Bakit mabangis na inuusig, sinusupil at tinutugis ng gobyernong Chinese Communist ang Makapangyarihang Diyos at Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos?

1. Bakit mabangis na inuusig, sinusupil at tinutugis ng gobyernong Chinese Communist ang Makapangyarihang Diyos at Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos? Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “Ang lahing ito’y isan…

2019-12-13 20:00:22

Bakit palaging ikinaila, tinanggihan at tinuligsa na ng relihiyosong mundo si Cristo, sa gayo’y nagdurusa sila ng sumpa ng Diyos?

2. Bakit palaging ikinaila, tinanggihan at tinuligsa na ng relihiyosong mundo si Cristo, sa gayo’y nagdurusa sila ng sumpa ng Diyos? Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “Pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga: M…

2019-12-13 20:03:01

Bakit mabangis na inuusig, sinusupil at tinutugis ng gobyernong Chinese Communist ang Makapangyarihang Diyos at Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos?

1. Bakit mabangis na inuusig, sinusupil at tinutugis ng gobyernong Chinese Communist ang Makapangyarihang Diyos at Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos? Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “Ang lahing ito’y isan…

2019-12-13 20:00:22

Bakit palaging ikinaila, tinanggihan at tinuligsa na ng relihiyosong mundo si Cristo, sa gayo’y nagdurusa sila ng sumpa ng Diyos?

2. Bakit palaging ikinaila, tinanggihan at tinuligsa na ng relihiyosong mundo si Cristo, sa gayo’y nagdurusa sila ng sumpa ng Diyos? Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “Pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga: M…

2019-12-13 20:03:01