Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Ang Ikaapat na Pagbigkas

Palagi tayong magbabantay at naghihintay, tumahimik sa espiritu at naghahanap nang may malinis na puso. Anuman ang sumasapit sa atin, hindi tayo dapat pikit-matang nakikisama. Kailangan lang nating tumahimik sa harapan ng Diyos at patuloy na pakikisama sa Kanya at kung magkagayon ay maibubunyag sa atin ang Kanyang mga layunin. Dapat laging handa ang ating espiritu upang masabi ang pagkakaiba at dapat matalas at matatag ito. Dapat tayong sumalok mula sa buhay na tubig sa harapan ng Diyos, ang tubig na pumapawi sa uhaw ng ating tuyot na espiritu. Dapat tayong handa sa lahat ng panahon upang gawing malinis ang ating mga sarili mula sa ating pagkamakatuwiran sa sarili, ating pagmamataas, ating kasiyahan sa sarili, at ating pagiging kampante, mula sa satanikong disposiyon ipinanganak ang bawat isa. Dapat buksan ang ating mga puso upang tanggapin ang salita ng Diyos, dapat umasa tayo sa Kanyang mga salita habang patuloy tayo sa ating mga buhay. Dapat nating maranasan at matiyak ang tungkol sa Kanyang salita at makamit ang kaunawaan ng Kanyang salita, hinahayaang maging buhay natin ang Kanyang salita. Ito ang ating pagkatawag! Nagtatagumpay lang tayo kapag nabubuhay tayo sa salita ng Diyos.

Napaka-seryoso ng ating mga pagkaintindi, dumidiga tayo at kumikilos nang padalos-dalos at hindi kayang sumunod sa Espiritu. Hindi magiging tulad ng nakaraan ang kasalukuyan; sumusulong nang napakabilis ang gawain ng Banal na Espiritu. Dapat maranasan natin nang detalyado ang salita ng Diyos; bawat ideya at kaisipan, bawat galaw at pagtugon ay dapat makilala natin sa ating mga puso. Wala tayong ginagawa sa mukha ng isang tao o sa kanilang likuran ang makakatakas sa paghatol sa harapan ng luklukan ni Cristo. Ginagabayan tayo ng Banal na Espiritu tungo sa dako ng mas malalim na karanasan, at sa pamamagitan ng karanasang ito mas napapalapit tayo sa pagiging tiyak tungkol sa Makapangyarihan.

Nabubuksan ng Diyos ng sansinukob ang ating mga espirituwal na mata at patuloy na nabubunyag sa atin ang mga hiwaga sa espiritu. Maghanap nang may isang malinis na puso! Maging handa na magbayad ng halaga, sumulong nang buong puso, maging handang talikuran ang sarili, huwag nang maging sakim kailanman, sumunod sa Banal na Espiritu at magtamasa sa salita ng Diyos at magpapakita ang buong panlahat na bagong tao. Matatapos ang kapalaran ni Satanas sa harap ng inyong mga mata at mangyayari ang kalooban ng Diyos. Magiging kaharian ni Cristo ang lahat ng bansa ng mundo at mamumuno si Cristo bilang Hari sa daigdig para sa buong kawalang-hanggan!

Sinundan:Ang Ikatlong Pagbigkas

Sumunod:Ang Ikalimang Pagbigkas

Baka Gusto Mo Rin