Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Kabanata 10

Hindi ka dapat matakot dito at doon. Kahit na gaanong karaming hirap at panganib ang iyong harapin, mananatili kang hindi natitinag sa Aking harapan; huwag kang magpapagambala sa kahit anong bagay, upang ang Aking kalooban ay maisasakatuparan. Ito ang iyong magiging tungkulin, kung hindi ay haharapin mo ang Aking poot at ang Aking kamay ay ..., at magtitiis ka ng walang-hanggang pagdurusa ng isipan. Kailangan mong tiisin lahat, kailangan mong bitawan ang lahat ng sa iyo at gawin ang lahat ng iyong magagawa upang sumunod sa Akin, bayaran ang lahat ng halaga para sa Akin. Ito ang panahon na susubukin kita, ihahandog mo ba ang iyong katapatan sa Akin? Susunod ka ba sa Akin hanggang sa dulo ng daan nang may katapatan? Huwag kang matakot; sa tulong Ko, sino ang makahaharang sa daan? Tandaan mo ito! Tandaan! Bawat nangyayari ay Aking mabuting hangarin at lahat ay nasa ilalim ng aking pagmamasid. Ang bawat salita mo ba at pagkilos ay makasusunod sa Akin? Kapag ang mga pagsubok ng apoy ay sumapit sa iyo, luluhod ka ba at tatawag? O yuyukod ka, hindi kayang sumulong?

Kailangan mong taglayin ang Aking katapangan sa loob mo at kailangan mong magkaroon ng mga prinsipyo kapag humaharap sa mga kaanak na hindi naniniwala. Ngunit para sa Aking kapakanan, hindi ka rin dapat na sumuko sa kahit alin sa mga pwersa ng kadiliman. Manalig ka sa Aking karunungan upang lumakad sa perpektong daan; huwag mong hayaan ang mga pakikipagsabwatan ni Satanas na makapangyari. Ilagay mo ang lahat ng iyong mga pagsisikap sa paglalagay ng iyong puso sa Aking harapan at pagiginhawahin kita at bibigyan ka ng kapayapaan at kaligayahan sa iyong puso. Hindi ka maghahanap ng pagsang-ayon ng mga tao; hindi ba’t higit na mahalaga at matimbang ang bigyan Ako ng kasiyahan? Sa pagbibigay ng kasiyahan sa Akin, hindi ba’t higit kang magkakaroon ng walang-hanggan at pang-habambuhay na kapayapaan at kaligayahan? Ang kasalukuyang pagdurusa ay nangangahulugan ng kung gaano kalaki ang iyong magiging mga pagpapala sa kinabukasan; hindi ito kayang isalarawan. Hindi mo nalalaman kung gaano kalaki ang mga pagpapala na iyong makakamtan, hindi mo man lamang ito mapapangarap. Ngayon ang mga iyon ay nagkatotoo, talagang totoong-totoo! Hindi ito napakalayo, makikita mo ba ito? Bawat huling himaymay nito ay nasa loob Ko at anong pagkaliwanag sa darating! Punasan mo ang iyong mga luha, huwag kang masaktan o magdalamhati, ang lahat ay hawak Ko sa Aking mga kamay at ang Aking layunin ay gawin kayong ang mga mananagumpay sa lalong madaling panahon at dalhin kayo sa kaluwalhatian sa Aking piling. Magiging mapagpasalamat ka at magpupuri para sa lahat ng nangyayari sa iyo, at iyan ay magbibigay-kasiyahan sa Aking puso.

Ang nananaig na buhay ni Cristo ay nagpakita na, wala kang dapat katakutan. Si Satanas ay nasa ilalim ng ating mga paa at ang kanilang panahon ay limitado. Gumising! Iwaksi ang mundo ng kalaswaan, palayain ang iyong sarili mula sa bangin ng kamatayan! Maging tapat sa Akin higit sa lahat ng anupaman, sumulong nang may katapangan; Ako ang iyong matibay na bato, manalig sa Akin!

Sinundan:Kabanata 9

Sumunod:Kabanata 11

Baka Gusto Mo Rin

 • Kabanata 24

  Dumarating ang Aking pagkastigo sa lahat ng tao, gayon pa man ay nananatili rin itong malayo mula sa lahat ng tao. Ang buong buhay ng bawat tao ay pun…

 • Kabanata 23

  Sa pagtunog ng Aking tinig, sa pagsiklab ng apoy mula sa Aking mga mata, pinanonood Ko ang buong mundo, pinagmamasdan Ko ang buong sansinukob. Nananal…

 • Ang Landas ... (4)

  Na nakakaya ng mga tao na matuklasan ang pagiging kaibig-ibig ng Diyos, mahanap ang daan ng pagmamahal sa Diyos sa kapanahunang ito, at na sila ay han…

 • Binubuo ng Dalawang Pagkakatawang-tao ang Kabuluhan ng Pagkakatawang-tao

  Ang bawat yugto ng gawaing ginawa ng Diyos ay may sariling praktikal na kabuluhan. Noong una, nang pumarito si Jesus, Siya ay lalaki, nguni’t nang dum…