nang lubusan, nakatutok sa iba’t ibang tao, at dapat na silang lahat ay magsiluklok sa kanilang tamang mga puwesto. Depende sa kung aling tuntunin ang nilalabag, lalapatan at hahatulan Ko sila alinsunod sa tuntuning iyon. Samantalang yaong hindi napapangalanan at hindi tumatanggap kay Cristo sa mga huling araw, mayroong isang tuntunin lamang: Babawiin Ko agad ang espiritu, kaluluwa at katawan ng sinumang sumusuway sa Akin at itatapon sila sa Hades; sinuman ang hindi sumusuway sa Akin, maghihintay Ako sa inyo na gumulang bago isagawa ang isang pangalawang paghatol. Ipinapaliwanag lahat ng Aking mga salita nang buong linaw at walang itinatago. Nais Ko lamang na isaisip ninyo ang mga ito palagì!

Sinundan:Kabanata 66

Sumunod:Kabanata 68

Baka Gusto Mo Rin