Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Mga Pinakabagong Pagbabasa

Sabi ng Diyos: “Ang tunay na nilalang ay dapat na makakilala kung sino ang Manlilikha, kung para saan ang pagkakalikha sa tao, kung paano isakatuparan ang mga responsibilidad ng isang nilalang, at kung paano sambahin ang Panginoon ng lahat ng sangnilikha….” Makinig sa tinig ng Manlilikha na aakay sa inyo para makilala ang Diyos.

Iba pa

Alam ba ninyo kung paano pinadadalisay at inililigtas ng Diyos ang tao sa mga huling araw? Paano natin matatanggap ang mga pagpapala at pangako ng Diyos? God says: “Ang lahat ng nagpapasailalim sa Kanyang dominyon ay magtatamasa ng mas mataas na katotohanan at makakatanggap ng mas malaking mga pagpapala. Sila’y tunay na mamumuhay sa liwanag, at makakamtan ang katotohanan, ang daan, at ang buhay.”

57 41:29
26 21:11
129 35:10
19 54:14
25 51:07
14 17:53
25 25:46
42 23:04
8 21:32
8 19:49
8 23:44
18 20:54
7 24:55
10 22:59
15 29:17
7 22:06
8 16:11
6 20:22
4 24:33
6 30:35
36 22:45
13 17:19
4 20:29
2 13:15
7 12:47
15 15:48
9 18:15
8 26:21
3 19:06
5 21:30
20 28:52
9 23:29
4 21:19
5 25:55
13 38:34
8 19:32
15 15:00
3 41:27
11 15:14
2 27:18
14 36:44
7 27:34
10 31:32
12 39:29
12 31:51
37 50:51
0 24:21
5 38:05
27 44:44
10 47:25
5 19:13
9 33:42
3 28:14
12 44:31
12 35:49
6 33:42
7 01:01:03
8 41:14
7 32:15
8 06:00
6 29:52
5 28:22
4 38:44
3 29:07
10 23:04
8 26:15
6 28:00
12 39:42
12 54:19
4 47:24
5 36:46
16 45:17
7 31:04
18 43:25
11 22:11
9 38:35
13 28:52
18 36:56
4 1:01:32
8 41:55
2 28:41
3 34:48
38 43:55
17 53:20
2 55:46
3 50:55
9 36:39
15 41:14
7 42:43
7 45:39
9 33:49
5 48:34
7 9:47
3 59:53
15 45:48
10 01:02:49
14 51:40
11 33:03
7 33:09
6 59:37
17 38:32
10 33:41
11 40:02
6 31:47
12 35:15
7 43:32
2 50:49
37 50:39
16 42:55
14 41:58
9 58:07
6 29:56
11 40:53
13 30:03
8 18:39
1 21:39
5 25:52
4 10:31
5 20:44
3 23:44
1 24:51
1 24:28
4 19:06
1 21:05
4 20:14
4 26:20
6 20:08
2 20:44
3 24:51
9 19:29
1 21:44
1 23:06
6 20:07
2 25:09
2 22:02
0 23:30
6 19:53
13 22:48
5 22:15
8 23:15
Iba pa