Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Kabanata 50

Lahat ng iglesia at lahat ng banal ay dapat mag-isip pabalik sa nakaraan gayundin ay tumingin sa hinaharap: Ilan sa inyong mga nakaraang pagkilos ang kuwalipikado, at ilan sa mga iyon ang nagkaroon ng bahagi sa pagtatayo ng kaharian? Huwag kang magmarunong! Dapat mong makita nang malinaw ang iyong sariling mga pagkukulang at dapat mong maunawaan ang iyong sariling mga kalagayan. Alam Ko na wala sa inyo ang handang mag-ukol ng anumang pagsisikap at gumugol ng anumang panahon sa larangang ito, kaya wala kayong anumang nakakamit. Sinasayang ninyo ang lahat ng inyong panahon sa pagkain, pag-inom at pagliliwaliw. Kapag ang ilan sa inyo ay nagkasama-sama kayo’y naglolokohan, hindi nagbibigay ng pansin sa pagsasalamuha ng espiritwal na mga bagay sa buhay o sa pagtutustos ng buhay sa isa’t isa. Hindi Ko matitiis na makita kayong nagtatawanan at nagbibiruan kapag kayo’y nagsasalita, at gayunman kayo ay lubhang katawa-tawa. Maraming ulit Ko nang sinabi, nguni’t hindi talaga ninyo nalalaman ang kahulugan ng Aking sinasabi—hindi ba ito isang bagay na lubhang kitang-kita na nasa dulo na ng inyong ilong? Nakapagsalita na Ako ng mga bagay na gaya nito noong una gayunman ay hindi pa rin kayo naniniwala at hindi ninyo kinikilala ang Aking sinasabi, iniisip na hindi Ko kayo nauunawaan, iniisip na ang sinasabi Ko ay hindi makatotohanan. Iyan ay tama, hindi ba?

Kung ikaw ay makitungo sa Akin nang paimbabaw kung gayon ay ilalagay kita sa isang tabi. Naglalakas-loob kang maging mapagpaimbabaw muli! Naglalakas-loob kang maging walang-pag-iisip at maging pabaya uli! Ang Aking mga salita ay isang pang-ukit na kutsilyo; anumang bagay na hindi naaayon sa Aking kalooban ay hihiwain ng kutsilyong ito, at hindi mo na kailangang mag-ukol ng labis na pagsasaalang-alang para sa iyong paggalang-sa-sarili. Inuukitan kita upang ikaw ay mahubog at maiayon sa Aking kalooban. Huwag kang magkaroon ng maling pagkaunawa sa Aking puso; ang tanging paraang katanggap-tanggap ay ang magkaroon ka ng pagsasaalang-alang sa Aking puso hangga’t maaari. Kung ikaw ay magpakita ng kaliit-liitan mang pagsasaalang-alang, hindi Kita tatalikuran. Huwag mo itong laging basta ipagwalang-bahala; ang tanging katanggap-tanggap na paraan ay ang pagpahintulot mo sa Aking kalooban na palagiang maisakatuparan sa iyo.

Ang karamihan ng mga banal ay nakatayong lahat sa iba’t ibang posisyon, kaya siyempre kayong lahat ay may iba’t ibang katungkulan. Nguni’t dapat ninyong gawin ang lahat ng nasa inyong kapangyarihan upang gumugol nang taos para sa Akin, at ang inyong tungkulin ay ang gawin ang lahat ng inyong makakakaya. Dapat kayong maging tapat dito, maging masayang nahahanda, at hindi talaga dapat maging kulang sa katapatan ang inyong mga puso! Kung hindi, ang Aking paghatol ay laging sasainyo, hindi ito matatagalan ng inyong laman, espiritu at kaluluwa, at magkakaroon ng pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin.

Sinundan:Kabanata 49

Sumunod:Kabanata 51

Baka Gusto Mo Rin