Pagbangon sa Madilim na Pang-aapi

Binigyan ako ng mga salita ng Diyos ng isang bagay na matatag upang maasahan ko! Binigyang-daan ako nito na tamasahin ang pagliliwanag at paggabay ng mga salita ng Diyos sa panahon ng aking labis na sakit at kahinaan, na…

2018-05-20 01:10:29

A Youth Spent Without Regret

Xiaowen, Chongqing “Love is a pure emotion, pure without a blemish. Use your heart, use your heart to love and feel and care. Love doesn’t set conditions or barriers or distance. Use your heart, use your heart to love…

2018-06-22 11:35:14

Regenerated in God’s Word

Wang Gang    Shandong Province I was a peasant. As my family was poor, I kept working everywhere to make money, just wanting to live a better life through my own labor. However, in real life I saw that the…

2018-06-22 11:41:15

God Is the Power of My Life

Xiaohe     Henan Province How time flies! Fourteen years have flashed by since I followed Almighty God. In these years, although I have undergone various trials and hardships and frustrations, with the com…

2018-06-22 11:49:27

Tagalog Full Christian Movie | "Mula sa mga Pangil ng Kamatayan" | Ang Diyos ang Batong Sandigan Ko sa Buhay

Tagalog Full Christian Movie | "Mula sa mga Pangil ng Kamatayan" | Ang Diyos ang Batong Sandigan Ko sa Buhay Si Liu Zhen, pitumpu't walong taong gulang, ay isang karaniwang maybahay sa probinsya. Pagkatapos manalig sa Di…

2018-11-13 00:07:04

The Church of Almighty God Documentary | Mga Salaysay ng Pag-Uusig sa Relihiyon sa China (3)

Simula nang magkaroon ng kapangyarihan sa Mainland China noong 1949, hindi na tumigil ang Chinese Communist Party (CCP) sa pang-uusig sa relihiyosong pananampalataya. Galit na galit nitong pinag-aaresto at pinagpapatay a…

2018-04-27 04:53:56

The Church of Almighty God Documentary | Mga Salaysay ng Pag-Uusig sa Relihiyon sa China (4)

Mula noong naluklok ito sa kapangyarihan sa kalakhang lupain ng China noong 1949, walang-humpay na ang Chinese Communist Party sa pang-uusig nito sa pananampalatayang panrelihiyon. Parang baliw nitong inaresto at pinatay…

2018-04-13 06:27:22

The Church of Almighty God Documentary | Matagal na panahon ng Pagtakas (6)

The Church of Almighty God Documentary | Matagal na panahon ng Pagtakas (6) Simula nang magkaroon ng kapangyarihan sa Mainland China noong 1949, hindi na tumigil ang Chinese Communist Party (CCP) sa pang-uusig sa relihiy…

2018-08-23 11:43:13

Pagbangon sa Madilim na Pang-aapi

Binigyan ako ng mga salita ng Diyos ng isang bagay na matatag upang maasahan ko! Binigyang-daan ako nito na tamasahin ang pagliliwanag at paggabay ng mga salita ng Diyos sa panahon ng aking labis na sakit at kahinaan, na…

2018-05-20 01:10:29

A Youth Spent Without Regret

Xiaowen, Chongqing “Love is a pure emotion, pure without a blemish. Use your heart, use your heart to love and feel and care. Love doesn’t set conditions or barriers or distance. Use your heart, use your heart to love…

2018-06-22 11:35:14

Regenerated in God’s Word

Wang Gang    Shandong Province I was a peasant. As my family was poor, I kept working everywhere to make money, just wanting to live a better life through my own labor. However, in real life I saw that the…

2018-06-22 11:41:15

God Is the Power of My Life

Xiaohe     Henan Province How time flies! Fourteen years have flashed by since I followed Almighty God. In these years, although I have undergone various trials and hardships and frustrations, with the com…

2018-06-22 11:49:27

Tagalog Full Christian Movie | "Mula sa mga Pangil ng Kamatayan" | Ang Diyos ang Batong Sandigan Ko sa Buhay

Tagalog Full Christian Movie | "Mula sa mga Pangil ng Kamatayan" | Ang Diyos ang Batong Sandigan Ko sa Buhay Si Liu Zhen, pitumpu't walong taong gulang, ay isang karaniwang maybahay sa probinsya. Pagkatapos manalig sa Di…

2018-11-13 00:07:04

The Church of Almighty God Documentary | Mga Salaysay ng Pag-Uusig sa Relihiyon sa China (3)

Simula nang magkaroon ng kapangyarihan sa Mainland China noong 1949, hindi na tumigil ang Chinese Communist Party (CCP) sa pang-uusig sa relihiyosong pananampalataya. Galit na galit nitong pinag-aaresto at pinagpapatay a…

2018-04-27 04:53:56

The Church of Almighty God Documentary | Mga Salaysay ng Pag-Uusig sa Relihiyon sa China (4)

Mula noong naluklok ito sa kapangyarihan sa kalakhang lupain ng China noong 1949, walang-humpay na ang Chinese Communist Party sa pang-uusig nito sa pananampalatayang panrelihiyon. Parang baliw nitong inaresto at pinatay…

2018-04-13 06:27:22

The Church of Almighty God Documentary | Matagal na panahon ng Pagtakas (6)

The Church of Almighty God Documentary | Matagal na panahon ng Pagtakas (6) Simula nang magkaroon ng kapangyarihan sa Mainland China noong 1949, hindi na tumigil ang Chinese Communist Party (CCP) sa pang-uusig sa relihiy…

2018-08-23 11:43:13