Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Kabanata 53

Ako ang Panimula, at Ako ang Pangwakas. Ako ang nabuhay muli at ganap na iisang totoong Diyos. Sinasabi Ko ang Aking mga salita sa harap ninyo, at dapat matatag ninyong pinaniniwalaan kung ano ang sinasabi Ko. Maaaring lumipas ang langit at lupa pero hindi isang titik o kudlit ng kung ano ang sinasabi Ko ay lilipas kailanman. Tandaan ito! Tandaan ito! Minsang nakapagsalita na Ako, walang isang salita ang nabawi kailanman at matutupad ang bawat salita. Ngayong dumating na ang panahon at dapat daglian kayong makapasok sa katunayan. Wala nang nalalabing panahon pa. Pangungunahan Ko ang Aking mga anak sa maluwalhating kaharian at matutupad ang mga iyan na napagpupunyagian ninyo at pinakaaasam. Mga anak! Dali-daling tumayo at sumunod sa Akin! Wala nang panahon ngayon para sa inyo na pag-isipan ito. Hindi na kailanman makababalik ang panahong lumampas, mayroong liwanag pagkatapos ng kadiliman, at nasa harapan ng mga mata ninyo ang pagtitipon. Nauunawaan ba ninyo? Buksan ang inyong mga mata! Dali-daling magmasid! Hindi kayo pinahihintulutan ngayon na sa pakikipag-usap sa isa’t isa na makisali sa walang saysay na pagdadaldalan o magsabi ng anuman na walang pakinabang sa pagtatayo ng iglesia, ang mahalaga ay idagdag sa kapatiran ang iyong praktikal na karanasan o papaano ka paliwanagin sa harapan ng Diyos at kilala ang inyong sarili; sinumang kayang idagdag ito ay magkakaroon ng tayog! Ngayon hindi matatakutin ang ilang tao, at anuman ang sinasabi Ko o gaano man Ako nag-aalala, hindi ka pa rin matatakutin; hindi pinapayagan ng iyong dating sarili na mahawakan ito mismo, kaya puwede ka talagang magpatuloy nang ganito! Masdan kung sino ang mapapahamak. Palagi kang nag-iisip sa pag-unawa sa mundo, pag-asam sa kayamanan, pananabik sa iyong mga anak, pananabik sa iyong asawa. Buweno, puwede kang magpatuloy sa pananabik! Hindi sa ang Aking mga salita ay hindi pa natatalakay sa inyo, at puwede kayong magpatuloy sa paanumang gusto ninyo! Sa nalalapit na hinaharap mauunawaan ninyo ang lahat, pero magiging huli na ang lahat at ang tanging naghihintay sa inyo ay paghatol.

Sinundan:Kabanata 52

Sumunod:Kabanata 54