Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Ang Ikaanim na Pagbigkas

Ang Makapangyarihang Diyos, ang Pinuno ng lahat, ay ginagamit ang Kanyang kapangyarihan bilang hari mula sa Kanyang trono. Namumuno Siya sa sansinukob at lahat ng bagay at ginagabayan Niya tayo sa buong daigdig. Madalas tayong magiging malapit sa Kanya, at lumalapit sa harapan Niya sa katahimikan; hindi tayo kailanman sasala kahit isang sandal, at may mga bagay na dapat matutunan sa lahat ng panahon. Ang kapaligirang nakapalibot sa atin gayundin ang mga tao, mga usapin at mga bagay, pinapayagang lahat ng Kanyang trono. Huwag magkaroon ng isang mareklamong puso, o hindi ipagkakaloob sa iyo ng Diyos ang biyaya Niya. Kapag nangyayari ang sakit ito ay dahil sa pag-ibig ng Diyos, at tiyak na nasa likod nito ang Kanyang mabuting layunin. Kahit na kapag nagtitiis ng pagdurusa ang iyong katawan, huwag kumuha ng mga kuro-kuro mula kay Satanas. Purihin ang Diyos sa gitna ng sakit at tamasahin ang Diyos sa gitna ng iyong papuri. Huwag panghinaan ng loob sa harap ng karamdaman, patuloy na maghanap at huwag susuko, at paniningningin ng Diyos ang liwanag Niya sa iyo. Gaano katapat si Job? Ang Makapangyarihang Diyos ay isang makapangyarihan-sa-lahat na manggagamot! Ang manatili sa karamdaman ay maging maysakit, pero ang manatili sa espiritu ay maging magaling. Kung mayroon ka lang isang hininga, hindi ka hahayaan ng Diyos na mamatay.

Ang buhay ng nabuhay na muling Cristo ay nasa loob natin. Talagang kulang ang pananampalataya natin sa presensiya ng Diyos, at sana maglagay ang Diyos ng totoong pananampalatay sa loob natin. Talagang matamis ang salita ng Diyos! Mabisang gamot ang salita ng Diyos! Ipahiya ang mga demonyo at si Satanas! Kung nauunawaan natin ang salita ng Diyos magkakaroon tayo ng tulong at madaling maililigtas ng Kanyang salita ang ating mga puso! Pinapalis nito ang lahat ng bagay at isinasaayos ang lahat sa kapayapaan. Katulad ng tulay na may isang troso ang pananampalataya, yaong mga kaaba-abang nangunguyapit sa buhay ay magkakaroon ng paghihirap sa pagtawid dito, pero yaong mga handang iaalay ang kanilang mga sarili ay makatatawid nang walang alalahanin. Kung ang tao ay may mga mahiyain at matatakuting kaisipan, nililinlang sila ni Satanas. Natatakot ito na matatawid natin ang tulay ng pananampalatay para makapasok sa Diyos. Bumabalangkas si Satanas ng lahat ng posibleng paraan para ipadala sa atin ang mga kaisipan nito, dapat tayong magdasal palagi na ang liwanag ng Diyos ay magniningning sa atin, at dapat tayong laging umaasa sa Diyos para linisin tayo mula sa lason ni Satanas. Lagi tayong nagsasagawa sa ating mga espiritu para mapalapit sa Diyos. Hahayaan nating magkaroon ng pamumuno ang Diyos sa ating buong pagkatao.

Sinundan:Ang Ikalimang Pagbigkas

Sumunod:Ang Ikapitong Pagbigkas

Baka Gusto Mo Rin