Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Kabanata 1

Nakakarating ang mga papuri sa Sion at lumilitaw ang dakong tahanan ng Diyos. Pinupuri ng lahat ng bansa ang maluwalhating banal na pangalan, at lumalaganap. Ah, Makapangyarihang Diyos! Ang Pinuno ng sansinukob, Cristo ng mga huling araw—Siya ang sumisikat na Araw, na nagbabangon sa Bundok ng Sion na nangingibabaw sa kamahalan at karangyaan sa buong sansinukob …

Makapangyarihang Diyos! Tumatawag kami sa Iyo sa kagalakan; sumasayaw at umaawit kami. Tunay na Ikaw ang aming Manunubos, ang dakilang Hari ng sansinukob! Nakagawa Ka na ng isang pangkat ng mga mananagumpay, at natupad ang plano ng pamamahala ng Diyos. Magsisiparoon ang lahat ng bayan sa bundok na ito. Luluhod ang lahat ng bayan sa harapan ng trono! Ikaw ang isa at tanging tunay na Diyos at karapat-dapat Ka sa luwalhati at karangalan. Lahat ng luwalhati, papuri, at awtoridad ay mapasa-trono! Ang bukal ng buhay ay dumadaloy mula sa trono, dinidiligan at pinakakain ang karaniwang mga tao ng bayan ng Diyos. Lumilitaw araw-araw ang mga pagbabago sa buhay; sinusundan tayo ng bagong liwanag at mga pahayag, patuloy na nagdudulot ng mga bagong kabatiran tungkol sa Diyos. Dumarating sa isa ang katiyakan tungkol sa Diyos sa pamamagitan ng karanasan. Ang Kanyang mga salita ay patuloy na nagiging maliwanag, nagiging maliwanag sa loob ng mga yaong tama. Tunay ngang napaka-pinagpala natin! Nakikipag-kita sa Diyos nang harap-harapan araw-araw, ipinagbibigay-alam sa Diyos ang lahat ng bagay, at ibinibigay sa Diyos ang kataas-taasang kapangyarihan sa lahat ng bagay. Pinagbubulay-bulayan nating mabuti ang salita ng Diyos, payapang lumalago ang ating mga puso sa Diyos, at sa paraang ito pumaparoon tayo sa presensiya ng Diyos kung saan tinatanggap natin ang Kanyang liwanag. Sa bawat araw, sa ating buhay, mga pagkilos, mga salita, mga kaisipan, at mga ideya, nabubuhay tayo sa loob ng salita ng Diyos, nakakayang umunawa sa lahat ng oras. Ginagabayan ng salita ng Diyos ang sinulid patungo sa karayom; nang di-inaasahan, ang mga bagay na natatago sa loob ay pumaparoon sa liwanag, isa-isa. Ang pagsasalamuha sa Diyos ay hindi hinahayaan ang walang katiyakang pag-uugali. Inilalantad ng Diyos ang ating mga kaisipan at mga kuru-kuro. Sa bawat sandali nabubuhay tayo sa harapan ng luklukan ni Cristo kung saan sumasailalim tayo sa paghatol. Nananatiling sakop ni Satanas ang bawat bahagi sa loob ng ating mga katawan. Ngayon, upang mapanumbalik ang kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos, dapat malinis ang Kanyang templo Upang maging ganap na naaangkin ng Diyos, kailangang sumali tayo sa isang buhay-at-kamatayan na pakikibaka. Tanging kapag naipako sa krus ang ating mga dating sarili na maaaring magharing kataas-taasan ang napanumbalik na buhay ni Cristo.

Naghahanda ngayon ng isang pagsalakay ang Banal na Espiritu sa bawat sulok natin upang makipagdigma para sa ating pagbawi! Hangga’t nakahanda tayong itakwil ang mga sarili natin at maging handang makipagtulungan sa Diyos, sa lahat ng sandali tiyak na paliliwanagin at dadalisayin ng Diyos si Jesus mula sa loob, at babawiing muli ang nasakop na ni Satanas, upang maaari tayong magawang ganap ng Diyos sa lalong madaling panahon. Huwag mag-aksaya ng panahon, ngunit mabuhay sa bawat sandali sa loob ng salita ng Diyos. Maging itinatayo kasama ng mga banal, maging dinadala sa kaharian, at pumapasok sa kaluwalhatian kasama ng Diyos.

Sinundan:Panimula

Sumunod:Kabanata 2

Kaugnay na Content

 • Paunang Salita

  Bagaman maraming tao ang naniniwala sa Diyos, kakaunti ang nakakaunawa kung ano ang kahulugan ng pananampalataya sa Diyos, at kung ano ang dapat nilan…

 • Kabanata 12

  Kapag kumikidlat mula sa Silangan—na siya ring talagang sandali na nagsisimula Akong magsalita—sa sandaling kumikidlat, ang buong kalangitan ay pinali…

 • Kabanata 13

  Nakatago sa loob ng mga pagpapahayag ng Aking tinig ang ilan sa Aking mga hangarin. Nguni’t walang nalalaman at naiintindihan ang tao tungkol sa mga i…

 • Kabanata 14

  Sa mga nagdaang kapanahunan, wala pang taong nakapasok sa kaharian at sa gayon ay wala pang nakapagtamasa ng biyaya ng Kapanahunan ng Kaharian, wala p…