Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

多少个搜索结果

 多少个搜索结果

Walang nakitang mga resulta!

Tagalog Song | "Kailangan ng Masamang Sangkatauhan ang Pagliligtas ng Nagkatawang-taong Diyos" 5:36
Sundan Bagong Gawain ng Banal na Espiritu  Para Papuri ng Diyos Matamo 4:40
Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | “Sinusundan Mo Ba ang Kasalukuyang Gawain ng Diyos” 5:27
Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | "Ang Makahulugang Ibig Sabihin ng Poot ng Diyos" 6:44
Tagalog Christian Worship Song | "Tinunaw ng Pag ibig ng Diyos ang Aking Puso" 8:02
Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos ay nasa Langit at Nasa Lupa Rin" 4:06
Tagalog Christian Song | "Umaasa ang Diyos na ang Sangkatauha'y Patuloy na Mabuhay" 7:14
Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | "Ang Matuwid na Disposisyon ng Diyos ay Natatangi" 5:52
Tagalog Christian Music Video | "Ang Disposisyon ng Diyos Ay Mataas at Dakila" 8:03
Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | "Naihayag ng Diyos ang Kanyang Buong Disposisyon sa Tao" 5:16
Tagalog Christian Song | "Sa mga Huling Araw Pangunahing Tinutupad ng Diyos ang Lahat sa Pamamagitan ng Salita" 4:16
Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | "Kakanyahan ng Diyos Tunay na Umiiral" (Tagalog Song) 3:07
Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | "Tanging Ang Lumikha ang May Awa sa Sangkatauhang Ito" 4:51
Mas Gumugulang ang mga Tao ng Diyos, mas Bumabagsak ang Malaking Pulang Dragon (Tagalog Song) 4:53
Tagalog Christian Music Video | "Ang Pagpapakumbaba ng Diyos ay Kaibig-ibig" (Tagalog Song) 5:20
Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | "Alam Mo ba ang Iyong Misyon" (Tagalog song) 6:22
The Best Christian Music Video | "Kaharian ng Diyos ay Lumitaw na sa Lupa" (Tagalog Dubbed) 6:55