Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Kabanata 26

Aking mga anak, dapat ninyong bigyang-pansin nang masusi ang Aking mga salita, makinig nang tahimik sa Aking tinig at Aking ibubunyag sa inyo. Manahimik sa loob Ko, sapagka’t Ako ay inyong Diyos, ang inyong tanging Manunubos. Dapat ninyong payapain ang inyong mga puso sa lahat nang sandali, mabuhay sa loob Ko; Ako ang inyong Bato, ang Inyong Sandigan. Huwag magkaroon ng ibang isipan, nguni’t buong-pusong sumandal sa Akin at Ako ay tiyak na magpapakita sa inyo – Ako ang inyong Diyos! A, yaong mga mapag-alinlangan! Sila ay tiyak na hindi makatatayo nang matatag at sila ay walang makakamtang anuman. Dapat ninyong malaman kung anong oras na ngayon, anong kritikal na oras ito! Anong susing punto ito! Huwag kayong mag-abala sa mga bagay na walang kabuluhan; madaling maging malapít sa Akin, makisama sa Akin, at Aking ibubunyag ang lahat nang hiwaga sa inyo.

Dapat kang makinig sa lahat ng mga salita na itinuturo ng Banal na Espiritu; huwag mong ilaglag ang mga ito sa tabing-daan, napakaraming ulit mo nang narinig ang Aking mga salita at pagkatapos ay nakalimutan ang mga iyon. O, mga walang pag-iisip! Ikaw ay nawalan ng napakaraming pagpapala! Ikaw ngayon ay dapat na makinig nang mabuti at masusing bigyang-pansin ang Aking mga salita, makisama nang higit pa sa Akin at maging malapít sa Akin. Tuturuan kita tungkol sa anumang bagay na hindi mo nauunawaan, at Aking pangungunahan kayo tungo sa pasulong na daan. Huwag kayong mag-ukol ng labis na pansin sa pakikisama sa ibang tao dahil marami ngayon ang nangangaral ng mga titik at mga doktrina, at lubhang kakaunti ang tunay na nagtataglay ng Aking realidad. Ang pakikinig sa kanilang ibinabahagi ay magsasanhi upang kayo ay maging lító at manhid, hindi nalalaman kung paano uunlad. Kahit na kayo ay makinig sa kanila, kayo ay makakaunawa lamang nang kaunti tungkol sa mga titik at mga doktrina. Dapat ninyong bantayan ang inyong hakbang, pangalagaan ang inyong puso at laging mabuhay sa harapan Ko, makipag-usap sa Akin, maging malapít sa Akin at hahayaan Kong makita mo iyong hindi mo nauunawaan. Dapat mong bantayan ang iyong sinasabi, manatiling nakabantay sa iyong puso sa lahat nang sandali at lumakad sa daang Aking nilalakaran.

Ito ay hindi na magtatagal ngayon, mayroon pang kaunting panahon na natitira. Magmadaling iwanan ang lahat ng bagay maliban sa Akin at halikayo sumunod sa Akin! Hindi Ko kayo tatratuhin nang masama. Napakaraming ulit na hindi ninyo naunawaan ang Aking mga hakbang, nguni’t alam mo ba kung gaano Ko kayo kamahal? A, hindi ninyo lamang nauunawaan ang Aking puso. Kahit na gaano pa kayo nag-alinlangan o gaano pa ang utang ninyo sa Akin sa nakaraan, hindi Ko na ito aalalahanin. Gayunpaman ay pinili Ko kayo upang kayo ay makayaon at kumilos ayon sa Aking kalooban.

Ngayon ang panahon na hindi kumukunsinti sa pagkabalam. Kung mula ngayon kayo ay mayroon pang ibang hangarin kung gayon ang Aking paghatol ay sasapit sa inyo. Kung iwan ninyo Ako nang isang sandali lamang kung gayon kayo ay magiging gaya ng asawa ni Lot. Ang paglakad ng gawain ng Banal na Espiritu ngayon ay bumibilis at yaong mga hindi makasabay sa bagong liwanag ay nasa panganib. Yaong mga hindi nagbabantay ay maiiwan; dapat ninyong pangalagaan ang inyong mga sarili. Dapat mong malaman na lahat ng mga bagay sa iyong kapaligiran ay naroon dahil sa Aking pahintulot, Ako ang nagsasaayos ng lahat nang ito. Tingnan mo nang malinaw at bigyang-kasiyahan ang Aking puso sa kapaligirang ibinigay Ko sa iyo. Huwag matakot, Ang Makapangyarihan-sa-lahat na Diyos ng maraming hukbo ay tiyak na sasaiyo; Siya ay nasa inyong likuran at Siya ang inyong Sanggalang. Sa kasalukuyan ang mga tao ay napakaraming pagkaintindi at sinasanhi nito na Akin lamang maipahayag ang Aking kalooban sa pamamagitan niyaong pinanununghan ng iba; yaong mga makasarili at matuwid-sa-sarili, mayabang at nagpapahalaga-sa-sarili, ambisyoso at nagmamataas ay mapapahiya. Hanggang kayo ay nagpapakita ng taos na pagsasaalang-alang sa Aking pasanin kung gayon ay ihahanda Ko ang lahat ng bagay para sa inyo. Anuman ang mangyari sumunod kayo sa Akin!

Sinundan:Kabanata 25

Sumunod:Kabanata 27