"Pag-aani ng Galak sa Gitna ng Paghihirap" | Patotoo ng Kristiyano ng Pagkaranas ng Karamdaman

Setyembre 14, 2020

Si Zhong Xinming ay isang lider ng iglesia na kayang magtiis ng paghihirap para sa kanyang tungkulin, at siya ay kapwa maingat at responsable. Kahit may mga problema siya sa kanyang likod, ipinagpatuloy niya pa rin ang paggawa sa kanyang tungkulin sa kabila ng sakit. Gayunpaman, lumala ang kanyang kondisyon, at nalaman sa hospital checkup niya na mayroon siyang herniated disc sa lumbar segments 4 at 5. Kapag hindi siya nagpagamot agad, maaari siyang maratay sa kama. Medyo nag-alala siya dahil dito, ngunit naniwala siyang nangyari sa kanya ang kondisyong ito dahil sa pahintulot ng Diyos, at na sinusubukan siya ng Diyos, sinusubok ang kanyang pananalig at debosyon. Naniwala siya na hangga't itinutuloy niya ang kanyang pagpapagamot at patuloy na ginagawa ang kanyang tungkulin, tiyak na poprotektahan siya ng Diyos. Ngunit sa paglipas ng panahon, lumala nang lumala ang kanyang kondisyon, at nanganib siyang maging paralisado anumang oras. Paano niya malalagpasan ang pagsubok ng karamdamang ito? At paano siya aani ng kagalakan sa huli? Panoorin ang Pag-aani ng Galak sa Gitna ng Paghihirap upang malaman.

Tingnan ang iba pa

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.

I-share

Kanselahin

Kontakin Kami Gamit ang Messenger