Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Mga Pagbigkas ni Cristo ng mga Huling Araw (Mga Seleksyon)

—Ang mga Salita ng Banal na Espiritu sa mga Iglesia

  • 1
  • 2
  • 3

Paunang Salita

Unang Bahagi

Mga Salita ng Diyos sa Buong Sansinukob

(Mga Piniling Talata)

  • 1
  • 2
  • 3
Mga Pagbigkas ni Cristo ng mga Huling Araw (Mga Seleksyon) Mga Pagbigkas ni Cristo ng mga Huling Araw (Mga Seleksyon)