Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Kabanata 74

Pinagpapala ang mga nakabasa na ng Aking salita at naniniwala na ito ay matutupad—hindi Kita pagmamalupitan, bagkus tutuparin sa iyo ang pinaniniwalaan mo. Ito ang pagpapala Kong dumarating sa iyo. Hinahampas ng salita Ko ang natatagong mga lihim sa bawat tao. Lahat ay may malulubhang sugat, at Ako ang mabuting manggagamot na nagpapagaling sa kanila—lumapit lamang sa Aking presensiya. Bakit Ko sinabing sa hinaharap hindi na magkakaroon ng kalungkutan at wala nang mga luha? Dahil ito rito. Sa Akin, lahat ay isinasakatuparan, nguni’t sa tao, lahat ng bagay ay tiwali at walang-kabuluhan, at lahat ay mapanlinlang sa mga tao. Sa Aking presensiya matatanggap ninyo ang lahat ng bagay, at nakikita gayundin ay natatamasa lahat ng pagpapalang hindi mo man maguni-guni. Ang mga hindi lumalapit sa Akin ay talagang mapanghimagsik, at tiyak na yaong mga tumututol sa Akin. Talagang hindi Ko sila palalampasin nang daglian; kakastiguhin Ko nang matindi ang ganitong uri ng tao. Tandaan ito! Ang mga mas lumalapit sa Akin ay mas magtatamo, nguni’t hindi ito hihigit sa biyaya. Kalaunan, tatanggap sila ng mas marami pang pagpapala.

Simula sa paglikha ng mundo nasimulan Ko nang paunang itadhana at piliin itong grupo ng mga tao, na ngayon nga ay kayo. Ang inyong pag-uugali, kakayahan, anyo, tayog, pamilya kung saan ka isinilang, ang iyong trabaho at pag-aasawa, ang kabuuan mo, maging ang kulay ng iyong buhok at balat, at ang oras ng iyong kapanganakan ay isinasaayos lahat ng Aking mga kamay. Maging ang mga bagay na ginagawa mo at ang mga taong nasasalubong mo bawat araw ay isinasaayos ng Aking mga kamay, huwag nang banggitin ang katunayang ang pagdadala sa iyo sa Aking presensiya ngayon sa totoo lang ay Aking pagsasaayos. Huwag guluhin ang iyong sarili; dapat magpatuloy ka nang mahinahon. Ang hinahayaan Kong matamasa mo ngayon ay isang kabahagi na nararapat sa iyo, at ito’y paunang itinadhana Ko sa paglikha ng mundo. Lahat ng tao’y napakalubha—sila ay alinman sa napakatigas-ng-ulo o ganap na walanghiya. Hindi nila nakakayang gampanan ang mga bagay-bagay ayon sa Aking plano at pagsasaayos. Huwag nang gawin pa ito. Sa Akin lahat ay pinalalaya; huwag igapos ang sarili mo, yamang magkakaroon ng kawalan na may kinalaman sa buhay mo. Tandaan ito!

Maniwala na ang lahat ay nasa Aking mga kamay. Ang ipinalagay na isang hiwaga sa inyo noong nakaraan ay lahat hayagang ibinubunyag ngayon; hindi na ito natatago (dahil nasabi Ko nang sa hinaharap ay walang mananatiling nakatago). Madalas mainipin ang mga tao; masyado silang balisang tapusin ang isang bagay at hindi isinasaalang-alang kung ano ang nasa puso Ko. Sinasanay Ko kayo upang maaari kayong makibahagi sa Aking pasanin at pamahalaan ang Aking sambahayan. Nais Kong madali kayong lumago upang makaya ninyong pangunahan ang inyong mga kapatid na mas bata kaysa inyo, upang tayo ang Ama at mga anak ay di-magtatagal maaaring magkasamang muli at hindi na kailanman magkakalayo. Matutugunan nito ang nais ng puso Ko. Naibunyag na ang hiwaga sa lahat ng tao, at wala kahit ano ang nananatiling nakatago: Ako—ang ganap na Diyos Mismo, na may kapwa normal na pagkatao at ganap na pagka-Diyos—ay naibunyag na sa harap ng inyong mga mata ngayon. Ang Aking kabuuan (kasuotan, pisikal na anyo, at hubog ng katawan) ay ang perpektong pagpapamalas ng Diyos Mismo, at ang persona ng Diyos na naguni-guni na ng mga tao simula sa paglikha ng mundo nguni’t wala pang nakakakita. Ang dahilan na ang Aking mga pagkilos ay katugon ng Aking mga salita ay magkatambal ang Aking normal na pagkatao at ganap na pagka-Diyos, at hinahayaan din nito ang lahat ng tao na makita na ang gayong napakalakas na kapangyarihan ay nasa isang karaniwang tao. Yaong mga kasama ninyo na totoong naniniwala sa Akin ay ginagawa iyon dahil binigyan Kita ng totoong puso upang makaya mong ibigin Ako. Kapag pinakikitunguhan Kita, binibigyang-liwanag Ko at nililiwanagan Kita at hinahayaan kang makilala Ako sa pamamagitan niyon. Samakatuwid, paanuman ang pakikitungo Ko sa iyo, hindi ka lalayas. Sa halip, higit kang magiging siguradong-sigurado tungkol sa Akin. Kapag ikaw ay mahina, ito rin ang pagsasaayos Ko, na hinahayaan kang makita na sa sandaling iniwan mo Ako ay mamamatay ka at matutuyo. Mula riyan matututuhan mo na Ako ang buhay mo. Habang nagiging malakas ka matapos maging mahina, hahayaan nitong makita mo na ang pagiging mahina o malakas ay hindi nakasalalay sa iyo, kundi ganap na nasa sa Akin.

Lahat ng hiwaga ay ganap na nabubunyag. Sa mga gawain ninyo sa hinaharap, bibigyan Ko kayo ng Aking mga tagubilin nang paisa-isa. Hindi Ako magiging malabo; Ako’y magiging lubusang malinaw at magsasalita pa nga nang tuwiran kaya hindi na ninyo kailangang magmuni-muni rito sa sarili ninyo, baka magulo pa ninyo ang Aking pamamahala. Kaya nga paulit-ulit Kong ipinagdidiinan na sa kalaunan wala nang anumang natatago pa.

Sinundan:Kabanata 73

Sumunod:Kabanata 75

Baka Gusto Mo Rin