Gumawa ang Diyos ng isang Grupo ng mga Mananagumpay sa Tsina

Iba pa

Pagpapahirap sa Interrogation Room

Ni Xiao Min, Tsina Noong 2012, habang nangangaral ng ebanghelyo, dinakip ako ng Partido Komunista ng Tsina. Nang pagabi na noong Setyembre 13, umuwi …

Tingnan ang iba pa

Kontakin Kami Gamit ang Messenger