Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Kabanata 4

Tayo ay laging magbabantay at maghihintay, magiging tahimik sa espiritu at maghahanap nang may dalisay na puso. Anuman ang mangyari sa atin, hindi tayo dapat bulag na nagsasama-sama. Kailangan lamang nating manahimik sa harapan ng Diyos at maging palagian ang pakikisama sa Kanya at kung gayon ang Kanyang mga hangarin ay mabubunyag sa atin. Ang ating espiritu ay kailangang laging handang kumilala ng pagkakaiba at kailangan itong maging matalas at hindi-sumusuko. Kailangan nating umigib mula sa buhay na tubig sa harap ng Diyos, ang tubig na pumapatid sa kauhawan ng ating tigang na espiritu. Kailangan nating maging handa sa lahat ng sandali na linisin ang ating mga sarili mula sa ating sariling-katuwiran, ating kayabangan, ating sariling-kasiyahan, at ating kawalan-ng- pagkilos, bawat isa ay buhat sa ating makademonyong disposisyon. Kailangan nating buksan ang ating mga puso upang tanggapin ang salita ng Diyos, kailangan nating umasa sa Kanyang mga salita habang tayo ay nabubuhay. Kailangan nating maranasan at maging tiyak tungkol sa Kanyang salita at magkaroon ng pagkaunawa sa Kanyang salita. Kailangan nating hayaan ang Kanyang salita na maging ating buhay. Ito ang ating pagkatawag! Nagtatagumpay lamang tayo kapag nabubuhay tayo ayon sa salita ng Diyos.

Ngayon ang ating mga pagkaintindi ay napakaseryoso, nagsasalita tayo nang matamis ang dila at kumikilos nang padalos-dalos at hindi nakasusunod sa espiritu. Ang kasalukuyan ay hindi na matutulad sa nakaraan; ang gawain ng Banal na Espiritu ay kumikilos nang napakabilis. Kailangan nating maranasan nang detalyado ang salita ng Diyos; bawat ideya at kaisipan, bawat pagkilos at reaksyon ay kailangan nating matukoy sa ating mga puso. Wala sa ating mga ginagawa sa harap o likuran ng sinuman ang makatatakas sa paghatol sa harap ng luklukan ni Cristo. Ang Banal na Espiritu ay gumagabay sa atin sa kinasasaklawan ng higit na malalim na karanasan, at sa pamamagitan ng karanasang ito napapalapit tayo sa tiyak na pagkakilala sa Makapangyarihan sa lahat.

Binuksan ng Diyos ng sansinukob ang ating espiritwal na mga mata at ang mga hiwaga sa espiritu ay patuloy na inihahayag sa atin. Maghanap nang may dalisay na puso! Maging handang magbayad ng halaga, sumulong ka nang buong-puso, maging handang itatwa ang iyong sarili, huwag nang maging ganid pa, sumunod sa Banal na Espiritu at tamasahin ang salita ng Diyos at ang buong pandaigdig na bagong tao ay magpapakita. Ang kapalaran ni Satanas ay magwawakas sa iyong paningin at ang kalooban ng Diyos ay magaganap. Ang lahat ng mga bansa sa sanlibutan ay magiging ang kaharian ni Cristo at si Cristo ay mamumuno bilang hari sa lupa magpasawalang-hanggan!

Sinundan:Kabanata 3

Sumunod:Kabanata 5