Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Ang Ikatlong Pagbigkas

Umuupo ang matagumpay ng Hari sa Kanyang maluwalhating trono. Naisasakatuparan Niya ang pagtubos at nanguna sa buong bayan Niya upang magpakita sa kaluwalahatian. Hinahawakan Niya ang sansinukob sa Kanyang mga kamay at sa Kanyang maka-Diyos na karunungan at kapangyarihan naitatayo Niya at ginawang matatag ang Sion. Sa Kanyang kamahalan hinahatulan Niya ang masamang mundo; hinahatulan Niya ang lahat ng mga bansa at lahat ng mga tao, ang daigdig at karagatan at lahat ng mga nabubuhay sa mga ito, gayundin yaong mga lasing sa alak ng pagkamahalay. Tiyak ng hahatulan sila ng Diyos, at tiyak na magagalit Siya sa kanila at doon mabubunyag ang kamahalan ng Diyos. Magiging daglian ang gayong paghatol at ihahatid nang walang pagpapaliban. Susunugin ng apoy ng poot ng Diyos ang kanilang mga karumal-dumal na krimen at ang sasapit sa kanila ang kapahamakan aumang oras; wala silang malalamang paraan para makatakas at walang lugar na mapagtataguan, tatangis sila at magngangalit ang mga ngipin, at magdadala sila ng pagkawasak sa kanilang mga sarili.

Tiyak na mananatili sa Sion ang mga matagumpay na minamahal na mga anak ng Diyos, hindi kailanman lilisanin ito. Makikinig maigi sa Kanyang tinig ang napakaraming tao, maingat silang susunod sa Kanyang mga pagkilos, at hindi titigil ang kanilang mga tinig ng papuri sa Kanya. Nagpakita na ang tanging totoong Diyos! Makatitiyak tayo tungkol sa Kanya sa espiritu at maingat na sinusundan Siya at ginagawa natin ang pinakamainam upang nagmamadaling sumulong nang walang pag-aatubili. Tumatambad sa ating harapan ang katapusan ng mundo; isang tamang pamumuhay ng iglesia gayundin ng mga tao, mga gawain, at mga bagay-bagay na nakapaligid sa atin ay pinatitindi ang ating pagsasanay. Bawiin ang aming mga puso na gayon na lang ang pag-ibig sa mundo! Bawiin ang ating mga pangitain na gayon na lang pinalabo! Hindi na tayo lalakad pa baka lumagpas tayo sa mga hangganan at pipigilin natin ang ating mga dila upang mamuhay tayo sa salita ng Diyos, at hindi na tayo makikipagtalo sa ating mga pakinabang at kalugihan. Talikuran ang pagkagiliw sa kayamanan ng secular na mundo! Pakawalan ang sarili mula sa pagpapahalaga sa asawang lalaki at mga anak! Itakwil ang mga pananaw at mga pagtatangi! Gising, dahil maikli na ang panahon! Hayaang tumingala ang iyong espiritu, tumingala at hayaang mangasiwa ang Diyos. Huwag hayaan ang iyong sarili na matulad sa asawa ni Lot. Nakakahabag ang maisantabi! Talagang nakakahabag! Gising!

Sinundan:Ang Ikalawang Pagbigkas

Sumunod:Ang Ikaapat na Pagbigkas

Baka Gusto Mo Rin