Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Kabanata 93

Isinasakatuparan ang mga katunayan sa harap ng mga mata ng isa at naisasakatuparan na ang lahat ng bagay. Nagtatamo ang Aking gawain ng bilis, pumapailanlang na parang inilunsad na kuwitis, na hindi kailanman inasahan ninuman. Matapos lang mangyari ang mga bagay mauunawaan ninyo ang totoong kahulugan ng Aking mga salita. Walang kaibahan ang supling ng malaking pulang dragon at dapat silang magawang masaksihan ang Aking mga kamangha-manghang gawa sa sarili nilang mga mata. Huwag isipin na Ako ay hindi ka pababayaan, ngayon na ikaw ay tiyak tungkol sa Akin matapos makita ang Aking mga gawa—hindi iyan ganyan kasimple! Lahat na nasabi Ko na at ang mga bagay na napagpasyahan Ko siguradong tutuparin Ko, at hindi babalik sa Akin ang mga ito na walang bisa. Sa Tsina, bukod sa kakaunti na Aking mga panganay na anak, mayroong kaunti na Aking bayan. Kaya ngayon maliwanag Kong sinasabi sa inyo (ang supling ng malaking pulang dragon, na nauusig Ako nang pinaka-nakakahilakbot) na hindi kayo dapat manghawak sa anumang malalaking pag-asa, at na ang tuon ng Aking gawain (simula sa paglikha ng mundo) ay naging sa Aking mga panganay na anak at sa iba’t ibang bansa sa labas ng Tsina. Sa dahilang ito, kapag nagkagulang na ang Aking mga panganay na anak, makakamit ang Aking kalooban. (Minsang nagkagulang na ang Aking mga panganay na anak, magagawa na ang lahat ng bagay, dahil ang parating na tungkulin ay ibinibigay sa kanila.) Ngayon pinapayagan Ko ang mga taong ito na makita ang isang bahagi ng Aking mga kamangha-manghang gawa tangi lang para mapahiya ang malaking pulang dragon. Hindi kayang basta nalulugod ang mga taong ito sa ganyan pero matutuwa lang na nakagagawa sila ng serbiyoso sa Akin. At wala silang mapagpipilian, dahil mayroon Akong mga utos ng pangangasiwa at walang sinumang nangangahas na magkasala sa mga ito.

Ngayon makikibahagi Ako tungkol sa ilang kalagayan kung saan pumapasok ang mga banyaga upang magkaroon kayo ng patiunang kaalaman nito, inihahanda ang lahat upang sumaksi sa Aking pangalan, humayong nakatayo sa ibabaw nila at pamunuan sila. (Dahil ang pinakadakila sa gitna nila ang pinakamababa pa rin sa inyo, sinasabi Ko para sa inyo na tumayo sa ibabaw nila at pamunuan sila.) Nakakamtan lahat ng mga taong ito ang pahayag ng Banal na Espiritu at kalaunan magsisiksikan silang magkakasama sa Tsina, na parang naunang pagsasaayos. Nagugulantang ang malaking pulang dragon at susubukang gawin ang buong makakaya para tumanggi, pero tandaan ang isang bagay! Lubusang nagkatotoo na ang Aking plano ng pamamahala, at walang anuman at walang tao ang nangangahas na harangan ang Aking mga hakbang. Binibigyan Ko sila ng pahayag sa lahat ng panahon, at kumikilos sila sa pagsunod sa paggabay ng Banal na Espiritu. Tiyak na hindi sila magdurusa ng mga gapos ng malaking pulang dragon, dahil lahat na nasa Akin ay pagpapalaya at kalayaan. Naisasaayos Ko ang lahat ng bagay nang angkop, naghihintay sa inyo na gawing handa ang gawaing paghahanda upang pastulan sila. Palaging nasasabi Ko ito sa inyo sa nakaraan, pero karamihan sa inyo ay hindi lubos na naniniwala. Ano ang kalagayan ngayon? Hindi kayo makapagsalita, di ba?

Pangalawahin ang lahat ng mga bagay na ito; ang pangunahing bagay ay gawin ninyong handa ang lahat na gawaing paghahanda sa lalong madaling panahon. Huwag mahintakutan. Ang Isang gumagawa ng gawain ay Ako at, pagdating ng panahon, gagawin Ko ang Aking gawain sa Sarili Ko. Nadudurog Ko ang malaking pulang dragon ng pira-piraso. Na ibig sabihin, nakaalis na ang Aking Espiritu mula sa lahat ng tao maliban mula sa Aking mga panganay na anak (nagagawa ito ngayong mas madali na ibunyag kung sino ang supling ng malaking pulang dragon). Nakatapos na sa pagbibigay serbisyo sa Aking ang mga taong ito at ipadadala Ko sila pabalik sa walang hanggang hukay. (Nangangahulugan ito na wala na Akong gagamitin sa kanila. Simula ngayon ganap na ibubunyag ang Aking mga panganay na anak at yaong mga nasa tabi Ko at siyang angkop sa Aking paggamit ang magiging Aking mga panganay na anak.) Aking mga panganay na anak, opisyal ninyong natatamasa ang mga pagpapalang ipinagkakaloob Ko as inyo (dahil lahat yaong kinasusuklaman Ko ay nagpapakita ng kanilang totoong kulay), at magmula ngayon walang mangyayaring muli sa inyo na lumalaban sa Akin. Tunay na isandaang porsiyento kayong tiyak tungkol sa Akin. (Ngayon lang ito ganap na naisasakatuparan, at naitadhana Ko ang panahong ito.) Lahat na iniisip ninyo sa inyong mga puso at isip ay walang katapusang pag-ibig para sa Akin, paggalang para sa Akin, at pinupuri ninyo Ako at nagbibigay luwalhati sa Akin sa lahat ng panahon. Tunay na nabubuhay kayo sa ilalim ng pagkalinga at pagsasanggalang ng Aking pag-ibig, nabubuhay sa ikatlong langit. Ganyang di-napapantayang kaligayahan at kasayahan! Ibang kaharian ito na mahirap maguni-guni ng mga tao—ang tunay na mundong espirituwal!

Sumasapit ang lahat ng sakuna na sunod-sunod, bawat isa mas matindi kaysa sa nauna, at nagiging mas maigting ang kalagayan araw-araw. Pasimula pa lang ito ng mga sakuna, at hindi maguni-guni ng tao ang mas matitinding sakunang darating kinalaunan. Hayaang lutasin ang mga ito ng Aking mga anak; ito ang Aking utos ng pangangasiwa at na Aking isinaayos matagal na. Lahat ng mga tanda at mga kababalaghang hindi pa nakikita kailanman ng tao ay lumilitaw mula sa Akin, nagpapakita nang sunod-sunod sa lahat ng tao (ibig sabihin lahat ng tao ng Aking kaharian). Pero isang bagay ito na mangyayari sa malapit na hinaharap. Huwag mag-alala. Lahat nakakapagsalita noon ang mga tao tungkol sa pagpasok sa kaharian, kayo ano ang mga kalagayan sa pagpasok sa kaharian? At ano ang kaharian? It ba ay pisikal na lungsod? Mali ang inyong pagkaunawa. Hindi nasa daigdig ang kaharian, ni nasa pisikal na himpapawid ito, kundi sa halip ito ang espirituwal na mundong hindi nakikita o nahihipo ng tao. Tanging yaong mga buong nagawa Kong ganap at nagtatamasa ng Aking mga pagpapala matapos ng pagtanggap ng Aking pangalan ang makakayang pasukin ito. Ang espirituwal na mundo na madalas na nababanggit noon ay ang ibabaw ng kaharian. Ang tunay na pagpasok sa kaharian, gayunman, ay hindi isang madaling bagay. Yaong mga pinapasok ito ay dapat makamtan ang Aking pangako at dapat mga taong Aking naitatakda at napili ng Sarili Ko. Samakatuwid ang espirituwal ng mundo ay hindi isang lugar kung saan maaaring pumunta at umalis ang mga tao ayon sa gusto nilaang mga tao. Ang pagkaunawa nito ng mga tao ay dating napakababaw at mga pakaintindi lang ng mga tao. Yaon lang na pumapasok sa kaharian ang makakatamasa ng mga pagpapala, kaya hindi lang hindi matatamasa ng tao ang mga pagpapalang ito, pero higit pa hindi makikita ang mga ito, at ito ang huling isa sa Aking mga utos ng pangangasiwa.

Sinundan:Kabanata 92

Sumunod:Kabanata 94

Baka Gusto Mo Rin