Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Kabanata 62

Ang pagtarok sa Aking kalooban ay hindi lamang ginagawa upang iyong maaaring malaman, kundi para din maaaring makakilos ka nang naaayon sa Aking hangarin. Hindi nauunawaan ng mga tao ang Aking puso. Kapag sinasabi Ko na ito ay silangan, kailangan nilang humayo at magtalo, nagmumuni kung, “Tunay nga bang ito ay silangan? Baka hindi. Hindi ako makakapaniwala agad-agad. Kailangang makita ko ito mismo.” Kayong mga tao ay napakahirap pakitunguhan, at hindi ninyo alam kung ano ang tunay na pagsunod. Kapag alam mo ang Aking hangarin gawin mo ito nang hindi nag-aalinlangan—hindi na kailangang pag-isipan pa ito! Lagi mong pinag-aalinlanganan ang Aking sinasabi at inuunawa ito nang pabaligho, kung gayon ay paano ka magkakaroon ng tunay na kabatiran? Hindi ninyo kailanman hinahangad na makapasok sa Aking mga salita. Gaya ng nasabi Ko na noong una, ang ninanais Ko ay ilang mahusay na mga tao, hindi isang malaking bilang ng mga tao. Yaong hindi nagpapahalaga sa pagpasok sa Aking mga salita ay hindi karapat-dapat na maging mabuting kawal ni Cristo, nguni’t sa halip ay kumikilos bilang mga kampon ni Satanas at inaantala ang Aking gawain. Huwag maliitin ang bagay na ito. Sinumang umaantala sa Aking gawain ay nagkakasala sa Aking mga atas administratibo, at tiyak na didisiplinahin Ko sila nang mahigpit. Ibig sabihin nito, mula ngayon, kung tatalikod ka sa Akin sa isang panahon kung gayon ang Aking paghatol ay babagsak sa iyo. Kung hindi mo pinaniniwalaan ang Aking mga salita kung gayon ay subukan mo at tingnan mo mismo, upang makita mo kung anong kalagayan ka namumuhay sa liwanag ng Aking mukha, at sa anong kalagayan ka kapag iniwan mo Ako.

Hindi Ko ikinatatakot na hindi ka namumuhay sa espiritu. Ang Aking gawain ay nagpatuloy na hanggang sa kasalukuyang yugto, kaya anong magagawa mo? Ginagawa Ko ang mga bagay-bagay sa mga hakbang, kaya hindi mo kailangang mabahala. Gagawin Ko Mismo ang Aking gawain. Kapag Aking ginawa ang isang bagay ang mga tao ay lubos na napapaniwalang lahat, kung hindi pakikitunguhan Ko sila sa pamamagitan ng pagkastigo sa kanila nang mas matindi. Ito ay higit na may kinalaman sa Aking mga atas administratibo. Makikita na ang Aking mga atas administratibo ay nagsimula na ngayong pagtibayin at ipatupad, hindi na ito itatago. Dapat mong makita ito nang malinaw! Ngayon lahat ng mga punto ay may kinalaman sa Aking mga atas administratibo at sinumang nagkakasala sa mga iyon ay dapat magdusa ng kawalan. Ito ay tiyak na hindi isang maliit na bagay. Tunay bang mayroon kayong kabatiran dito? Ganap ba kayong malinaw sa aspetong ito? Ngayon ay nagsisimula Ako sa pagsasalamuha: Lahat ng bansa at lahat ng bayan ng mundo ay pinangangasiwaan sa loob ng Aking mga kamay at, anuman ang kanilang relihiyon, lahat ay dapat dumaloy tungo sa Aking trono. Siyempre, ang iba na nakatatanggap ng paghatol ay itatapon sa walang-hanggang kalaliman (sila ay mga pakay para sa pagkawasak na lubusang susunugin at hindi na mananatili pa), at ang iba na tumanggap sa Aking pangalan pagkatapos mahatulan ay magiging mga tao ng Aking kaharian (tatamasahin nila sa loob ng 1000 taon lamang). Yaong mga kabilang sa inyo ay hahawakan ang paghahari kasama Ko magpakailanman pagkatapos, at dahil nagdusa kayo dati para sa Akin, Aking papalitan ang inyong mga pagdurusa ng mga pagpapala na Aking ipagkakaloob sa inyo nang walang katapusan; yaong kabilang sa Aking bayan ay mananatili lamang na nag-uukol ng paglilingkod kay Cristo. Ang pagtatamasa ay hindi lamang tumutukoy sa pagtatamasa, nguni’t sa halip ay iingatan ang mga taong yaon mula sa pagdurusa sa mga sakuna. Ito ang dahilan kung bakit ngayon ay may gayon Akong kahigpit na mga pangangailangan sa inyo at sa lahat ng punto ito ay may kinalaman sa panloob na kahulugan ng Aking mga atas administratibo. Dahil kung hindi ninyo tinanggap ang Aking pagsasanay kung gayon ay wala nang paraan upang maibigay Ko sa inyo ang inyong mamanahin. Kahit ganito ang sitwasyon, natatakot pa rin kayong magdusa, natatakot na masugatan ang inyong mga kaluluwa, laging nag-iisip tungkol sa laman at laging nagsasaayos at nagpaplano para sa inyong mga sarili. Hindi ba’t nakagawa na Ako ng nararapat na mga pagsasaayos para sa inyo? Kung gayon ay bakit paulit-ulit kang gumagawa ng mga pagsasaayos para sa iyong sarili? Sinisiraan mo Ako! Hindi ba totoo? Nagsasaayos Ako ng isang bagay para sa iyo nguni’t tinatanggihan mo ito nang lubusan at gumagawa ka ng iyong sariling mga plano.

Maaari kayong magsalita nang mabuti, nguni’t sa realidad ay hindi ninyo sinusunod ang anuman na Aking kalooban. Sinasabi Ko sa iyo, tunay na hindi Ko sasabihin na mayroong sinuman sa inyo na kayang tunay na magpakita ng pagsasaalang-alang sa Aking kalooban. Kahit na maaaring umayon ang iyong mga paghakbang sa Aking kalooban ganap na hindi kita pupurihin. Ito ang Aking paraan ng pagliligtas. Kahit na ganito ang sitwasyon, kayo ay kampante pa rin kung minsan, iniisip na ang inyong mga sarili ay kamangha-mangha at winawalang-halaga ang lahat ng iba pa. Ito ay isang aspeto ng tiwaling disposisyon ng tao. Kinikilala ninyong lahat ang Aking ginagawang punto dito, nguni’t sa pang-ibabaw lamang. Upang tunay na makapagbago kailangan ninyong maging malapít sa Akin; makisalamuha sa Akin at bibiyayaan kita. May mga tao na nag-iisip na maupo na lamang at anihin kung ano ang itinanim ng iba, kailangan lamang na iunat ang kamay upang magbihis o ibuka ang kanilang bibig upang kumain, naghihintay lamang na nguyain ng iba ang kanilang pagkain bago ilagay ito sa loob ng kanilang bibig upang lunukin. Ang ganyang mga tao ang pinakahangal, gustong kainin kung ano ang kinain na ng iba, at ito ay isang kahayagan ng pinakatamad na aspeto ng tao. Ngayong naririnig ang mga salita Kong ito, hindi mo na dapat lampasan ang mga iyon. Ang sukdulang pag-iingat lamang ang tamang paraan. Kung gayon ang Aking kalooban ay mabibigyang-kasiyahan, at ito ang pinakamabuting uri ng pagsunod.

Sinundan:Kabanata 61

Sumunod:Kabanata 63

Baka Gusto Mo Rin