Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Kabanata 27

Ang iisang totoong Diyos na nangangasiwa sa lahat ng bagay sa sansinukob—ang Cristong makapangyarihan sa lahat! Ito ang patotoo ng Banal na Espiritu, ito’y di-mapasisinungalingang katibayan! Gumagawa ang Banal na Espiritu upang magpatotoo sa lahat ng dako, upang walang sinuman ang magkaroon ng anumang pagdududa. Ang matagumpay na Hari, Makapangyarihang Diyos! Nanaig na Siya sa buong mundo, nanaig na Siya sa kasalanan at natupad Niya ang pagtubos! Inililigtas Niya tayo, itong grupo ng mga taong natiwali na ni Satanas, at ginagawa Niya tayong ganap upang gawin ang kalooban Niya. Naghahari Siya sa buong daigdig, binabawi ito at itinataboy si Satanas tungo sa walang hanggang hukay. Hinahatulan Niya ang mundo, at wala isa man ang makakatakas mula sa Kanyang mga kamay. Namumuno Siya bilang Hari.

Nagbubunyi ang buong daigdig! Pinupuri nito ang matagumpay na Hari— ang Makapangyarihang Diyos! Magpakailan-kailanman! Karapat-dapat Ka sa parangal at papuri. Awtoridad at luwalhati sa dakilang Hari ng sansinukob!

Maigsi na lang ang oras, sumunod sa mga yapak ng Makapangyarihang Diyos at patuloy na sumulong. Humayo na may ibayong pag-iingat, isaalang-alang ang Kanyang pasanin at gugulin ang iyong sarili para sa Kanyang plano ng pamamahala na nakaayon sa Kanya. Hindi dapat panatilihin ang mga ari-arian, at wala ng gaanong oras pa. Ihandog ang mga ito! Huwag itago ang mga ito! Ihandog ang mga ito! Huwag itago ang mga ito!

Sinundan:Kabanata 26

Sumunod:Kabanata 28