Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Kabanata 54

Nauunawaan Ko ang bawa’t iglesya gaya ng likod ng Aking kamay. Huwag ninyong iisipin na hindi Ako malinaw o hindi nakakaunawa. Nauunawaan Ko at kilala ang iba’t ibang tao sa bawa’t iglesya nang higit pa. Nakadarama Ako ng isang damdamin ng pagmamadali na kailangan Ko kayong sanayin. Nais Ko kayong lumaki tungo sa katandaan nang mas mabilis upang ang araw na kayo ay maari Ko nang magamit ay darating nang mas madali. Nais Kong ang inyong mga pagkilos ay maging punô ng Aking karunungan upang inyong maihayag ang Diyos kahit saan. Sa paraang ito ang Aking sukdulang layunin ay makakamtan. Aking anak! Dapat kang magpakita ng konsiderasyon sa kung ano ang Aking nais, huwag mong pahawakan sa Akin ang iyong kamay habang tinuturuan kita. Dapat kang matuto na damahin kung ano ang nais ko, matutong makita ang buod ng mga bagay-bagay, magsasanhi upang matanganan mo ang lahat nang iyong natatahakan nang maginhawa at walang hirap. Marahil sa iyong pagsasanay, sa una ay hindi mo mauunawaan, pagkatapos ay sa ikalawang pagkakataon, sa ikatlong pagkakataon.... Sa bandang huli, malalaman mo rin ang Aking mga hangarin.

Ang inyong mga salita ay laging nagtataglay ng hindi-mapasok na katangian, iniisip sa inyong mga sarili na ito ay karunungan, hindi ba? Sal-itang di-masunurin, sal-itang nagbibiro, minsan ay may mga tiyak na paniwala o paninibugho ... Sa kabuuan, nagsasalita kayo nang walang katatagan, hindi nalalaman kung paano magtutustos ng buhay sa iba o paano damahin ang kanilang mga kalagayan, at nakikipag-usap nang pabáyâ. Ang inyong pag-iisip ay hindi malinaw, hindi ninyo alam kung ano ang karunungan, kung ano ang katusuhan, kayo talaga ay napakatangá. Ipinalalagay ninyo ang katusuhan at kalikuan bilang karunungan, hindi ba ipinahihiya nito ang Aking pangalan? Hindi ba sinasalangsang Ako nito? Hindi ba pinagbibintangan Ako nito? Kung gayon ay ano ba ang hinahanap ninyong layunin? Naisip na ba ninyo iyan? Ninais na ba ninyong gawin ito? Sinasabi Ko sa iyo, ang Aking mga hangarin ang tunguhin at layuning iyong hinahanap, kung hindi, ang lahat ay mawawalan ng kabuluhan. Yaong mga hindi nakaaalam ng Aking mga hangarin ay yaong hindi nakaaalam kung paano maghanap, at sila ay iiwan, aalisin! Malinaw, ang pagtuklas sa Aking mga hangarin ang unang arálín na dapat ninyong matutunan. Ito ang pinaka-dapat-unahing gawin, huwag hayaang maantala! Huwag kayong maghintay na ituro Ko ang inyong mga kasiraan[a] nang harapan! Kayo ay laging bobo at tatanga-tanga. Ito’y nakakatawa! Ako ay hindi makapaniwala na kayo ay napakatanga! Wala kayong pakialam kung ano ang nais Ko! Tanungin mo ang iyong sarili, gaano mo kalimit isipin kung ano ang aking ninanasà bago ka humakbang? Kayo dapat ang nagsasanay sa inyong mga sarili! Gusto ninyong pakitunguhan Ko kayo nang isa-isa, iyan ay imposible! Dapat kayong matutong magdanas habang kayo ay kumikilos, lumalago sa kaalaman at karunungan. Ang mga salitang lumalabas sa inyong mga bibig ay mabuti, subali’t ano ba ang tunay na sitwasyon? Kapag kayo ay sumasalungat sa realidad kayo ay hindi makagagawa ng kahit na ano. Kung ano ang inyong sinasabi ay hindi tumutugma sa realidad. Hindi Ko talaga matagalan ang inyong ginagawa; Ako’y nakatingin at hindi ko maiwasang malungkot. Tandaan ito! Sa hinaharap matutong tuklasin ang Aking mga hangarin!

Mga talababa:

a. Ang orihinal na teksto ay hindi isinasama ang “inyong mga kasiraan”.

Sinundan:Kabanata 53

Sumunod:Kabanata 56

Baka Gusto Mo Rin