Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Mga Patotoo ng Karanasan sa Paghatol ni Cristo

1Ang Bawat Salita ng Diyos ay Isang Pagpapahayag ng Kanyang Disposisyon
2Hindi Ako Karapat-Dapat na Makita si Cristo
3Sinong Nakakaalam ng Puso ng Diyos na Tulad ng Isang Ina?
4Pag-unawa sa Kalooban ng Diyos Maging sa Gitna ng mga Suliranin
5Pagsira Ng Mga Tanikala
6Kumikilos ang Banal na Espiritu sa Maprinsipyong Paraan
7Isang Pag-unawa ng Pagkakaligtas
8Pagtatanggal ng Mga Tanikala ng Espiritu
9Ang Kahalagahan ng Koordinasyon sa Serbisyo
10Ang mga Pamantayan ng Tunay na Mabuting Tao
11Ang Lihim na Tinanganan sa Kaibuturan ng Aking Puso
12Ang Nasa Likod ng mga Kasinungalingan
13Ang Ganitong Uri ng Paglilingkod ay Tunay na Napakasama
14Ang Diwa ng Personal na Paghihiganti
15Natatanto na Tinatahak Ko ang Landas ng mga Fariseo
16Huwag Maghanap ng mga Bagong Pakana Habang Naglilingkod sa Diyos
17Ginising Ako ng mga Salita ng Diyos
18Malinaw na Pagtingin sa Tunay Kong Kulay
19Ang Mapait na Bunga ng Kayabangan
20Nakita Ko Nang Malinaw ang Aking Tunay na Katayuan
21Isang Mapagpanggap na Diwa Bago sa Isang Pagkabuwal
22Ang Gawain ng Diyos ay Napakarunong!
23Ano ang Kalikasan ng Pag-ibig ng Diyos?
24Ano ang Kahulugan ng Tunay na Pagbabago?
25Ang Mga Taong Hindi Madaya ay Hindi Nangangahulugang Mga Matapat na Tao
26Mga Pagwawari sa Pagkakapalit
27Ang Paggamit ng Salita ng Diyos bilang isang Salamin
28Napakahalaga na Sundin ang Gawa ng Banal na Espiritu!
29Ang Pinakamainam na Regalong Ibinigay sa Akin ng Diyos
30Natuto Akong Makipagtulungan sa Kapwa
31Anuman ang Sabihin ng Diyos ay ang Mismong Paghatol sa Tao
32Ano Talaga ang Totoong Pagtanggap sa Katotohanan?
33Ang Tunay na Kahulugan ng “Paghihimagsik Laban sa Diyos”
34Ang Tunay na Mukha ng Isang Tinatawag na Mabuting Tao
35Ang Tunay na Pagsasamahan
36Hindi Madaling Maging Isang Matapat na Tao
37Ang Karanasan sa Pagsasagawa ng Katotohanan
38Ang Tunay na Dahilan ng Hindi Epektibong Gawain
39Ang Mga Lihim Nakatago sa Likod ng Paghahangad
40Ang Pagdanas sa Natatanging Pagmamahal ng Diyos
41Maging Mahigpit sa Sarili Upang Madisiplina ang Iba
42May Dakilang Kaligayahan sa Katapatan
43Sinira Ako ng Aking mga Prinsipyo
44Handa Kong Tanggapin ang Pangangasiwa ng Lahat
45Pagseselos, ang Talamak na Karamdamang Espirituwal
46Nakakapagpalaya ang Pagtapon sa Kapangyarihan ni Satanas
47Bakit Ba Ako Lumakad sa Landas ng mga Fariseo?
48Tanging sa pamamagitan ng Aking Pagpasok sa Katotohanan Ako Maaaring Tunay na Makatulong sa Iba
49Tanggalin ang Maskara, at Magsimula ng Panibagong Buhay
50Sa Wakas Namumuhay na Ako nang Kaunti na Parang Tao
51Isang Muling Pagsilang
52Ang Proseso ng Pagbabago ng isang Aroganteng Mananampalataya
53Kasisimula Ko pa Lamang Tahakin ang Tamang Landas ng Buhay
54Ang Paghatol Ay Liwanag
55Pagbangon sa Madilim na Pang-aapi