Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Mga Patotoo ng Karanasan sa Paghatol ni Cristo

1Malinaw na Pagtingin sa Tunay Kong Kulay
2Pinakamabuting Proteksyon ng Diyos para sa Sangkatauhan
3Ang Ganitong Uri ng Paglilingkod ay Tunay na Napakasama
4Isang Mapagpanggap na Diwa Bago sa Isang Pagkabuwal
5Natatanto na Tinatahak Ko ang Landas ng mga Fariseo
6Huwag Maghanap ng mga Bagong Pakana Habang Naglilingkod sa Diyos
7Ang Diwa ng Personal na Paghihiganti
8Walang Espesyal na Pagtrato sa Iglesia
9Pag-unawa sa Kalooban ng Diyos Maging sa Gitna ng mga Suliranin
10Ang Kalikasan ng Tao ay Hindi Mahahatulan sa mga Panlabas na Anyo
11Pagsira Ng Mga Tanikala
12Ang Mapait na Bunga ng Kayabangan
13May Paraan upang Lutasin ang Kayabangan
14Pagtatanggal ng Mga Tanikala ng Espiritu
15Sinong Nakakaalam ng Puso ng Diyos na Tulad ng Isang Ina?
16Ginising Ako ng mga Salita ng Diyos
17Isang Pag-unawa ng Pagkakaligtas
18Nakita Ko Nang Malinaw ang Aking Tunay na Katayuan
19Ang Kahalagahan ng Koordinasyon sa Serbisyo
20Kumikilos ang Banal na Espiritu sa Maprinsipyong Paraan
21Ang Nasa Likod ng mga Kasinungalingan
22Ang mga Pamantayan ng Tunay na Mabuting Tao
23Hindi Dapat Paniwalaan ang “Kung Makikita ay Paniniwalaan”
24Mga Pagwawari sa Pagkakapalit
25Hindi Ako Karapat-Dapat na Makita si Cristo
26Ang Bawat Salita ng Diyos ay Isang Pagpapahayag ng Kanyang Disposisyon
27Maikling Pagbabahagi Tungkol sa Pinagmumulan ng Kadiliman at Kasamaan ng Mundo
28Ano Ito Na Luminlang Sa Aking Espiritu?
29Ang Pag-uusig at Paghihirap ay Tumulong sa Akin upang Lumago
30Ang Pinakadakilang Karunungan Ay Ang Itaas ang Diyos at Tumingala Sa Kanya
31Ang Lihim na Tinanganan sa Kaibuturan ng Aking Puso
32Ang Paggamit ng Salita ng Diyos bilang isang Salamin
33May Dakilang Kaligayahan sa Katapatan
34Ano ang Kalikasan ng Pag-ibig ng Diyos?
35Ang Pagdiskrimina sa mga Tagalabas ay Masyadong Masama!
36Ang Mga Taong Hindi Madaya ay Hindi Nangangahulugang Mga Matapat na Tao
37Handa Kong Tanggapin ang Pangangasiwa ng Lahat
38Sinira Ako ng Aking mga Prinsipyo
39Ang Tunay na Kahulugan ng “Paghihimagsik Laban sa Diyos”
40Ang Mga Lihim Nakatago sa Likod ng Paghahangad
41Ano ang Kahulugan ng Tunay na Pagbabago?
42Ang Tunay na Mukha ng Isang Tinatawag na Mabuting Tao
43Ang Paghusga sa Panlabas na Anyo ay Walang Katotohanan Lamang
44Maging Mahigpit sa Sarili Upang Madisiplina ang Iba
45Ano Talaga ang Totoong Pagtanggap sa Katotohanan?
46Ang mga Aklat ni Satanas ay Maaaring Makalason sa Atin
47Ang Tanging Paraan Para Maiwasan ang Sakuna
48Ang Satanikong Pilosopiya Ay Nakabibitag at Nakapipinsala
49Ang Pagdanas sa Natatanging Pagmamahal ng Diyos
50Pagseselos, ang Talamak na Karamdamang Espirituwal
51Ang Karanasan sa Pagsasagawa ng Katotohanan
52Anuman ang Sabihin ng Diyos ay ang Mismong Paghatol sa Tao
53Hindi Madaling Maging Isang Matapat na Tao
54Ang Tunay na Dahilan ng Hindi Epektibong Gawain
55Nakakapagpalaya ang Pagtapon sa Kapangyarihan ni Satanas
56Hindi Na Ako Mapipiringan ng “Mga Magagandang Intensiyon”
57Ang Tunay na Pagsasamahan
58Ang Pinakamainam na Regalong Ibinigay sa Akin ng Diyos
59Napakahalaga na Sundin ang Gawa ng Banal na Espiritu!
60Nakikita Ko ang Katotohanan ng Katiwalian ng mga Tao
61Ang Gawain ng Diyos ay Napakarunong!
62Tanggalin ang Maskara, at Magsimula ng Panibagong Buhay
63Natuto Akong Makipagtulungan sa Kapwa
64Bakit Ba Ako Lumakad sa Landas ng mga Fariseo?
65Sa Wakas Namumuhay na Ako nang Kaunti na Parang Tao
66Tanging sa pamamagitan ng Aking Pagpasok sa Katotohanan Ako Maaaring Tunay na Makatulong sa Iba
67Itama ang Iyong Sarili Bago Itama ang Iba
68Tanging sa Pag-unawa ng Katotohanan Mo Tunay na Makikilala ang Iyong Sarili
69Sa Pamamagitan ng Malaking Pagdurusa, Natamo ko ang Malalaking Pakinabang
70Ang Proseso ng Pagbabago ng isang Aroganteng Mananampalataya
71Kasisimula Ko pa Lamang Tahakin ang Tamang Landas ng Buhay
72Ang Paghatol Ay Liwanag
73Isang Muling Pagsilang
74Pagbangon sa Madilim na Pang-aapi