Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

多少个搜索结果

 多少个搜索结果

Walang nakitang mga resulta!

Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | "Awit Ng Kaharian (I) Nakababa na ang Kaharian sa Mundo" 5:34
Latest Tagalog Christian Song | "Ang Kalooban ng Diyos ay Hindi Kailanman Magbabago" 4:25
Tagalog Christian Song | Lahat ng Bagay ay Nabubuhay sa mga Patakaran at Batas na Itinakda ng Diyos 4:46
Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | Tahimik na Dumarating ang Diyos sa Gitna Natin 3:57
Tagalog Music Video | Ang Panahong Nawala ay Hindi na Kailanman Darating Muli 5:25
Tagalog Music Video |  Ang Katotohanan ng Bunga ng Kasamaan ng Tao na gawa ni Satanas 6:57
Tagalog Christian Song | "Ang Inaasahan ng Diyos sa Sangkatauhan ay Hindi Kailanman Nagbago" 3:53
Tagalog Christian Music Video  | "Dinala na ng Cristo ng mga Huling Araw ang Panahon ng Kaharian" 7:01
Tagalog Christian Song | "Ibabalik ng Diyos ang Dating Estado ng Paglikha" 9:08
Tagalog Christian Song | "Dumako sa Sion na may pagpupuri" 9:06
Tagalog Music Video | Sa Pagsunod Lamang sa Gawain ng Banal na Espiritu Makasusunod Hanggang Wakas 6:01
Tagalog Christian Song | "Ibang Panahon, Ibang Gawaing Banal" 6:15
Tagalog Christian Song | "Pinupuno ng Gawa ng Diyos ang Malawak na Kalawakan ng Sansinukob" 3:50
Tagalog Christian Song | "Mas Nakikilala ng mga Tao ang Diyos sa Gawain ng mga Salita" 8:31
Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | "Tularan ang Panginoong Jesus" 7:38
Tagalog Christian Song | "Ang Katotohanan ang Pinakamataas sa Lahat ng Talinghaga ng Buhay" 4:39
Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | "Isang Ilog ng Tubig ng Buhay" 9:05
Tagalog Song | "Kailangan ng Masamang Sangkatauhan ang Pagliligtas ng Nagkatawang-taong Diyos" 5:36