Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Bayan! Magdiwang!

Sa Aking liwanag, nakikita muli ng mga tao ang liwanag. Sa Aking salita, natatagpuan ng mga tao ang mga bagay na para sa kasiyahan. Nanggaling Ako sa Silangan at nagmula Ako roon. Kapag nagniningning ang Aking kaluwalhatian, naiilawan ang lahat ng bansa, nadadala ang lahat sa liwanag, wala kahit isa ang naiiwan sa kadiliman. Sa kaharian, walang-kapantay na kaligayahan ang buhay ng bayan ng Diyos kasama ang Diyos. Sumasayaw ang katubigan para sa pinagpalang buhay ng bayan, tinatamasa ng kabundukan kasama ng bayan ang Aking kasaganaan. Nagsusumikap ang lahat ng tao, nagpapagal, ipinakikita ang kanilang katapatan sa Aking kaharian. Sa kaharian, wala nang paghihimagsik, wala nang paglaban; ang kalangitan at ang lupa ay umaasa sa isa’t isa, ang tao at Ako ay malápít at damang-dama ang isa’t isa, sa mga kaligayahan sa buhay, sumasandig sa isa’t isa…. Sa panahong ito, pormal Kong inuumpisahan ang buhay na makalangit. Wala na ang paggambala ni Satanas, at pumapasok sa kapahingahan ang bayan. Sa buong sansinukob, nabubuhay sa Aking luwalhati ang Aking piniling bayan, pinagpalang walang kapantay, hindi bilang bayang namumuhay sa gitna ng mga tao, kundi bilang bayang nabubuhay kasama ang Diyos. Naranasan na ng lahat ang kasamaan ni Satanas, nalasap ang kapaitan at katamisan ng buhay. Ngayong nabubuhay sa Aking liwanag, paanong hindi magdiriwang ang isang tao? Paanong basta na lamang hahayaan ang gayon kagandang sandali at palalampasin ito? Bayan! Umawit ngayon ng mga awit sa inyong mga puso at sumayaw para sa Akin! Itaas ngayon ang inyong mga pusong tapat at ialay ang mga ito sa Akin! Magtambol kayo ngayon at tumugtog para sa Akin! Pinagniningning Ko ang kagalakan sa buong sansinukob! Ipinakikita Ko sa bayan ang Aking maluwalhating mukha! Kukulog Ako! Mangingibabaw Ako sa sansinukob! Naghahari na Ako sa gitna ng bayan! Itinataas Ako ng bayan! Nagpapadala Ako sa bughaw na kalangitan at sumasama sa Akin ang bayan. Lumalakad Ako sa gitna ng mga tao at pinaliligiran Ako ng bayan Ko! Masaya ang mga puso ng mga tao, niyayanig ng kanilang mga awit ang sansinukob, binabasag ang himpapawid! Hindi na nalulukuban ng hamog ang sansinukob; wala nang putik, wala nang naiipong dumi. Banal na bayan ng sansinukob! Nabubunyag ang inyong totoong mukha sa ilalim ng Aking pagsusuri. Hindi kayo mga taong puno ng dumi, kundi mga banal na kasing-dalisay ng batong-luntian, lahat ay Aking minamahal, lahat ay Aking kaaliwan! Muling nabubuhay ang lahat! Nasa langit muli ang lahat ng banal na naglilingkod sa Akin, pumapasok sa Aking mainit na yakap, hindi na umiiyak, hindi na nababahala, inaalay ang kanilang mga sarili sa Akin, bumabalik sa Aking tahanan, at sa kanilang sariling lupain mamahalin nila Ako nang walang katapusan! Di-nagbabago! Nasaan ang kalungkutan! Nasaan ang mga luha! Nasaan ang laman! Wala na ang lupa; walang hanggan ang kalangitan. Nagpapakita Ako sa lahat ng mga bayan, at pinupuri Ako ng lahat ng mga bayan. Itong buhay, itong kagandahan, mula pa noong unang panahon at magpakailanman, ay hindi na mababago. Ito ang buhay sa kaharian.

Sinundan:Kabanata 25

Sumunod:Kabanata 26