[mc4wp_form id="8475"]

Dumating na ang Kaharian ng Diyos

Ang kaharian ng Diyos ay dumating na sa mundo! Gusto mo bang makapasok dito?

Kontakin Kami Gamit ang Messenger

Nasa ibaba ang mga kinakailangang basahin para sa pagsalubong sa pagbabalik ng Panginoon at ma-rapture sa kaharian ng langit. I-click upang basahin ngayon.

https://tl.kingdomsalvation.org/wp-content/uploads/2021/03/F-iPad-TL-–-1.jpg

https://tl.kingdomsalvation.org/wp-content/uploads/2021/03/F-iPad-TL-–-2.jpg

https://tl.kingdomsalvation.org/wp-content/uploads/2021/03/F-iPad-TL-–-3.jpg

https://tl.kingdomsalvation.org/wp-content/uploads/2021/03/F-iPad-TL-–-4.jpg

https://tl.kingdomsalvation.org/wp-content/uploads/2021/03/F-iPhone-TL-–-1.jpg

https://tl.kingdomsalvation.org/wp-content/uploads/2021/03/F-iPhone-TL-–-2.jpg

https://tl.kingdomsalvation.org/wp-content/uploads/2021/03/F-iPhone-TL-–-3.jpg

https://tl.kingdomsalvation.org/wp-content/uploads/2021/03/F-iPhone-TL-–-4.jpg

Kontakin Kami sa Isang Pindot Lang

Kung mayroon kayong anumang paghihirap o tanong tungkol sa inyong pananampalataya, mangyaring kontakin kami anumang oras.

Kontakin Kami Gamit ang Messenger

Sumali sa Aming Email List

Sa site na ito, nagbibigay kami ng mga salita mula sa Diyos, mga video ng ebanghelyo, mga himno, iba’t ibang sanaysay ng patotoo mula sa mga Kristiyano, at iba pa, na libreng lahat, para tulungan kayong sundan ang mga yapak ng Diyos at mahanap ang landas sa pagpasok sa kaharian ng langit at pagkakamit ng buhay na walang hanggan. Mag-subscribe na para sa iba pang nilalaman!

Ilagay ang inyong email sa ibaba at pindutin ang “Mag-subscribe” para magsimulang makatanggap ng pinakabagong nilalaman.

Kontakin Kami Gamit ang Messenger