Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Kabanata 31

Minamahal Ko ang lahat ng tunay na nagnanais sa Akin. Kung ikaw ay magtutuon ng pansin sa pagmamahal sa Akin, dapat kitang pagpalain nang malaki. Nauunawaan mo ba ang Aking mga hangarin? Sa Aking bahay, walang pagkakaiba sa pagitan ng mataas at mababang estado. Bawat isa ay Aking anak, Ako ang inyong Ama, ang inyong Diyos. Ako ay pinakamataas at walang-katulad. Ako ang nagkokontrol sa bawat bagay sa sansinukob!

Ikaw ay dapat na mapagkumbabang maglingkod sa Akin nang walang nakaaalam sa Aking tahanan. Ang pariralang ito ang dapat mong maging panuntunan. Huwag kang maging isang dahon ng isang puno, maging ugat ka ng puno at mag-ugat ka nang malalim sa buhay. Pumasok ka sa tunay na karanasan ng buhay, manalig sa Aking mga salita upang mabuhay, lalo pa Akong hanapin sa bawat pangyayari, at lumapit sa Akin at makipag-usap sa Akin. Huwag mong bigyang-pansin ang anumang panlabas na mga bagay. Huwag hayaang mapigilan ka ng sinumang tao, kaganapan o bagay, ngunit makipag-usap lamang sa espirituwal na mga tao tungkol sa kung ano Ako. Unawain mo ang Aking mga hangarin, at hayaan mong ang Aking buhay ay dumaloy sa inyo, at isabuhay ang Aking mga salita at tumugon sa Aking mga hinihingi.

Sa mga bagay na Aking inatas sa iyo, ibuhos ang lahat ng iyong lakas, ibuhos ang lahat ng iyong kakayahan upang bigyang-kasiyahan ang Aking puso. Ako ang iyong kapangyarihan, Ako ang iyong kagalakan ... Ako ang iyong bawat bagay. Habulin mo lamang Ako. Aking nalalaman ang tunay na ninanasa ng iyong puso at na ikaw ay tunay na naggugugol ng iyong sarili para sa Akin, subalit dapat mong malaman kung paano mag-laan ng iyong sarili sa Akin sa Aking tahanan at kung paano ang sumunod sa Akin hanggang sa wakas.

Ang iglesia ang Aking puso at Ako ay nagniningas sa pagkabahala para sa pagbubuo ng Aking iglesia. Dapat mong gugulin ang iyong sarili para sa Akin sa pamamagitan ng pag-aalay ng iyong sarili nang walang pinakamaliit mang pasubali, at magpakita ng pagsasaalang-alang para sa Aking mga hangarin upang bigyang-kasiyahan ang Aking puso.

Sinundan:Kabanata 30

Sumunod:Kabanata 32