Mga Salita Tungkol sa Pagpapakita at Gawain ng Nagkatawang-taong Diyos

Iba pa

Nauugnay na mga Salita ng Diyos

Masasangguning mga Video

Tingnan ang iba pa

Mga Salita sa Gawain ng Paghatol ng Diyos sa mga Huling Araw

Iba pa

Nauugnay na mga Salita ng Diyos

Masasangguning mga Video

Tingnan ang iba pa

Mga Salita sa Tatlong Yugto ng Gawain ng Pagliligtas ng Diyos sa Sangkatauhan

Iba pa

Nauugnay na mga Salita ng Diyos

Masasangguning mga Video

Tingnan ang iba pa

Mga Patotoo ng Pagbabalik sa Diyos

Iba pa

Magkasama Kaming Muli ng Panginoon

Sabi ng Makapangyarihang Diyos, “Ang Cristo ng mga huling araw ay naghahatid ng buhay, at naghahatid ng walang maliw at magpakailanmang daan ng katoto…

Tingnan ang iba pa