Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Ang Ika-apatnapu’t pitong Pagbigkas

Makapangyarihang Diyos ng pagkamakatuwiran—ang Makapangyarihan! Lubusang walang natatago sa’Yo. Ang isa at bawat hiwaga mula pa noong unang panahon hanggang walang hanggan, na hindi kailanman naibunyag ng mga tao, ay ipinapakita at pawang malinaw sa’Yo. Hindi na namin kailangan pang maghanap at mangapa, dahil ngayon ang Iyong persona ay hayagang ipinapakita sa amin, Ikaw ang hiwagang na naibubunyag, at Ikaw ang buhay na Diyos Mismo, at para ngayon dumating Ka nang mukhaan sa amin, at para sa amin ang makita ang Iyong persona ay ang makita ang bawat hiwaga ng espirituwal na kaharian. Ito ay tunay na isang bagay ng hindi maaaring maguni-guni ninuman! Narito Ka sa aming kalagitnaan ngayon, nasa loob pa nga namin, talagang napakalapit para mailarawan namin; ang hiwagang napapaloob dito ay walang katapusan!

Naganap na ng Makapangyarihan ang Kanyang plano ng pamamahala. Siya ang matagumpay ng Hari ng sansinukob. Nasa pangangasiwa ng Kanyang mga kamay ang lahat ng bagay at lahat ng usapin. Lumuluhod sa pagsamba ang lahat ng tao, tumatawag sa pangalan ng totoong Diyos—ang Makapangyarihan. Ang lahat ng bagay, sa pamamagitan ng mga salita mula sa Kanyang bibig, ay nagagawa. Bakit napakabagal ninyo, hindi kayang marubdob na gawin ang inyong mga sarili na gumawa kasama Niya, malapitang sumanib sa Kanya, at sumama sa Kanya sa kaluwalhatian? Maaari bang nakahanda kayong magdusa? Nahahandang mapalayas? Iniisip ninyo na hindi Ko kilala kung sino ang tapat na nakatalaga sa Akin, at sino ang tapat na naggugugol ng kanilang mga sarili para sa Akin? Mga mangmang! Mga hangal! Hindi ninyo maaaring mawari ang Aking mga layunin, lalong mas hindi ninyo maipakita ang inyong pagsasaalang-alang sa Aking mga pasanin, palaging pinag-aalala Ako tungkol sa inyo, nagpapagal para sa inyo. Kailan ito matatapos?

Ang ipamuhay Ako sa lahat ng bagay, magpatotoo sa Akin sa lahat ng bagay—nangangahulugan ba ito na basta hanggang bibig lang? Hindi ninyo nalalamam kung ano ang mabuti para sa inyo! Ang mga bagay na ginagawa ninyo na wala Ako, lalong higit na wala Ako sa inyong pang-araw-araw na mga buhay. Nalalaman Ko na hindi ninyo isinasapuso kailanman ang paniniwala sa Diyos, at ang mga ito ang mga ipinamumunga ninyo. Hindi pa kayo gising, at kung magpapatuloy kayong ganito, ipapahiya ninyo ang Aking pangalan.

Tanungin ang iyong sarili, kapag nagsasalita ka nandiyan ba Akong kasama mo? Kapag kumakain ka o nagsusuot ng iyong mga damit nandiyan ba ang Aking pangako? Talagang wala kayong isip! Kapag may isang bagay na dapat bigyang-diin, kung hindi ito tuwirang ituturo sa’yo, ipinapakita mo ang iyong tunay na kulay, at walang sinuman sa inyo ang naniniwala. Kung hindi ito nagkaganito, iisipin ninyo na dakila ang inyong mga sarili, at na nasa inyong pag-aari ang maraming bagay na nasa loob ninyo. Hindi ninyo ba alam na kayo ay puno sa loob ninyo ng kapangitan ni Satanas? Gumawang kasama Ko upang ibuhos lahat ng mga bagay na ito. Hayaang kung ano Ako at mayroon ay lubusang sakupin ka sa loob, sa gayon maipapamuhay mo Ako, magpapatotoo sa Akin na may higit na katunayan, magawa ang mas maraming tao na pasakop sa harapan ng trono Ko dahil sa inyo. Dapat alam ninyo kung gaano kabigat ang pasanin sa inyong mga balikat: itinataas ang Cristo, ipinamamalas ang Cristo, nagpapatotoo kay Cristo, upang napakaraming tao ang makamtan ang kailigtasan at ang Aking kaharian ay manatiling matatag at di-natitinag. Binibigyang-pansin Ko itong lahat baka nalilito lang kayong sumulong, hindi nauunawaan ang kahalagahan ng kasalukuyang gawain.

Walang magawa kapag napapaharap sa mga bagay, gaya ng mga langgam sa isang mainit na kawali—tumatakbong paikot-ikot: ito ang inyong disposisyon. Sa labas mukha kayong maygulang, pero ang inyong panloob na buhay ay ang sa isang bata, may kakayahan lang gumawa ng kaguluhan, nakadaragdag sa Aking pasanin. Kung mayroong pinakamaliit ng bagay na hindi Ko inaabala ang sarili Ko, gumagawa kayo ng kaguluhan, hindi ba’t ganoon nga? Huwag maging matuwid sa sarili. Totoo ang sinasabi Ko. Huwag palaging mag-isip na lagi Ko kayong pinagsasabihan, na parang gumagamit Ako ng mga matatayog na salita. Ganito ang tunay na kalagayan ninyo.

Sinundan:Ang Ika-apatnapu’t limang Pagbigkas

Sumunod:Ang Ika-apatnapu’t walong Pagbigkas

Baka Gusto Mo Rin