Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Ang Ikasampung Pagbigkas

Hindi ka dapat matakot sa ganito at ganoon. Gaano man karami ang mga paghihirap at panganib na iyong hinaharap, mananatili kang matatag sa Aking harapan; huwag mahadlangan ng anumang bagay, upang ang Aking kalooban ay maisakatuparan. Ito ang iyong magiging tungkulin, kung hindi haharapin mo ang Aking poot at ang Aking kamay ay…, at magtitiis ka ng walang katapusang pagdurusa sa pag-iisip. Dapat mong tiisin ang lahat, dapat mong bitawan ang lahat na mayroon ka at gawin ang lahat na makakaya mo upang sumunod sa Akin, bayaran ang lahat ng kinakailangan para sa Akin. Ito ang panahon na susubukan kita, ihahandog mo ba ang iyong katapatan sa Akin? Susunod ka ba sa Akin sa dulo ng daan ng may katapatan? Huwag matakot; sa Aking suporta, sino ba kailanman ang makahaharang sa daan? Tandaan ito! Tandaan! Ang lahat ay nangyayari sa pamamagitan ng Aking mabuting intensiyon at lahat ay nasa ilalim ng Aking pagmamasid. Makasusunod ba ang iyong bawat salita at kilos sa Aking salita? Kapag ang mga pagsubok ng apoy ay dumarating sa iyo, luluhod ka ba at tatawag? O magyumukyok ka, na hindi makakilos pasulong?

Dapat kang magkaroon sa loob mo ng Aking katapangan at dapat kang magkaroon ng mga prinsipyo kapag humaharap sa iyong mga kamag-anak na hindi naniniwala. Ngunit para sa Aking kapakanan, hindi ka dapat padaig sa anumang madidilim na puwersa. Umasa sa Aking karunungan upang tumahak sa perpektong daan; huwag hayaan ang mga pagsasabwatan ni Satanas na manangan. Ituon ang lahat ng iyong pagsisikap sa paglagay ng iyong puso sa harapan Ko at Ako ang aaliw sa iyo at magbibigay sa iyo ng kapayapaan at kaligayahan sa iyong puso. Hindi mo hahanapin ang pagsang-ayon ng mga tao; hindi ba mas mahalaga at mabigat na mapalugod Ako? Sa pagbibigay-kasiyahan sa Akin, hindi ka ba higit pang magkakaroon ng walang hanggan at habambuhay na kapayapaan at kaligayahan? Ang kasalukuyang pagdurusa ay nagpapahiwatig kung gaano kadakila ang iyong magiging pagpapala sa hinaharap; hindi ito mailalarawan. Hindi mo alam kung gaano kalaki ang mga biyayang mapapasaiyo, hindi mo man lang mapanaginipan ito. Ngayon, ang mga ito ay nagiging totoo, talagang totoo! Hindi na ito nalalayo pa, nakikita mo ba? Bawat kahuli-hulihang piraso nito ay nasa loob Ko at gaano ito kaliwanag sa hinaharap! Pahirin ang iyong mga luha, huwag magdamdam ng sakit o lungkot, ang lahat ay hawak ng Aking mga kamay at ang Aking layunin ay gawin kayong mga mananagumpay sa madaling panahon at dalhin kayo sa kaluwalhatian kasama Ko. Magpapasalamat at magpupuri ka para sa lahat ng dumarating sa iyo, at diyan malulugod ang Aking puso.

Ang nakahihigit na buhay ni Cristo ay nagpakita na, wala kang dapat ikatakot. Si Satanas ay nasa ilalim ng ating mga paa at ang kanilang oras ay limitado. Gising! Itakwil ang kamunduhan, palayain ang iyong sarili sa kalaliman ng kamatayan! Maging tapat sa Akin nang higit sa lahat, kumilos nang pasulong na may katapangan; Ako ang iyong matibay na bato, umasa sa Akin!

Sinundan:Kabanata 9

Sumunod:Ika-labintatlong Pagbigkas

Baka Gusto Mo Rin