Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Kabanata 11

Ako ba ay iyong Diyos? Ako ba ay iyong Hari? Tunay bang hinayaan mo Akong maghari bilang Hari sa loob mo? Dapat mong lubusang tanawin ang iyong sarili. Hindi mo ba sinuri at tinanggihan ang bagong liwanag at higit pa rito ay huminto sa pagsunod sa pagdating nito? Dahil dito ikaw ay magtitiis ng paghatol at babagsak sa iyong kapahamakan, ikaw ay hahatulan at papaluin ng bakal na pamalo at hindi mo mararamdaman ang gawain ng Banal na Espiritu. Mabilis mong iluluhod ang iyong tuhod sa pagsamba habang lumuluhang nagmamakaawa. Lagi Kong sinasabi sa inyo at lagi Kong sinasalita sa inyo at sinabi Ko nang lahat sa inyo. Ito ay inyong balik-isipin, kailan ba ako nabigong sabihin sa inyo ang isang bagay? Gayunpaman, may mga tao na nagpipilit gawin ang mga bagay-bagay sa maling paraan. Sila ay nawawala sa isang kulumpon ng pag-aalinlangan na humaharang sa araw at kailan man ay hindi nila nakita ang liwanag. Hindi ba ito dahil sa ang kanilang pagkakaintindi sa “ang sarili” ay lubhang malakas o ang kanilang sariling mga paniwala ay lubhang dakila? Paano mo Ako makikita sa iyong mga mata? Paano ka maglalaan ng silid para sa Akin sa iyong puso? Kapag ikaw ay nabigo, kapag ikaw ay hindi mabuti, at kapag ikaw ay wala nang mapagpilian, doon ka lamang nananalangin sa Akin. Kaya, bakit hindi mo gawin ang mga bagay-bagay sa iyong sarili ngayon? Ang mga taong ganito ay laging ipinahahamak ng kanilang mga lumang sarili!

May mga tao na hindi masumpungan ang daan, at sila ay hindi makasabay sa bagong liwanag. Sila ay nagsasamahan lamang tungkol sa kung ano ang nakita nila noon, walang anumang bago para sa kanila. Bakit ganoon? Namumuhay kayo sa loob ng inyong mga sarili at pinagsarahan na Ako ng pinto. Nakikita mo ang paraan ng gawain ng Banal na Espiritu na nababago, subali’t ikaw ay laging napakaingat tungkol sa pagkakamali; paano mo tunay na maigagalang ang Diyos? Hinanap mo na ba ito sa katahimikan ng presensiya ng Diyos? Ikaw ay nag iisip-isip: “Ganyan ba talaga gumawa ang Banal na Espiritu?” May mga tao na nakasaksi na ito ang gawa ng Banal na Espiritu, gayunman mayroon pa rin silang mga bagay na sinasabi tungkol dito. May mga tao na umaamin na ito ang salita ng Diyos, nguni’t hindi nila ito tinatanggap. Bawa’t kakaibang pagkaintindi ay nakakulumpon sa kanila, at hindi nila nauunawaan ang gawa ng Banal na Espiritu, nagiging pabaya at hindi-maingat, hindi handang magbayad ng halaga at maging seryosong naghahangad sa Aking presensiya. Naliwanagan na sila ng Banal na Espiritu, nguni’t ayaw nilang lumapit sa harap Ko upang makipagniig at hanapin Ako. Sa halip, sinusunod nila ang kanilang sariling mga pagnanais, ginagawa ang ano mang ikinasisiya nila; ano ang kanilang hangarin?

Sinundan:Kabanata 10

Sumunod:Kabanata 12