Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Volume III, Ang mga Diskurso ni Cristo ng mga Huling Araw

Ang mga Diskurso ni Cristo ng mga Huling Araw ay ang ikatlong volume ng Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao na ipinahayag ng Makapangyarihang Diyos. Ang unang bahagi ng aklat ay binubuo ng mga sermon at pagbabahagi na ibinigay ng Makapangyarihang Diyos sa kongregasyon, ang ikalawang bahagi ay naglalaman ng mga diskurso ng Makapangyarihang Diyos sa mga lider at manggagawa, at ang ikatlong bahagi ay binubuo ng pagbabahagi ng Makapangyarihang Diyos sa isang bahagi ng mga taong hinirang Niya. Tinatalakay ng mga sermon at pagbabahaging ito ang mga problemang umiiral sa iglesia, gayundin ang mga praktikal na paghihirap sa pagpasok sa buhay ng mga hinirang ng Diyos. Hindi lamang itinuturo ng mga ito ang mga diwa at kasalukuyang sitwasyon ng mga tao, kundi tinatanglawan din ng mga ito para sa mga tao ang mga mithiing dapat nilang hangarin. Lubhang kapaki-pakinabang ang mga ito para sa pag-unawa ng mga tao sa katotohanan at pagtamo nila ng pagpasok sa buhay.

Mga Pagbigkas ng Cristo ng mga Huling Araw

I-download

Kontakin Kami Gamit ang Messenger