Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

`

Ang Ika-walumput siyam na Pagbigkas

Hindi madali na makahanay sa Aking mga layunin sa lahat na ginagawa mo; wala itong kinalaman sa pagpipilit sa iyong sarili na magkunwari, pero nakasalalay ito kung pinagkalooban kita ng Aking kakayahan bago ang paglikha ng mundo, na nasasaAkin. Hindi ito bagay na magagawa ng mga tao. Mamahalin Ko sino ang mamahalin Ko, at tiyak na panganay na anak ang sinumang sinasabi Kong panganay na anak, talagang tama ito. Maaaring gustuhin mong magkunwari, pero mawawalang-saysay ito! Iniisip mo na ikaw ay hindi Ko nakikilala? Sapat na ba ang paggawi mo sa harapan Ko? Ganito ba ka-simple iyan? Siguradong hindi. Dapat nasa iyo ang Aking pangako, Aking pagtatadhna. Iniisip mo na hindi Ko alam ang ginagawa mo sa likod Ko? Pinasasama ka! Magmadaling bumalik sa lawa ng apoy at asupre sa sandaling matapos ang iyong serbisyo sa Akin! Nasusuklam Ako, puno Ako ng pagkamuhi sa pagtingin sa inyo. Lahat na nasa serbisyo sa Akin na hindi tapat na gumugugol para sa Akin, ay napakasama at di-mapigilan, at huwag alamin ang Aking mga layunin, pagkatapos na matapos ang iyong serbisyo, lumayas sa harapan Ko! Kung hindi, ikaw ay sisipain Ko palabas! Hindi maaaring manatili ang mga taong ito sa Aking tahanan (samakatuwid, ang iglesia) nang mas matagal pa sa isang saglit. Dapat lumabas sila rito upang maiwasang magdala ng kahihiyan sa Aking pangalan, sinisira ang Aking magandang pangalan. Lahat inapo ng malaking pulang dragon ang mga taong ito, ipinadala sila ng malaking pulang dragon para gambalain ang Aking pamamahala. Nagpapakadalubhasa sila sa pandaraya upang gambalin ang Aking pamamahala. Mga anak Ko! Dapat nahahalata mo ito! Huwag makisama sa mga taong ito. Kapag nakikita mo ang mga uri ng mga taong ito kaagad lumayo mula sa kanila upang maiwasang nasisilo nila at nagdudulot ng pinsala sa buhay mo! Pinakasusuklaman Ko yaong mga taong nagsasalita nang walang-ingat, na kumikilos na hindi nag-iisip, na nagbibiro lang at tumatawa, na nakikisali sa walang kabuluhang huntahan. Hindi Ko nais ang sinuman sa mga taong ito, lahat sila ay sa uri ni Satanas! Nanunukso na walang anumang dahilan, ano sila? Nagsasalita at gumagawa nang walang katuturan, hindi pa ba sila nakadarama ng kahihiyan? Sa katunayan, ang ganitong uri ng tao ang pinahahalagahang pinakamababa, matagal Ko na silang napaghahalata, matagal ng pinabayaan sila. Kung hindi, bakit sila paulit-ulit na nagsasalita nang walang katuturan nang wala Ako para disiplinahin sila? Talagang mga inapo sila ng malaking pulang dragon! Ngayon, nasisimulan Kong alisin ang mga bagay na ito isa isa. Magagamit Ko ba ang mga inapo ni Satanas bilang Aking mga panganay na anak, bilang Aking mga anak at Aking bayan? Kung gayon hindi ba Ako nalilito? Tiyak na hindi Ko gagawin iyan. Malinaw ninyo bang nauunawaan ito?

Lahat ng nahaharap ninyo ngayon, mabuti man o masama, ay naisaayos na lahat ng Aking marurunong na kamay; naitakda na ang lahat, pinatatakbo Ko. Tiyak na ito ay isang bagay na hindi kara-karakang magagawa ng sanglibutan. Ilang tao ang namamawis pa rin sa kanilang mga palad, nag-aalala tungkol sa Akin; hindi sila talagang kailangang mag-alala! Pinababayann nila ang kanilang pangunahing tungkulin, hindi pumapasok sa expiritu pero nagnanasa pa rin ng buhay; umaasa sila nang walang saysay! Hindi sila nababalisa paanuman, pero gusto pa rin nilang maganap ang Aking mga layunin! Nag-aalala kayo para sa Akin, pero hindi Ako nag-aalala. Anong pinagaalala mo? Ikaw ay wala ang puso sa iyong gawain para sa Akin, habang tahasang nagsisinungaling. Sinasabi Ko sa’yo! Itataboy Ko ang ganitong uri ng tao mula sa Aking tahanan mula ngayon. Hind siya karapat-dapat ng maglingkod sa Akin sa Aking tahanan. Kinamumuhian Ko ang ganitong uri ng tao dahil nilalapastangan niya Ako sa kanyang mga pagkilos. Nang sinabi ito “ang paglapastangan laban sa Akin ay isang di-mapapatawad na kasalanan,” sino ang tinutukoy dito? Malinaw ba sa inyo ito? Naniniwala ang ganitong uri ng tao na hindi pa naging ganito kalubha ang suliranin kahit na nakagawa na siya ng ganitong kasalanan. Talagang ang nalilitong taong ito ay bulag, mangmang, at nahaharang ang kanyang espiritu! Ikaw ay sisipain Ko palabas! (Dahil ito ang pagtukso ni Satanas sa Akin, kinamumuhian Ko ito nang labis at ang usaping ito ay paulit-ulit na nababanggit na, ginagalit Ako tuwi-tuwina. Hindi Ko na mapipigilan, walang makakapahinto nito. Kung hindi ito ang kalagayan na hindi pa dumating ang panahon, noon pa man ay napakitunguhan Ko na siya.) (Tungkol ito sa katunayan na sa kasalukuyan maraming tao ang hindi pa rin naniniwala na magsisiksikan sa Tsina ang mga dayuhan; kahit ngayon hindi pa rin sila naniniwala, pinasisiklab ang Aking pagngangalit upang magalimpuyo at kumulo.)

Anong uri ng tao ang katulad ng puso Ko sa Aking tahanan? Na ibig sabihin, bago ang paglikha, anong uri ng mga tao and itinadhana Ko na mabuhay na walang hanggan sa Aking tahanan? Alam ba ninyoDo you(pl) know? Naisaalang-alang ninyo na ba kung anong uri ng mga tao ang minamahal Ko at kung anong uri ng mga tao ang kinamumuhian Ko? Para sa mga taong may isip na katulad Ko ang Aking tahanan, na nakikibahagi sa masasayang panahon at mga kahirapan kasama Ko, na ibig sabihin, mga taong nakikibahagi sa kapwa mga pagpapala at paghihirap. lahat yaong mga taong maaring mahalin kung ano ang mahal Ko at namumuhi sa ano ang kinamumuhian Ko. Matatalikuran nila kung ano ang kinasusuklaman Ko. Kung sinasabi Ko na hindi sila makakakain, nahahanda silang hayaang mawalan ng laman ang kanilang mga tiyan para maganap ang Aking mga layunin. Itong mga uri ng mga taon ang nahahandang manatiling tapat sa Akin, at gumugol para sa Akin, maipakikita nila ang pagsaalang-alang sa Aking masisigasig na pagsisikap, palaging nagpapagal para sa Akin. Kaya nga, sa ganitong uri ng tao ibinibigay Ko ang katayuan ng mga panganay na anak, ibinibigay lahat na mayroon Ako sa kanila: mayroon Akong kakayanan na pangunahan ang lahat ng mga iglesia, ipinagkakaloob Ko ito sa kanila; mayroon Akong karunungan, pinagkakaloob Ko rin ito sa kanila; makapagdurusa Ako sa pagsagawa ng katotohanan, at maibibigay Ko rin ang kalooban sa mga taong ito, ginagawang makaya nila na magdusa ng lahat para sa kapakanan Ko; mayroon Akong mahusay na kakayanan at ibibigay Ko rin ito sa kanila, ginagawa silang katulad Ko mismo, wala kahit katiting na kaibahan upang makikita Ako ng mga tao sa kanila. Ngayon, inilalagay Ko ang Aking ganap na pagka-Diyos sa loob ng mga taong ito upang makatulong sa kanilang maipamuhay ang isang aspeto ng Aking ganap na pagka-Diyos, na maging lubos na pagpapakita Ko; ito ang Aking layunin. Huwag hangaring maging tulad Ko sa aspeto ng mga panlabas na bagay (kumakain pareho Ko, nagsusuot ng parehong damit tulad Ko), walang silbi ang lahat ng ito, at maiwawala ninyo lang ang inyong mga sarili kapag hinangad ninyo ang mga bagay na ito. Dahil sa yaong mga naghahangad na gayahin Ako sa panlabas ay mga alagad ni Satanas, at isang pakana ni Satanas ang ganitong pagsisikap, ambisyon ni Satanas. Hinahangad mo na maging kapareho Ko, pero karapat-dapat ka ba? Ako ang yuyurak sa’yo sa kamatayan! Palaging nagaganap ang Aking gawain, lumalaganap sa bawat bansa sa mundo. Kaagad sumunod sa Aking mga yapak!

Sinundan:Ang Ika-walumpu’t walong Pagbigkas

Sumunod:Ang Ika-Siyamnapung Pagbigkas

Baka Gusto Mo Rin