Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Kabanata 57

Nasuri mo na ba ang iyong bawat iniisip at mga ideya, at ang iyong bawat hakbang? Nalilinawan ka ba kung alin sa mga ito ang naaayon sa Aking kalooban at alin ang hindi? Wala kang kakayahang arukin ang mga ito! Bakit hindi ka pa lumalapit sa Aking harapan? Ito ba ay dahil hindi Ko sasabihin sa iyo o ito ba ay may ibang dahilan? Dapat mo itong malaman! Alamin na yaong mga pabaya ay lubusang hindi makatatarok ng Aking kalooban o makatatanggap ng dakilang pagpapalinaw at pahayag.

Natuklasan mo na ba ang mga dahilang ang iglesia ay hindi kayang makatamo ng pampalusog at nagkukulang sa tunay na pagsasalamuha? Alam mo ba kung ilang mga salik ang dahil sa iyo? Ako ay nagtagubilin sa iyo na magtustos ng buhay at ipalabas ang Aking tinig. Nagawa mo na ba ang mga ito? Matatanggap mo ba ang responsibilidad ng pag-antala sa pag-unlad sa buhay ng iyong mga kapatid na lalaki at babae? Kapag naharap ka sa mga usapin ay naging gulong-gulo ka sa halip na kalmado at kontrolado-ang-sarili. Talagang ikaw ay mangmang! Ang Aking tinig ay dapat na ipalabas sa mga banal. Huwag pigilin ang gawain ng Banal na Espiritu at huwag antalain ang panahon para sa Akin, wala sa mga iyan ang pakikinabangan ng kahit sino. Nais Kong ialay mo ang iyong buong sarili sa Akin, sa katawan at isipan, upang ang bawat iniisip at ideya mo ay maaaring para sa Akin, na maaaring naisin mo ang Aking nais, iniisip ang Aking iniisip, at anuman ang iyong ginagawa ay maaaring para sa kapakanan ng kaharian sa kasalukuyan, at Aking pamamahala, hindi para sa iyong sarili. Iyan lamang ang magbibigay-kasiyahan sa Aking puso.

Anuman ang Aking nagawa na ay hindi walang katibayan. Bakit hindi mo pa Ako tinularan? Bakit hindi ka pa naghanap ng katibayan sa iyong ginagawa? Ano pa ang gusto mong sabihin Ko? Hinawakan kita sa kamay upang turuan ka, ngunit hindi mo nakaya nang matuto-talagang napakatanga mo! Gusto mo bang magsimulang muli? Huwag masiraan ng loob. Dapat mong buuing muli ang iyong sarili at ialay ang iyong sarili nang buo sa ngalan ng mga pinagsamang pag-asa at nais ng mga banal. Tandaan ang mga salitang ito: “Sa mga taos na gumugugol para sa Akin, tiyak na pagpapalain ka nang malaki.”

Anuman ang iyong ginagawa dapat mong gawin sa isang maayos na paraan, hindi nang padaskul-daskul. Talaga bang malakas ang loob mo na sabihing nalalaman mo ang kalagayan ng mga banal gaya nang nalalaman mo ang likod ng iyong sariling kamay? Iyan ay nagpapakita na kulang ka ng karunungan, na hindi mo talagang sineryoso ang bagay na ito at hindi gumugol ng anumang panahon dito. Kung tunay na magugugol mo ang lahat ng iyong panahon diyan, tingnan kung ano ang magiging katulad ng iyong panloob na kalagayan. Hindi ka naghahanap upang gumawa ng mga pansariling pagsisikap ngunit naghahanap ka lamang ng mga obhetibong dahilan at hindi nagpapakita ng kaunting pagsasaalang-alang sa Aking kalooban at iyan ay nakasakit na sa Akin nang malalim! Huwag magpatuloy sa ganitong daan! Ito kaya ay dahil sa hindi mo tinatanggap ang mga pagpapalang naibigay Ko na sa iyo?

O Diyos! Ang Iyong anak ay nasa Iyong pagkakautang. Hindi ko naseryoso ang Iyong gawain, o nagpapakita ng pagsasaalang-alang para sa Iyong kalooban, ni naging tapat ako sa Iyong mga pagpapayo. Nais ng Iyong anak na paikutin ang lahat ng ito. Sana ay huwag Mo akong iwan, at sana ay Iyong ituloy na isakatuparan ang Iyong gawain sa pamamagitan ko. O Diyos! Huwag Mong iwan ang Iyong anak na mag-isa, ngunit samahan ako sa bawat saglit. O Diyos! Batid ng Iyong anak na mahal Mo ako, ngunit hindi ko matatarok ang Iyong kalooban, hindi ko alam kung paano magpakita ng pagsasaalang-alang para sa Iyong pasanin, at hindi ko alam kung paano isakatuparan ang Iyong naipagkatiwala na sa akin, lalong hindi ko batid kung paano akayin ang iglesia. Alam Mo na ako ay nalulungkot at nababagabag dito. O Diyos! Pakiusap gabayan Mo ako sa lahat ng sandali. Ngayon ko lamang nadarama kung gaano ako nagkukulang, napakalaki! Hindi ko basta kayang ilarawan ito. Hayaan Mong ang Iyong makapangyarihan sa lahat na kamay ay magpakita ng biyaya sa Iyong anak, alalayan Mo ang Iyong anak sa lahat ng sandali, at hayaan Mo ang Iyong anak na makayang magpatirapa nang lubusan sa harap Mo, hindi na gumagawa ng kanyang sariling pagpili, hindi na nagkakaroon ng kanyang sariling mga kaisipan o ng mga ideya. O Diyos! Nalalaman Mo na nais ng Iyong anak na gawin ang lahat nang lubusan para sa Iyong kapakanan, lubusan para sa kapakanan ng kaharian sa kasalukuyan. Alam Mo kung ano ang aking iniisip at ano ang aking ginagawa sa sandaling ito. O Diyos! Ikaw Mismo ang magsaliksik sa akin. Hinihiling ko lamang na lumakad Kang kasama ko at manatili Ka sa akin sa buhay sa lahat ng sandali, upang ang Iyong lakas ay sasamahan ang aking mga pagkilos.

Sinundan:Kabanata 56

Sumunod:Kabanata 58

Baka Gusto Mo Rin