Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

多少个搜索结果

 多少个搜索结果

Walang nakitang mga resulta!

Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | "Awit Ng Mga Mananagumpay" 4:37
Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | "Ibigay ang Isipan at Katawan sa Katuparan ng Utos ng Diyos" 2:23
Tagalog Christian Music Video | "Ipapanumbalik ng Diyos ang Kahulugan ng Kanyang Paglikha ng Tao" 5:53
Ang Tunay na Pananalig Ay Nagmumula Lamang sa Pagkilala sa mga Gawa ng Diyos (Tagalog Songs) 5:36
Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | "Sino ang Nakilala ang Diyos sa Katawang-tao" (Tagalog songs) 5:28
Latest Tagalog Christian Music Video | "Sa Pagkatakot Lang sa Diyos na Malalayuan ang Kasamaan" 4:15
Tagalog Christian Music Video "Sa Kapanahunan ng Kaharian, Ginaganap ng Salita ang Lahat ng Bagay" 7:38
Tagalog Christian Music Video | "Hinahanap Ng Diyos ang Iyong Puso at Iyong Espiritu" 7:28
Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | "Nalulungkot ang Diyos sa Kinabukasan ng Sangkatauhan" 5:51
Tagalog Christian Music Video | "Ang Tanging Nais ng Diyos ay Makinig at Sumunod ang Tao" 6:16
Tagalog Christian Songs | "Dalawang Libong Taon ng Pananabik" (Tagalog Dubbed) 3:49
Tagalog Christian Music Video | "Ang Pag-ibig ng Diyos ay 'Di Taglay ng Anumang Nilalang" 3:49
Tagalog Christian Songs | "Kalooban ng D'yos Nabuksan na sa Lahat" (Tagalog Dubbed) 5:36
Tagalog Christian Music Video | "Ang Panloob na Kahulugan ng Gawain ng Paglupig" 4:45
Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | "Ang Diyos Lamang ang Nagmamahal sa Tao Nang Higit" 4:31
Christian Songs | Ang Awtoridad at Kapangyarihan na Ipinapakita ng Diyos Nang Nagkatawang-tao 4:30
Ang Mga Paniwala at Imahinasyon Ay Hindi Kailanman Makakatulong na Makilala Mo ang Diyos 8:46
The Best Tagalog Christian Music HD | "Ang Resulta ng Pagkakakilala sa Diyos" (Tagalog Dubbed) 3:37