Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.
 多少个搜索结果

Walang nakitang mga resulta!

Mga Salaysay ng Pag-Uusig sa Relihiyon sa China | "Buhay na Inutang" 47:55
"Tamis sa Kahirapan" - Bakit Walang-awang Inuusig ng Partido Komunista ng Tsina ang Pananampalataya ng Relihiyon?  (Clip 2/6) 22:09
"Tamis sa Kahirapan" - Paglalantad sa Katotohanan Ukol sa Polisiya ng Relihiyon ng CCP na Tinakpan ng Konstitusyon Nito (Clip 6/6) 10:17
"Tamis sa Kahirapan" - Bakit inimbento ng Partido Komunista ng Tsina ang Insidente nung 5/28 sa Zhaoyuan? (Clip 5/6) 6:48
"Tamis sa Kahirapan" - Bakit Pinipilit ng Partido Komunista ng Tsina ang mga Kristiyano na Sumali sa Three-Self Iglesia? (Clip 4/6) 12:05
"Tamis sa Kahirapan" - Bakit Hindi Pinahihintulutan ng CCP ang mga Kristiyano na Tahakin ang Tamang Landas ng Buhay? (Clip 3/6) 30:19
"Tamis sa Kahirapan" - Ang Estratehiya ng CCP na Pilitin ang mga Kristiyano sa Pagbabanta sa Kanilang Pamilya (Clip 1/6) 13:32
"Nakamamatay na Kamangmangan" - Kaninong mga Salita ang Dapat Pakinggan Kapag Sinisiyasat ang Tunay na Daan (Clip1) 30:06
Mga Salaysay ng Pag-Uusig sa Relihiyon sa China | "Isang Kabataang Puno ng Pagdurusa" 48:02
"Ang Pag-Uusap" - Ang Hindi Kapani-paniwalang mga Sagot ng mga Kristiyano sa mga Sabi-sabi at Paninira ng CCP (Clip 3/6) 17:39
Tagalog Christian Testimony Video | "Ang Pag-Uusap" - Paano Tumutugon ang mga Kristiyano sa "Pain na Pamilya" ng CCP (Clip 6/6) 15:12
"Ang Pag-Uusap" - Paano Gumaganti ang mga Kristiyano sa Ateistang Pagbe-brainwash ng CCP (Clip 2/6) 23:18
Tagalog Christian Testimony Video | "Ang Pag-Uusap" - Bakit ba Labis na Inaapi ng CCP ang mga Kristiyano? (Clip 1/6) 15:12
"Mapanganib Ang Landas Papunta sa Kaharian Ng Langit" - Paano Ginagamit ng Diyos si Satanas para Makapaglingkod? (Clip 6/6) 15:16
"Mapanganib Ang Landas Papunta sa Kaharian Ng Langit" - Bakit Kinokontra ng mga Fariseo ang Diyos? (Clip 5/6) 21:46
"Mapanganib Ang Landas Papunta sa Kaharian Ng Langit" - Bakit Sinusuway ng Tao ang Diyos? (Clip 4/6) 35:01
"Mapanganib Ang Landas Papunta sa Kaharian Ng Langit" - Niyanig ng Kidlat ng Silanganan ang mga Relihiyon (Clip 1/6) 10:33
Ang Pagsugpo at Pagpapahirap ng Gobyerno ng Tsina sa mga Kristiyano: Ang Matibay na Ebidensya 1:08:50