Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Ano ang Nararapat na Isangkap sa Isang Katanggap-tanggap na Pastol

Kailangan mong magkaroon ng pagkaunawa ukol sa maraming kalagayan na kalalagyan ng mga tao kapag ginagampanan ng Banal na Espiritu ang gawain sa kanila. Lalo na, yaong mga nakikipagtulungan upang paglingkuran ang Diyos ay kailangang magkaroon ng isang mas mabuting pagkaunawa sa maraming kalagayan na dulot ng gawain na ginagampanan ng Banal na Espiritu sa mga tao. Kung nagsasalita ka lamang tungkol sa maraming karanasan at maraming pamamaraan ng pagpasok, ipinakikita nito na ang karanasan mo ay masyadong may kinikilingan. Kung hindi nalalaman ang tunay mong kalagayan o nauunawaan ang mga prinsipyo ng katotohanan, hindi posibleng matamo ang pagbabago sa disposisyon. Kung hindi nalalaman ang mga prinsipyo ng gawain ng Banal na Espiritu o nauunawaan ang bungang nadala nito, magiging mahirap na makilala ang gawain ng masasamang espiritu. Kailangan mong ihayag ang gawain ng masasamang espiritu at ang mga pagkaunawa ng mga tao at tumbukin ang pinakapuso ng usapin; kailangan mo ring banggitin ang maraming paglihis sa pagsasagawa ng mga tao o ang mga suliranin sa paniniwala sa Diyos upang maaaring makilala nila ang mga ito. Kahit papaano, hindi mo dapat maidulot sa kanila ang pakiramdam na negatibo o walang kibo. Gayunpaman, kailangan mong maunawaan ang mga kahirapan na talagang umiiral para sa karamihan ng mga tao, hindi mo kailangang maging di-makatuwiran o “tangkaing turuang kumanta ang isang baboy”; yaon ay isang kamangmangang asal. Para lutasin ang maraming kahirapan ng mga tao, kailangan mong maunawaan ang mga dinamiko ng gawain ng Banal na Espiritu, kailangan mong maunawaan kung paano ginagampanan ng Banal na Espiritu ang gawain sa iba’t ibang mga tao, kailangan mong maitindihan ang mga kahirapan ng mga tao, ang mga pagkukulang ng mga tao, makita nang malinaw ang pangunahing mga usapin ng suliranin, at makarating sa pinagmulan ng suliranin, nang walang mga paglihis o mga pagkakamali. Ang ganitong uri lamang ng tao ang karapat-dapat na makipagtulungan para paglingkuran ang Diyos.

Kung nagagawa mong maunawaan ang mga pangunahing usapin at nakikita nang malinaw ang maraming bagay ay nakasalalay sa iyong sariling mga karanasan. Ang paraan ng iyong pagkaranas ay nakakaapekto sa kung paano mo pangungunahan ang iba. Kung nauunawaan mo ang mga titik at mga doktrina, kung gayon ay aakayin mo ang iba na maunawaan ang mga titik at mga doktrina. Ang paraan ng kung paano mo nararanasan ang realidad ng mga salita ng Diyos ay ang paraan na iyong aakayin ang iba na pumasok sa realidad ng mga salita ng Diyos. Kung nagagawa mong maunawaan ang maraming katotohanan at nakikita nang malinaw ang maraming bagay sa mga salita ng Diyos, kung gayon nagagawa mong akayin ang iba upang maunawaan ang maraming katotohanan, at yaong mga inaakay mo ay magkakaroon ng isang malinaw na pagkaunawa sa mga pangitain. Kung nagtutuon ka ng pansin sa pag-unawa sa hindi pangkaraniwang mga damdamin, kung gayon yaong mga pinangungunahan mo ay magtutuon din sa mga di-pangkaraniwang damdamin. Kung babalewalain mo ang pagsasagawa at bibigyang-diin ang pagsasalita, kung gayon yaong mga pinangungunahan mo ay magtutuon din sa pagsasalita, nang walang anumang pagsasagawa, nang walang anumang pagbabago sa kanilang mga disposisyon, at sila ay magiging masigasig lamang sa panlabas, nang hindi isinasagawa ang anumang mga katotohanan. Tinutustusang lahat ng tao ang iba sa pamamagitan ng kung ano ang taglay nila sa kanilang mga sarili. Tinutukoy ng uri ng tao ang landas kung saan niya inaakay ang iba, at tinutukoy ng uri ng tao ang uri ng mga tao na kanyang pinangungunahan. Upang maging tunay na akma para sa paggamit ng Diyos, hindi lamang ninyo kailangan na magtaglay ng paghahangad, ngunit kailangan din ninyo ng maraming kaliwanagan mula sa Diyos, paggabay mula sa mga salita ng Diyos, pakikitungo mula sa Diyos, at ang pagpipino ng Kanyang mga salita. Sa saligang ito, dapat kayong magtuon ng pansin sa inyong mga pagsusuri, mga saloobin, pagbubulay-bulay, mga konklusyon, mga pagtanggap at mga pag-aalis sa mga normal na panahon. Ang mga ito ay mga landas lahat para sa inyong pagpasok sa realidad at ang lahat ng ito ay di-maiiwasan—ito ang paraan na ginagampanan ng Diyos ang gawain. Kung dapat kang pumasok sa pamamaraang ito kung saan ginagampanan ng Diyos ang gawain, kung gayon tataglayin mo ang pagkakataon na gawing perpekto ng Diyos sa araw-araw. At kahit kailan, hindi alintana maging ito man ay isang malupit na kapaligiran o isang mainam na kapaligiran, sinusubok ka man o tinutukso, gumagawa ka man o hindi, ipinamumuhay mo man ang buhay bilang isang indibidwal o sa pangkalahatan, palagi kang makahahanap ng mga pagkakataon na gawing perpekto ng Diyos, nang hindi nagmimintis sa kahit isa sa mga ito. Magagawa mong matuklasan ang lahat ng ito, at sa ganitong paraan ay masusumpungan mo na ang lihim ng pagdanas sa mga salita ng Diyos.

Sinundan:Ang Isang Taong Nagkakamit ng Kaligtasan ay Yaong Nakahandang Isagawa ang Katotohanan

Sumunod:Tungkol sa Karanasan

Baka Gusto Mo Rin