Mga Klasikong Salita Mula sa Makapangyarihang Diyos, ang Cristo ng mga Huling Araw

Mahahalagang Salita Mula sa Makapangyarihang Diyos, ang Cristo ng mga Huling Araw

Hinango mula sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Ang aklat na ito ay naglalaman ng mga sipi mula sa mahahalagang salitang ipinahayag ng Makapangyarihang Diyos, ang Cristo ng mga Huling Araw, sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao. Ang mahahalagang salitang ito ay direktang nagpapaliwanag sa katotohanan, at maaaring direktang magbigay ng kakayahan sa mga tao na maunawaan ang kalooban ng Diyos, malaman ang Kanyang gawain, at magtamo ng kaalaman tungkol sa Kanyang disposisyon at kung ano ang mayroon Siya at ano Siya. Isang gabay ang mga ito para sa lahat ng nananabik sa pagpapakita ng Diyos upang mahanap ang Kanyang mga yapak. Maaakay ka ng mga ito na matagpuan ang pasukan sa kaharian ng langit.

Mga Pagbigkas ng Cristo ng mga Huling Araw

I-download

Kontakin Kami Gamit ang Messenger