Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Mga Patotoo ng Karanasan sa Paghatol ni Cristo

1Malinaw na Pagtingin sa Tunay Kong Kulay
2Ang Ganitong Uri ng Paglilingkod ay Tunay na Napakasama
3Isang Mapagpanggap na Diwa Bago sa Isang Pagkabuwal
4Natatanto na Tinatahak Ko ang Landas ng mga Fariseo
5Huwag Maghanap ng mga Bagong Pakana Habang Naglilingkod sa Diyos
6Ang Diwa ng Personal na Paghihiganti
7Walang Espesyal na Pagtrato sa Iglesia
8Pag-unawa sa Kalooban ng Diyos Maging sa Gitna ng mga Suliranin
9Ang Kalikasan ng Tao ay Hindi Mahahatulan sa mga Panlabas na Anyo
10Pagsira Ng Mga Tanikala
11Ang Mapait na Bunga ng Kayabangan
12Pagtatanggal ng Mga Tanikala ng Espiritu
13Sinong Nakakaalam ng Puso ng Diyos na Tulad ng Isang Ina?
14Ginising Ako ng mga Salita ng Diyos
15Isang Pag-unawa ng Pagkakaligtas
16Nakita Ko Nang Malinaw ang Aking Tunay na Katayuan
17Ang Kahalagahan ng Koordinasyon sa Serbisyo
18Kumikilos ang Banal na Espiritu sa Maprinsipyong Paraan
19Ang Nasa Likod ng mga Kasinungalingan
20Ang mga Pamantayan ng Tunay na Mabuting Tao
21Hindi Dapat Paniwalaan ang “Kung Makikita ay Paniniwalaan”
22Mga Pagwawari sa Pagkakapalit
23Hindi Ako Karapat-Dapat na Makita si Cristo
24Ang Bawat Salita ng Diyos ay Isang Pagpapahayag ng Kanyang Disposisyon
25Ano Ito Na Luminlang Sa Aking Espiritu?
26Ang Pag-uusig at Paghihirap ay Tumulong sa Akin upang Lumago
27Ang Lihim na Tinanganan sa Kaibuturan ng Aking Puso
28Ang Paggamit ng Salita ng Diyos bilang isang Salamin
29May Dakilang Kaligayahan sa Katapatan
30Ano ang Kalikasan ng Pag-ibig ng Diyos?
31Ang Pagdiskrimina sa mga Tagalabas ay Masyadong Masama!
32Ang Mga Taong Hindi Madaya ay Hindi Nangangahulugang Mga Matapat na Tao
33Handa Kong Tanggapin ang Pangangasiwa ng Lahat
34Ang Tunay na Kahulugan ng “Paghihimagsik Laban sa Diyos”
35Ang Mga Lihim Nakatago sa Likod ng Paghahangad
36Ano ang Kahulugan ng Tunay na Pagbabago?
37Ang Tunay na Mukha ng Isang Tinatawag na Mabuting Tao
38Ang Paghusga sa Panlabas na Anyo ay Walang Katotohanan Lamang
39Maging Mahigpit sa Sarili Upang Madisiplina ang Iba
40Ano Talaga ang Totoong Pagtanggap sa Katotohanan?
41Ang mga Aklat ni Satanas ay Maaaring Makalason sa Atin
42Ang Satanikong Pilosopiya Ay Nakabibitag at Nakapipinsala
43Ang Pagdanas sa Natatanging Pagmamahal ng Diyos
44Pagseselos, ang Talamak na Karamdamang Espirituwal
45Ang Karanasan sa Pagsasagawa ng Katotohanan
46Anuman ang Sabihin ng Diyos ay ang Mismong Paghatol sa Tao
47Hindi Madaling Maging Isang Matapat na Tao
48Ang Tunay na Dahilan ng Hindi Epektibong Gawain
49Nakakapagpalaya ang Pagtapon sa Kapangyarihan ni Satanas
50Hindi Na Ako Mapipiringan ng “Mga Magagandang Intensiyon”
51Ang Tunay na Pagsasamahan
52Ang Pinakamainam na Regalong Ibinigay sa Akin ng Diyos
53Napakahalaga na Sundin ang Gawa ng Banal na Espiritu!
54Nakikita Ko ang Katotohanan ng Katiwalian ng mga Tao
55Ang Gawain ng Diyos ay Napakarunong!
56Tanggalin ang Maskara, at Magsimula ng Panibagong Buhay
57Natuto Akong Makipagtulungan sa Kapwa
58Bakit Ba Ako Lumakad sa Landas ng mga Fariseo?
59Sa Wakas Namumuhay na Ako nang Kaunti na Parang Tao
60Tanging sa pamamagitan ng Aking Pagpasok sa Katotohanan Ako Maaaring Tunay na Makatulong sa Iba
61Tanging sa Pag-unawa ng Katotohanan Mo Tunay na Makikilala ang Iyong Sarili
62Sa Pamamagitan ng Malaking Pagdurusa, Natamo ko ang Malalaking Pakinabang
63Ang Proseso ng Pagbabago ng isang Aroganteng Mananampalataya
64Kasisimula Ko pa Lamang Tahakin ang Tamang Landas ng Buhay
65Ang Paghatol Ay Liwanag
66Isang Muling Pagsilang
67Pagbangon sa Madilim na Pang-aapi
68Sinira Ako ng Aking mga Prinsipyo
69Ang Tanging Paraan Para Maiwasan ang Sakuna
70Maikling Pagbabahagi Tungkol sa Pinagmumulan ng Kadiliman at Kasamaan ng Mundo