Isang Gabay na Aklat para sa Pananampalataya

84 artikulo

Ano ang Halaga ng Buhay? Pagninilay sa mga Huling Salita ng Isang Hari

Lumisan si Haring Alejandro sa mundong ito nang may pagsisisi. Nang palapit na ang kanyang oras, iniwanan niya tayo ng tatlong huling mga salita na dapat pag-isipan para mapuwersa tayong tanungin ang ating mga sarili: Bakit nabubuhay ang mga tao? Ano ang halaga at kahulugan ng buhay ng tao?

Kontakin Kami Gamit ang Messenger