Mga Patotoo ng Pagbabalik sa Diyos Iba pa

Ang Hiwaga ng Mga Pangalan ng Diyos

“Bagaman ang Jehova, Jesus, at ang Mesiyas ay kumakatawang lahat sa Espiritu ng Diyos, ang mga pangalang ito ay tumutukoy lamang sa iba’t ibang mga ka…

Tingnan ang iba pa

Gumawa ang Diyos ng isang Grupo ng mga Mananagumpay sa Tsina

Iba pa

Lumalago sa Gitna ng Isang Bagyo

Ni Mixue, Tsina Isang araw nang Marso, 2013, ako at dalawa pang sister ay pauwi ng bahay mula sa isang pagtitipon, at pagpasok namin, nakita naming g…

Inilantad Kung Ano Ako

Ni Weixiao, Spain Sa simula ’yon ng taong ito, noong lider ako ng iglesia, at si Sister Wang, isang lider ng pang-ebanghelyong pangkat, ay inilipat s…

Ang Landas Sa Pag-alis ng Maskara

Ni Tongxin, South Korea Nahalal ako bilang lider ng grupong pagdidilig sa simula ng taong ito, na responsable sa gawain ng pagdidilig ng ilang pangka…

Tingnan ang iba pa

Kontakin Kami Gamit ang Messenger