Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Kabanata 89

Hindi madali na makahanay sa Aking mga layunin sa lahat ng ginagawa mo; wala itong kinalaman sa pagpipilit sa iyong sarili na magkunwari, pero nakasalalay ito kung pinagkalooban kita ng Aking kakayahan bago ang paglikha ng mundo, na nakadepende sa Akin. Hindi ito bagay na magagawa ng mga tao. Mamahalin Ko kung sino ang mamahalin Ko, at tiyak na panganay na anak ang sinumang sinasabi Kong panganay na anak, talagang tama ito. Maaaring gustuhin mong magkunwari, pero mawawalan ng saysay ito! Iniisip mo bang hindi kita nakikilala? Sapat na ba ang paggawi mo sa harapan Ko? Ganito ba ka-simple iyan? Siguradong hindi. Dapat nasa iyo ang Aking pangako, Aking pagtatalaga. Iniisip mo ba na hindi Ko alam ang ginagawa mo sa likod Ko? Talipandas ka! Magmadali kang bumalik sa lawa ng apoy at asupre sa sandaling matapos ang iyong serbisyo sa Akin! Nasusuklam Ako, puno Ako ng pagkamuhi sa pagtingin sa iyo. Lahat na nasa serbisyo sa Akin na hindi tapat na gumugugol para sa Akin, ay napakasama at di-mapigilan, at hindi inaalam ang Aking mga layunin, pagkatapos ng iyong serbisyo, lumayas ka sa harapan Ko! Kung hindi, sisipain Kita palabas! Hindi maaaring manatili ang mga taong ito sa Aking tahanan (ibig sabihin, ang iglesia) nang mas matagal pa. Dapat lumabas sila rito upang maiwasang magdala ng kahihiyan sa Aking pangalan, kasiraan sa Aking magandang pangalan. Lahat ng taong ito ay inapo ng malaking pulang dragon, ipinapadala sila ng malaking pulang dragon para gambalain ang Aking pamamahala. Nagpapakadalubhasa sila sa pandaraya upang gambalin ang Aking gawain. Anak Ko! Dapat nahahalata ninyo ito! Huwag makisama sa mga taong ito. Kapag nakikita ninyo ang mga uri ng mga taong ito kaagad kayong lumayo mula sa kanila upang maiwasang masilo nila kayo at nagdudulot ng pinsala sa iyong buhay! Pinakakinasusuklaman Ko yaong mga taong nagsasalita nang walang-ingat, na kumikilos na hindi nag-iisip, na nagbibiro lang at tumatawa, na nakikisali sa walang kabuluhang huntahan. Hindi Ko nais ang sinuman sa mga taong ito, lahat sila ay sa uri ni Satanas! Nanunukso nang walang anumang dahilan, ano sila? Nagsasalita at gumagawa nang walang katuturan, hindi pa ba sila nakadarama ng kahihiyan? Sa katunayan, ang ganitong uri ng tao ang pinaka-hindi pinahahalagahan, matagal Ko na silang napaghahalata, matagal Ko nang pinabayaan sila. Kung hindi, bakit sila paulit-ulit na nagsasalita nang walang katuturan nang wala Ako para disiplinahin sila? Talagang mga inapo sila ng malaking pulang dragon! Ngayon, nasimulan Ko nang alisin ang mga bagay na ito isa-isa. Magagamit Ko ba ang mga inapo ni Satanas bilang Aking mga panganay na anak, bilang Aking mga anak at Aking bayan? Kung gayon hindi ba Ako malilito? Tiyak na hindi Ko gagawin iyan. Malinaw ba ninyong nauunawaan ito?

Lahat ng nahaharap ninyo ngayon, mabuti man o masama, ay naisaayos na lahat ng Aking marurunong na kamay; naitakda na ang lahat, kontrolado Ko. Tiyak na ito ay isang bagay na hindi kara-karakang magagawa ng sanglibutan. Ilang tao ang namamawis pa rin sa kanilang mga palad, nag-aalala tungkol sa Akin; hindi sila talagang kailangang mag-alala! Pinababayaan nila ang kanilang pangunahing tungkulin, hindi pumapasok sa espiritu pero nagnanasa pa rin ng paglago sa buhay; umaasa sila nang walang saysay! Hindi sila nababalisa paanuman, pero gusto pa rin nilang bigyang kasiyahan ang Aking mga layunin! Nag-aalala kayo sa ngalan Ko, pero hindi Ako nag-aalala. Anong ipinag-aalala mo? Wala ang iyong puso sa iyong gawain para sa Akin, habang tahasang nagsisinungaling. Sinasabi Ko sa iyo! Itataboy Ko ang ganitong uri ng tao mula sa Aking tahanan mula ngayon. Hindi siya karapat-dapat na maglingkod sa Akin sa Aking tahanan. Kinamumuhian Ko ang ganitong uri ng tao dahil nilalapastangan niya Ako sa kanyang mga pagkilos. Nang sinabi ito “ang paglapastangan laban sa Akin ay isang di-mapapatawad na kasalanan,” sino ang tinutukoy dito? Malinaw ba sa inyo ito? Naniniwala ang ganitong uri ng tao na hindi pa naging ganito kalubha ang suliranin kahit na nakagawa na siya ng ganitong kasalanan. Talagang ang nalilitong taong ito ay bulag, mangmang, at nahaharang ang kanyang espiritu! Sisipain Kita palabas! (Dahil ito ang pagtukso ni Satanas sa Akin, kinamumuhian Ko ito nang labis at ang usaping ito ay paulit-ulit nang nabanggit, ginagalit Ako tuwi-tuwina. Hindi Ko na mapipigilan, walang makakapigil nito. Kung hindi ito ang kalagayan na hindi pa dumating ang panahon, noon pa man ay napakitunguhan Ko na siya.) (Tungkol ito sa realidad na sa kasalukuyan maraming tao ang hindi pa rin naniniwala na gustong pumunta sa Tsina ang mga dayuhan; kahit ngayon hindi pa rin sila naniniwala, pinasisiklab ang Aking pagngangalit upang mag-alimpuyo at kumulo.)

Anong uri ng tao ang kaayon ng Aking puso sa Aking tahanan? Ibig sabihin, bago ang paglikha, anong uri ng mga tao and itinalaga Ko na mabuhay nang walang hanggan sa Aking tahanan? Alam ba ninyo? Naisaalang-alang na ba ninyo kung anong uri ng mga tao ang minamahal Ko at kung anong uri ng mga tao ang kinamumuhian Ko? Para sa mga taong may isip na katulad Ko ang Aking tahanan, silang nakikibahagi sa masasayang panahon at mga kahirapan kasama Ko, ibig sabihin, mga taong nakikibahagi sa kapwa mga pagpapala at paghihirap. Lahat ng taong ito ay kayang mahalin ang mahal Ko at kamuhian ang kinamumuhian Ko. Matatalikuran nila kung ano ang kinasusuklaman Ko. Kung sinasabi Ko na hindi sila makakakain, handa silang hayaang magutom ang kanilang mga tiyan para maganap ang Aking mga layunin. Itong mga uri ng mga tao ay handang manatiling tapat sa Akin, at gumugol para sa Akin, maipakikita nila ang pagsaalang-alang sa Aking mga pagsisikap, palaging nagpapagal para sa Akin. Kaya nga, sa ganitong uri ng tao ay ibinibigay Ko ang katayuan ng panganay na anak, ibinibigay lahat ng mayroon Ako sa kanila: mayroon Akong kakayanan na pangunahan ang lahat ng iglesia, ipinagkakaloob Ko ito sa kanila; mayroon Akong karunungan, ipinagkakaloob Ko rin ito sa kanila; makapagdurusa Ako para sa pagsagawa ng katotohanan, at ibibigay Ko rin ang kalooban sa mga taong ito, ginagawang makaya nilang magdusa nang lahat para sa kapakanan Ko; mayroon Akong mahusay na kakayahan at ibibigay Ko rin ito sa kanila, ginagawa silang katulad Ko mismo, wala kahit katiting na pagkakaiba upang makita Ako ng mga tao sa kanila. Ngayon, inilalagay Ko ang Aking ganap na pagka-Diyos sa loob ng mga taong ito upang bigyan sila ng kakayahang isabuhay ang isang aspeto ng Aking ganap na pagka-Diyos, na maging lubos na Aking pagpapahayag; ito ang Aking layunin. Huwag hangaring maging tulad Ko sa mga aspeto ng mga panlabas na bagay (kumain nang kapareho Ko, magsuot ng kapareho ng damit Ko), walang silbi ang lahat ng ito, at sisirain lang ninyo ang sarili ninyo kapag hinangad ninyo ang mga bagay na ito. Dahil sa yaong mga naghahangad na gayahin Ako sa panlabas ay mga alagad ni Satanas, at isang pakana ni Satanas ang ganitong pagsisikap, ambisyon ni Satanas. Hinahangad mo na maging kapareho Ko, pero karapat-dapat ka ba? Yuyurakan kita hanggang kamatayan! Palaging nagaganap ang Aking gawain, lumalaganap sa bawat bansa sa mundo. Kaagad kayong sumunod sa Aking mga yapak!

Sinundan:Kabanata 88

Sumunod:Kabanata 90

Baka Gusto Mo Rin