Mga Patotoo ng Pagbabalik sa Diyos Iba pa

Magkasama Kaming Muli ng Panginoon

Sabi ng Makapangyarihang Diyos, “Ang Cristo ng mga huling araw ay naghahatid ng buhay, at naghahatid ng walang maliw at magpakailanmang daan ng katoto…

Tingnan ang iba pa

Gumawa ang Diyos ng isang Grupo ng mga Mananagumpay sa Tsina

Iba pa

Ang Lihim na Payo Upang Lutasin ang Poot

Ang Diyos ay habambuhay na pinakamataas at marangal, habang ang tao ay habambuhay na mababa at walang kabuluhan. Ito ay dahil habambuhay na nagsasakripisyo ang Diyos at inilalaan ang Kanyang sarili sa sangkatauhan; ang tao, sa kabilang banda, ay habambuhay na kumikilos para lamang sa kanyang sarili.

Tingnan ang iba pa

Kontakin Kami Gamit ang Messenger