Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.
 多少个搜索结果

Walang nakitang mga resulta!

Maikling Dula - "Isang Babala Mula sa Kasaysayan" (Tagalog Christian Video) 25:16
Isang Pasalaysay na Pagsasadula ng Isang Tunay na Kuwento ng Buhay: Ang Totoong Pagmamahal ng Diyos 20:04
Crosstalk – "Ang Hiwaga ng Pangalan ng Diyos" (Tagalog Gospel Video) 14:00
Pag-uusap - "Serbisyo sa Pagmamanman" (Tagalog Christian Videos) 17:52
Maikling Dula - "Watch Over This House" (Tagalog Christian Videos) 23:18
Maikling Dula - "Ang Aking Ama, ang Pastor"  (Tagalog Christian Video) 23:54
Pag-uusap - "Isang Maling Liko" (Tagalog Christian Video) 15:32
Crosstalk - "Paggising" (Tagalog Dubbed) 16:33

Crosstalk - "Paggising" (Tagalog Dubbed)

1613
Maikling Dula "Baka Nananaginip Tayo" (Tagalog Dubbed) 20:58
Maikling Dula "Ang Pagmamatyag"  (Tagalog Dubbed) 25:16
Maikling Dula - "Paggutom sa Sarili sa Takot na Mabulunan" (Tagalog Dubbed) 24:35
Crosstalk - "Sinabi ng Aming Pastor …"  (Tagalog Dubbed) 15:49
Maikling Dula: Bibisita ang Pulis sa Bagong Taon(Tagalog Dubbed) 24:10
Himno ng Karanasan ng Kristiyano | "Ang Langit Dito'y Bughaw na Bughaw" (Tagalog Subtitles) 5:08
Tagalog Christian Praise Song | "Ang Pag-ibig ng Diyos ang Nagbubuklod Sa Atin"   | God With Us 4:15

Mga Pinakabagong Video sa Ibang Serye