Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.
 多少个搜索结果

Walang nakitang mga resulta!

"Tamis sa Kahirapan" - Bakit Walang-awang Inuusig ng Partido Komunista ng Tsina ang Pananampalataya ng Relihiyon?  (Clip 2/6) 22:09
"Tamis sa Kahirapan" - Paglalantad sa Katotohanan Ukol sa Polisiya ng Relihiyon ng CCP na Tinakpan ng Konstitusyon Nito (Clip 6/6) 10:17
"Tamis sa Kahirapan" - Bakit inimbento ng Partido Komunista ng Tsina ang Insidente nung 5/28 sa Zhaoyuan? (Clip 5/6) 6:48
"Tamis sa Kahirapan" - Bakit Pinipilit ng Partido Komunista ng Tsina ang mga Kristiyano na Sumali sa Three-Self Iglesia? (Clip 4/6) 12:05
"Tamis sa Kahirapan" - Bakit Hindi Pinahihintulutan ng CCP ang mga Kristiyano na Tahakin ang Tamang Landas ng Buhay? (Clip 3/6) 30:19
"Tamis sa Kahirapan" - Ang Estratehiya ng CCP na Pilitin ang mga Kristiyano sa Pagbabanta sa Kanilang Pamilya (Clip 1/6) 13:32
"Nakamamatay na Kamangmangan" - Kaninong mga Salita ang Dapat Pakinggan Kapag Sinisiyasat ang Tunay na Daan (Clip1) 30:06
Mga Salaysay ng Pag-Uusig sa Relihiyon sa China | "Isang Kabataang Puno ng Pagdurusa" 48:02
"Ang Pag-Uusap" - Ang Hindi Kapani-paniwalang mga Sagot ng mga Kristiyano sa mga Sabi-sabi at Paninira ng CCP (Clip 3/6) 17:39
Tagalog Christian Testimony Video | "Ang Pag-Uusap" - Paano Tumutugon ang mga Kristiyano sa "Pain na Pamilya" ng CCP (Clip 6/6) 15:12
"Ang Pag-Uusap" - Paano Gumaganti ang mga Kristiyano sa Ateistang Pagbe-brainwash ng CCP (Clip 2/6) 23:18
Tagalog Christian Testimony Video | "Ang Pag-Uusap" - Bakit ba Labis na Inaapi ng CCP ang mga Kristiyano? (Clip 1/6) 15:12
"Mapanganib Ang Landas Papunta sa Kaharian Ng Langit" - Paano Ginagamit ng Diyos si Satanas para Makapaglingkod? (Clip 6/6) 15:16
"Mapanganib Ang Landas Papunta sa Kaharian Ng Langit" - Bakit Kinokontra ng mga Fariseo ang Diyos? (Clip 5/6) 21:46
"Mapanganib Ang Landas Papunta sa Kaharian Ng Langit" - Bakit Sinusuway ng Tao ang Diyos? (Clip 4/6) 35:01
"Mapanganib Ang Landas Papunta sa Kaharian Ng Langit" - Niyanig ng Kidlat ng Silanganan ang mga Relihiyon (Clip 1/6) 10:33
Ang Pagsugpo at Pagpapahirap ng Gobyerno ng Tsina sa mga Kristiyano: Ang Matibay na Ebidensya 1:08:50
"Kumawala sa Bitag" - Bakit Hinahatulan ng mga Pastor at Elder ang Kidlat ng Silanganan (Clip 7/7) 21:13