Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.
Ang Pinagmulan at Pagsulong ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos 47:20
Ang Pinagmulan at Pagsulong ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos

Nabuo ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos—ang nagbalik na Panginoong Jesus—ang Cristo ng mga huling araw, at gayundin sa ilalim ng Kanyang matuwid na paghatol at pagkastigo. Ang iglesia ay binubuo ng lahat ng taong tunay na tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nalupig at nailigtas ng salita ng Diyos. Lubos itong itinatag ng Makapangyarihang Diyos nang personal, at personal Niyang pinamunuan at ginabayan, at hindi ito itinatag ng sinumang tao. Ito ay isang katotohanang tanggap ng lahat ng piniling tao sa Iglesia ng Makapangyarihang Diyos.

Basahin ang iba pa >
Minamasdan ang Pagpapakita ng Diyos sa Kanyang Paghatol at Pagkastigo
Minamasdan ang Pagpapakita ng Diyos sa Kanyang Paghatol at Pagkastigo
Isang Maikling Pambungad Tungkol sa mga Pangyayari sa Likod ng Pagpapakita at Gawain ni Cristo ng mga Huling Araw sa China
Isang Maikling Pambungad Tungkol sa mga Pangyayari sa Likod ng Pagpapakita at Gawain ni Cristo ng mga Huling Araw sa China
Ang Pagpapalaganap ng Ebanghelyo ng Kaharian ng Makapangyarihang Diyos sa China
Ang Pagpapalaganap ng Ebanghelyo ng Kaharian ng Makapangyarihang Diyos sa China
Sa Aba sa mga Yaon na Muling Magpapako sa Diyos sa Krus
Sa Aba sa mga Yaon na Muling Magpapako sa Diyos sa Krus
Buhay Sa Iglesia 5
Buhay Sa Iglesia 2
Buhay Sa Iglesia F 9
Buhay Sa Iglesia 7
Buhay Sa Iglesia F 7
Buhay Sa Iglesia F 8
Buhay Sa Iglesia 4
Buhay sa Iglesia
Buhay Sa Iglesia 1
Buhay Sa Iglesia 3
Buhay sa Iglesia
Buhay sa Iglesia
Buhay Sa Iglesia 5
Buhay Sa Iglesia 2
Buhay Sa Iglesia F 9
Buhay Sa Iglesia 7
Buhay Sa Iglesia F 7
Buhay Sa Iglesia F 8
Buhay Sa Iglesia 4
Buhay sa Iglesia
Buhay Sa Iglesia 1
Buhay Sa Iglesia 3
Buhay sa Iglesia
Buhay sa Iglesia
Pagpapalaganap Ng Ebanghelyo 10
Pagpapalaganap Ng Ebanghelyo 08
Pagpapalaganap Ng Ebanghelyo 01
Pagpapalaganap Ng Ebanghelyo
Pagpapalaganap Ng Ebanghelyo 07
Pagpapalaganap ng Ebanghelyo
Pagpapalaganap ng Ebanghelyo
Pagpapalaganap ng Ebanghelyo
Pagpapalaganap Ng Ebanghelyo 09
Pagpapalaganap ng Ebanghelyo
Pagpapalaganap ng Ebanghelyo
Pagpapalaganap ng Ebanghelyo
Pagpapalaganap ng Ebanghelyo
Pagpapalaganap Ng Ebanghelyo 10
Pagpapalaganap Ng Ebanghelyo 08
Pagpapalaganap Ng Ebanghelyo 01
Pagpapalaganap Ng Ebanghelyo
Pagpapalaganap Ng Ebanghelyo 07
Pagpapalaganap ng Ebanghelyo
Pagpapalaganap ng Ebanghelyo
Pagpapalaganap ng Ebanghelyo
Pagpapalaganap Ng Ebanghelyo 09
Pagpapalaganap ng Ebanghelyo
Pagpapalaganap ng Ebanghelyo
Pagpapalaganap ng Ebanghelyo
Pagpapalaganap ng Ebanghelyo
Yaong Tumatanggap Ng Bagong Gawa Ay Pinagpala
Kaugnayan Sa Diyos
Ang Langit Dito\\\\'y Bughaw na Bughaw
Ang Totoong Pagmamahal ng Diyos
Christ-s-kingdom
Bibisita ang Pulis sa Bagong Taon
Tungkulin ng Tao ang Sumaksi para sa Diyos
Pagkanta at Pagsayaw
Ang Kaharian ni Cristo ay Mainit na Tahanan
Tunay na Ligaya ang Maging Taong Tapat
Isang Babala Mula sa Kasaysayan
Ang Kaharian ni Cristo ay Mainit na Tahanan
\\'Pag Binuksan Mo\\'ng Puso Mo sa Diyos
Tanging Matatapat Na Tao Ang May Pagkakahawig Sa Tao
Siya na May Kapangyarihan sa Lahat
Dalawang Libong Taon ng Pananabik
Ang Makapangyarihang Diyos ay Nakaupo sa Maluwalhating Trono
Ang Diyos ay ang simula at ang wakas
Ang Kaharian ni Cristo ay Natatanto sa mga Tao
Paghahandog ng Tapat na Puso sa Diyos
Yaong Tumatanggap Ng Bagong Gawa Ay Pinagpala
Kaugnayan Sa Diyos
Ang Langit Dito\\\\'y Bughaw na Bughaw
Ang Totoong Pagmamahal ng Diyos
Christ-s-kingdom
Bibisita ang Pulis sa Bagong Taon
Tungkulin ng Tao ang Sumaksi para sa Diyos
Pagkanta at Pagsayaw
Ang Kaharian ni Cristo ay Mainit na Tahanan
Tunay na Ligaya ang Maging Taong Tapat
Isang Babala Mula sa Kasaysayan
Ang Kaharian ni Cristo ay Mainit na Tahanan
\\'Pag Binuksan Mo\\'ng Puso Mo sa Diyos
Tanging Matatapat Na Tao Ang May Pagkakahawig Sa Tao
Siya na May Kapangyarihan sa Lahat
Dalawang Libong Taon ng Pananabik
Ang Makapangyarihang Diyos ay Nakaupo sa Maluwalhating Trono
Ang Diyos ay ang simula at ang wakas
Ang Kaharian ni Cristo ay Natatanto sa mga Tao
Paghahandog ng Tapat na Puso sa Diyos

Iba pa

Paraan ng Pagkontak
Sundan Kami
Mag-iwan ng Mensahe