Pagkilala sa Diyos

朗誦專輯-每日神話-認識神系列1

Pagkilala sa Diyos

mula sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao
Huling Pag-update:Marso 23, 2021

Makinig sa mga salita ng Diyos, alamin ang Kanyang gawain, disposisyon, at diwa, at tahakin ang landas ng takot sa Diyos at pag-iwas sa kasamaan.

Iba pa
Huling Pag-update:Marso 23, 2021
Tingnan ang iba pa

Buhay ng Kristiyano

WB-朗誦專輯-每日神話-基督徒的生活-ZB20200614-TL-GY

Buhay ng Kristiyano

mula sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao
Huling Pag-update:Pebrero 12, 2021

Araw-araw na mga Salita ng Diyos—Buhay ng Kristiyano: Dinggin ang mga salita ng Banal na Espiritu sa mga iglesia, makilala ang pagpapakita at gawain ng Diyos sa mga huling araw, at sundan ang mga yapak ng Cordero.

Iba pa
Huling Pag-update:Pebrero 12, 2021
 • Ang Tatlong Yugto ng Gawain
 • Pagpapakita at Gawain ng Diyos
 • Paghatol sa mga Huling Araw
 • Ang Pagkakatawang-tao
 • Pagkilala sa Gawain ng Diyos
 • Disposisyon ng Diyos at Kung Ano ang Mayroon Siya at Ano Siya
 • Mga Hiwaga Tungkol sa Biblia
 • Paglalantad ng mga Pagkaintindi ng mga Relihiyon
 • Paglalantad ng Katiwalian ng Sangkatauhan
 • Pagpasok sa Buhay
 • Mga Hantungan at mga Kalalabasan