Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Kabanata 47

Makapangyarihang Diyos ng pagkamakatuwiran—ang Makapangyarihan sa lahat! Lubusang walang natatago sa Iyo. Ang bawat isang hiwaga mula pa noong unang panahon hanggang sa kawalang-hanggan, na hindi kailanman naibunyag ng mga tao, sa Iyo ay namamalas at pawang malinaw. Hindi na namin kailangan pang maghanap at mangápâ, dahil ngayon ang Iyong persona ay hayagang namamalas namin, Ikaw ang hiwagang nabunyag na, at Ikaw ang buhay na Diyos Mismo, at sa ngayon dumating Ka nang harap-harapan sa amin, at para sa amin ang makita ang Iyong persona ay ang makita ang bawat hiwaga ng espirituwal na dako. Ito ay tunay na isang bagay na hindi maguguni-guni ng sinuman! Narito Ka sa aming kalagitnaan ngayon, nasa loob pa nga namin, talagang napakalapit sa amin; hindi ito kayang ilarawan at ang hiwagang nakapaloob dito ay walang katapusan!

Naganap na ng Makapangyarihang Diyos ang Kanyang plano ng pamamahala. Siya ang matagumpay na Hari ng sansinukob. Nasa pangangasiwa ng Kanyang mga kamay ang lahat ng bagay at lahat ng usapin. Lumuluhod sa pagsamba ang lahat ng tao, tumatawag sa pangalan ng totoong Diyos—ang Makapangyarihan sa lahat. Ang lahat ng bagay, sa pamamagitan ng mga salita mula sa Kanyang bibig, ay nagagawa. Bakit napakabagal ninyo, hindi kayang marubdob na gumawang kasama Niya, malapitang sumama sa Kanya, at sumama sa Kanya sa kaluwalhatian? Maaari bang nakahanda kayong magdusa? Nakahandang mapalayas? Iniisip ninyo na hindi Ko kilala kung sino ang tapat na nakatalaga sa Akin, at sino ang tapat na naggugol na ng kanilang mga sarili para sa Akin? Mga mangmang! Mga hangal! Hindi ninyo mawawari ang Aking mga layunin, lalong mas hindi kayo makakapagpakita ng pagsasaalang-alang para sa Aking mga pasanin, palaging pinag-aalala Ako tungkol sa inyo, pinagpapagal para sa inyo. Kailan ito matatapos?

Ang isabuhay Ako sa lahat ng bagay, magpatotoo sa Akin sa lahat ng bagay—nangangahulugan lamang ba ito ng paglilingkod sa bibig lamang? Hindi ninyo nalalamam kung ano ang mabuti para sa inyo! Ang mga bagay na inyong ginagawa ay ginagawa ninyo na wala Ako, lalong higit na wala Ako sa inyong pang-araw-araw na mga buhay. Nalalaman Ko na hindi ninyo siniseryoso kailanman ang paniniwala sa Diyos, at kaya ang mga ito ang mga ibinubunga ninyo. Hindi pa rin kayo gising, at kung magpapatuloy kayong ganito, ipapahiya ninyo ang Aking pangalan.

Tanungin ang iyong sarili, kapag nagsasalita ka nariyan ba Akong kasama mo? Kapag kumakain ka o nagsusuot ng iyong mga damit nariyan ba ang Aking pangako? Talagang wala kayong isip! Kapag may isang bagay na dapat bigyang-diin, kung hindi ito tuwirang nakaturo sa iyo, ipinapakita mo ang iyong tunay na kulay, at walang sinuman sa inyo ang napapaniwala. Kung hindi ito ganito, iisipin ninyo na dakila ang inyong mga sarili, at may tinataglay kayong maraming bagay sa loob ninyo. Hindi ba ninyo alam na kayo ay puno sa loob ng kapangitan ni Satanas? Gumawang kasama Ko upang ilabas ang lahat ng bagay na ito. Hayaan ang kung ano Ako at kung anong mayroon ang lubusan kang sakupin sa loob, sa gayon maisasabuhay mo Ako, magpapatotoo sa Akin na may higit na realidad, magagawa ang mas maraming tao na magpasakop sa harapan ng trono Ko dahil sa inyo. Dapat alam ninyo kung gaano kabigat ang pasanin sa inyong mga balikat: itinataas ang Cristo, ipinamamalas ang Cristo, nagpapatotoo kay Cristo, upang napakaraming tao ang magtamo ng kaligtasan at ang Aking kaharian ay nananatiling matatag at di-natitinag. Tinutukoy Ko itong lahat baka nalilito lamang kayo, hindi nauunawaan ang kahalagahan ng kasalukuyang gawain.

Walang magawa kapag napaharap sa mga bagay-bagay, gaya ng mga langgam sa isang mainit na kawali— na tumatakbong paikot-ikot: ito ang inyong disposisyon. Sa panlabas mukha kayong nasa hustong gulang, pero ang inyong panloob na buhay ay sa isang bata, may kakayahan lamang gumawa ng kaguluhan, nakadaragdag sa Aking pasanin. Kung mayroong pinakamaliit na bagay na hindi Ko pinakikialaman, gumagawa kayo ng kaguluhan, hindi ba’t ganoon nga? Huwag maging mapagmagaling. Katotohanan ang sinasabi Ko. Huwag palaging mag-isip na lagi Ko kayong pinagsasabihan, na parang gumagamit Ako ng matatayog na salita. Ganito ang tunay na kalagayan ninyo.

Sinundan:Kabanata 46

Sumunod:Kabanata 48

Baka Gusto Mo Rin