Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Kabanata 57

Nasuri mo na ba ang bawat iniisip mo at mga ideya, at bawat hakbang? Nalalaman mo ba kung alin sa mga ito ang naaayon sa Aking mga hangarin at alin ang hindi? Walang-wala kang anumang kakayahang arukin ang mga ito! Bakit hindi ka pa lumalapit sa Aking harapan? Ito ba ay dahil hindi Ko sinabi sa iyo o ito ba ay may ibang dahilan? Dapat mo itong malaman! Alamin mo na hindi maiiwasan na ang mga taong pabáyâ ay hindi makatatarok ng Aking mga hangarin o makatatanggap ng dakilang paglilinaw at pagbubunyag.

Natuklasan mo na ba ang mga dahilan kung bakit ang iglesa ay hindi makatamo ng pampalusog at nagkukulang sa tunay na pagsasamahan? Alam mo ba kung ilang mga salik ang dahil sa iyo? Ako ay nagturo sa iyo na magtustos ng buhay at magdala ng Aking tinig. Nagawâ mo na ba ang mga ito? Tinatanggap mo ba ang responsibilidad ng pag-antala sa pag-unlad sa buhay ng iyong mga kapatid na lalaki at babae? Kapag may isang bagay na nangyayari ikaw ay naguguluhan, hindi kalmado at kontrolado-ang-sarili. Talagang ikaw ay mangmang! Ang Aking tinig ay dapat na madala sa mga banal. Huwag pigilin ang gawain ng Banal na Espiritu. Huwag antalahin ang panahon para sa Akin. Wala sa mga iyan ang pakikinabangan ng kahit sino. Ninais kong ialay mo ang iyong sarili katawan at isipan nang buo para sa Aking kapakanan, upang ang bawat iniisip mo at ideya ay para sa Akin, na nais mo ang Aking nais, iniisip ang Aking iniisip, at anuman ang iyong ginagawa ay para sa kapakanan ng kaharian sa kasalukuyan, para sa kapakanan ng Aking pamamahala, hindi para sa iyong sarili. Iyan lamang ang magbibigay-kasiyahan sa Aking puso.

Anuman ang Aking ginawa ay hindi walang pagpapatibay. Bakit hindi ka pa natuto mula sa Akin? Bakit hindi ka naghanap ng pagpapatibay sa iyong ginagawa? Ano pa ang gusto mong Aking sabihin? Hinawakan kita sa kamay upang turuan ka, ngunit ikaw ay naging napakatanga upang matuto! Gusto mo bang magsimulang muli? Huwag kang masiraan ng loob. Dapat mong buuing muli ang iyong sarili at ialay ang iyong sarili nang buo sa ngalan ng mga pinagsamang pag-asa at nais ng mga banal. Tandaan ang mga salita: “Sa inyo na taos na ginugugol ang inyong mga sarili para sa Akin, magbibigay Ako ng dakilang mga pagpapala, at ito ay mangyayari.”

Anuman ang iyong gawin dapat mong gawin sa isang maayos na paraan, hindi tsambahan. Talaga bang malakas ang loob mo na sabihing nalalaman mo ang kalagayan ng mga banal gaya nang nalalaman mo ang likod ng iyong kamay? Iyan ay nagpapakita na wala kang karunungan, at hindi mo sineseryoso ang bagay na ito at hindi gumugol ng anumang panahon dito. Kung tunay na magugugol mo ang lahat ng iyong panahon diyan, tingnan mo kung ano ka sa loob. Hindi ka naghahabol ng masigasig na pagsisikap, naghahanap ka lamang ng mga obhetibong dahilan, hindi nagpapakita ng malasakit sa Aking mga hangarin, at iyan ay nakasakit sa Akin nang malalim! Huwag kang magpatuloy sa ganitong daan! Ito kaya ay dahil sa ikaw ay tumatanggi sa mga pagpapalang ibinigay Ko sa iyo?

O Diyos! Ang Iyong anak ay nasa Iyong pagkakautang. Hindi ko naseseryoso ang Iyong gawain, o nagpapakita ng malasakit sa Iyong mga hangarin, ni naging tapat sa Iyong pagpapayo. Nais ng Iyong anak na baligtarin ang lahat nang ito kung hindi Mo lamang ako iiwan, kung Iyo lamang itutuloy na isakatuparan ang Iyong gawain sa pamamagitan ko. O Diyos! Huwag Mong iwan ang Iyong anak na mag-isa, ngunit manatili Ka sa aking tabi bawat saglit. O Diyos! Batid ng Iyong anak na mahal mo Ako, ngunit hindi ko matarok ang Iyong mga hangarin, hindi ko alam kung paano magpakita ng malasakit sa Iyong pasanin, at hindi ko alam kung paano isakatuparan ang ipinagkatiwala Mo sa akin, lalong hindi ko batid kung paano akayin ang iglesya. Alam Mo na ako ay nahihirapan dito at pakiramdam ko ay hindi ito kayang tiisin. O Diyos! Pakiusap gabayan Mo ako sa lahat ng sandali. Ngayon ko lamang nadarama kung gaano ako nagkukulang, napakalaki! Hindi ko basta kayang ilarawan ito. Hayaan Mong ang Iyong makapangyarihan-sa-lahat na kamay ay magpakita ng habag sa Iyong anak, alalayan Mo ang Iyong anak sa lahat nang sandali, at hayaan Mo ang Iyong anak na makayang magpatirapa nang lubusan sa harap Mo, hindi na gumagawa ng kanyang sariling pagpili, hindi na nagbubuo ng kanyang sariling mga iniisip o ng kanyang sariling mga ideya. O Diyos! Nalalaman mo na nais kong gawin ang lahat nang lubusan para sa Iyong kapakanan, lubusan para sa kapakanan ng kaharian sa kasalukuyan. Alam Mo kung ano ang aking iniisip at ano ang aking ginagawa sa sandaling ito. O Diyos! Ikaw Mismo ang magsaliksik sa akin. Hinihiling ko lamang na lumakad Kang kasama ko, manatili Ka sa akin sa buhay sa lahat nang sandali, at hayaan Mo na samahan ng Iyong kalakasan ang aking mga hakbang.

Sinundan:Kabanata 56

Sumunod:Kabanata 58

Baka Gusto Mo Rin

 • Kabanata 19

  Ito ay marapat na pinagkakaabalahan ng sangkatauhan na kunin ang mga salita Ko bilang ang batayan ng kanyang pananatiling buhay. Dapat itatag ng tao a…

 • Kabanata 12

  Kapag nakikinig ang lahat ng mga tao, kapag napapanibago at napapanumbalik ang lahat ng mga bagay, kapag nagpapasakop sa Diyos nang walang kundisyon a…

 • Kailangan Mong Mapanatili ang Iyong Katapatan sa Diyos

  Paano gumagawa ang Banal na Espiritu sa loob ng iglesia ngayon? Mayroon ka bang nauunawaan sa gayon? Ano ang pinakadakilang mga paghihirap ng mga kapa…

 • Gawain at Pagpasok (6)

  Likas na praktikal ang gawain at pagpasok at tumutukoy sa gawain ng Diyos at pagpasok ng tao. Ang ganap na kakulangan ng pagkaunawa ng tao sa tunay na…